Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết có nội dung hữu ích dành cho độc giả, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "cafenet". (Ví dụ: thiệp tân linh mục cafenet). Tìm kiếm ngay
159 lượt xem

Gà rán: những vị trí gà rán trên Foody.vn ở TP. HCM – cafenet

Đọc nội dung bài viết hay cùng cafenet! Gà rán: những vị trí gà rán trên Foody.vn ở TP. HCM

Gà rán: những vị trí gà rán trên Foody.vn ở TP. HCM | Foody.vn


‘)
.appendTo(‘toàn thân’)
.hide();
var localize =
areaText: ‘Khu vực’,
purposeText: ‘Mục đích’,
cuisineText: ‘thức ăn’,
dishCategoryText: ‘Loại món’,
categoryText: ‘Phân loại’,
propertyText: ‘Tiện nghi’,
diningText: ‘Thích hợp’,
metaTitleText: “Gà rán: những vị trí gà rán trên Foody.vn ở TP. HCM”
;
var jsonData = “photoCollectionResultCount”:293,”provinceId”:217,”categoryId”:null,”districtId”:0,”districtName”:”TP. HCM”,”searchUrl”:”/ho-chi-minh/food/dia-diem”,”searchDefaultUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem”,”keyword”:”gà rán”,”viewType”:”row”,”sortType”:1,”priceMin”:0,”priceMax”:5000000,”districts”:[“Id”:1,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 1″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 1″,”Id”:4,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 2″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 2″,”Id”:5,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 3″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 3″,”Id”:6,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 4″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 4″,”Id”:7,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 5″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 5″,”Id”:8,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 6″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 6″,”Id”:9,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 7″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 7″,”Id”:10,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 8″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 8″,”Id”:11,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 9″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 9″,”Id”:12,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 10″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 10″,”Id”:13,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 11″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 11″,”Id”:14,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận 12″,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan 12″,”Id”:15,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận Bình Thạnh”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan Binh Thanh”,”Id”:16,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận Tân Bình”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan Tan Binh”,”Id”:17,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận Phú Nhuận”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan Phu Nhuan”,”Id”:19,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận Tân Phú”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan Tan Phu”,”Id”:2,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận Gò Vấp”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan Go Vap”,”Id”:18,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Quận Bình Tân”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Quan Binh Tan”,”Id”:693,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Tp. Thủ Đức”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Tp. Thu Duc”,”Id”:696,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Huyện Bình Chánh”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Huyen Binh Chanh”,”Id”:699,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Huyện Nhà Bè”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Huyen Nha Be”,”Id”:695,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Huyện Hóc Môn”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Huyen Hoc Mon”,”Id”:694,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Huyện Củ Chi”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Huyen Cu Chi”,”Id”:698,”Avatar”:null,”ParentId”:0,”ParentName”:null,”Name”:”Huyện Cần Giờ”,”UrlRewriteName”:null,”ResultCount”:0,”Selected”:false,”Min”:null,”Max”:null,”Children”:[],”FilterType”:2,”AsciiName”:”Huyen Can Gio”],”allAreas”:[],”allDistricts”:[],”allPurposes”:[],”allCategories”:[],”allCuisines”:[],”allDishCategories”:[],”allProperties”:[],”allDinings”:[],”selectedAreas”:[],”selectedDistricts”:[],”selectedPurposes”:[],”selectedCategories”:[],”selectedCuisines”:[],”selectedDishCategories”:[],”selectedProperties”:[],”selectedPrices”:[],”selectedDinings”:[],”searchItems”:[“Address”:”58/13 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vòng Xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm), P. Đa Kao”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:243,”TotalView”:23987,”TotalFavourite”:86,”TotalCheckins”:68,”AvgRating”:”6.9″,”AvgRatingOriginal”:6.914000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dien-bien-phu/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dien-bien-phu/album-anh”,”Latitude”:10.7927980000000,”Longitude”:106.6992550000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:1217,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dien-bien-phu”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”243″,”TotalPictures”:1217,”TotalPicturesFormat”:”1.2K”,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:13653271,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:24250582,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes -***”,”Comment”:”Lấy đủ tiền !Mình đặt 5 miếng gà , 1 khoai tây chiên cỡ lớn : shop giao 3 miếng gà. , một khoai tây chiên cỡ vừa 🙂 thất vọng quá 0901394228 vui lòng giải quyết vụ này”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_w8v0v21e”,”OwnerFirstName”:”Nguyễn Đây”,”OwnerLastName”:”Vi”,”OwnerFullName”:”Nguyễn Đây Vi”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2426/24250582/avt/c50x50/foody-avatar-b60db0ef-32e5-4eb7–afe4e10e-210609175116.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/foodee_w8v0v21e”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dien-bien-phu/binh-luan-13653271″,”Id”:12669687,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:118987,”Title”:”Nhu0026#226;n viu0026#234;n khu0026#244;ng lu0026#224;m đu0026#250;ng yu0026#234;u cầu khu0026#225;ch . Khu0026#244;ng gọi confirm”,”Comment”:”viên không làm đúng yêu cầu khách . Không gọi cònirm. Mình note lấy má đui. Thì nhân viên lấy đùi , cánh (2 phần nhỏ xíu ) khi đó mình mua lẻ 2 miếng chứ không phải combo”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.800000,”OwnerUserName”:”pipham21101995″,”OwnerFirstName”:”Petite”,”OwnerLastName”:”Petite”,”OwnerFullName”:”Petite Petite”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g12/118987/avt/c50x50/foody-avatar-632c4d68-29e2-4fd3–50bbf0d0-220316204246.jpeg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/pipham21101995″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dien-bien-phu/binh-luan-12669687″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dien-bien-phu/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:67768,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Điện Biên Phủ”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-dien-bien-phu”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g7/67768/prof/s180x180/image-0ff17a32-220518122906.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g7/67768/prof/s640x400/image-0ff17a32-220518122906.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g7/67768/prof/s640x400/image-0ff17a32-220518122906.jpeg”,”DetailUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dien-bien-phu”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[“Address”:”TTTM Maximark, 15 – 17 Cộng Hòa, P. 4″,”District”:”Quận Tân Bình”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:198,”TotalView”:20152,”TotalFavourite”:93,”TotalCheckins”:56,”AvgRating”:”7.4″,”AvgRatingOriginal”:7.354000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-cong-hoa/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-cong-hoa/album-anh”,”Latitude”:10.8007620000000,”Longitude”:106.6593620000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:1249,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:16,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-binh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-cong-hoa”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”198″,”TotalPictures”:1249,”TotalPicturesFormat”:”1.2K”,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16355566,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:16864873,”Title”:”Lần đầu sử dụng dịch vụ tại Popeyes đồ ăn ngon, sạch sẽ. Tuy nhiu0026#234;n nhu0026#226;n viu0026#234;n rất tệ, hết nước ngọt, đu0026#225; viu0026#234;n lu0026#250;c order qly khu0026#244;ng bu0026#225;o, order xong sử dụng mới biết hết, hỏi nhu0026#226;n viu0026#234;n “mỏi người 1 kiểu, trả lời xong khu0026#244;ng biết khu0026#225;ch cu0026#243; đồng u0026#253; cu0026#226;u trả lời đu0026#243; khu0026#244;ng lu0026#224; quay mặt đi”. ?????”,”Comment”:”Lần đầu sử dụng dịch vụ tại Popeyes đồ ăn ngon, sạch sẽ. Tuy nhiên nhân viên rất tệ, hết nước ngọt, đá viên lúc order qly không báo, order xong sử dụng mới biết hết, hỏi nhân viên “mỏi người 1 kiểu, t…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:2.600000,”OwnerUserName”:”foodee_gs70s22w3k”,”OwnerFirstName”:”doanaingoc”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”doanaingoc”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_gs70s22w3k”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-cong-hoa/binh-luan-16355566″,”Id”:13264003,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:359392,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Cộng Hu0026#242;a”,”Comment”:”Gà với bánh hơi bở, bánh k ngon bằng bên Texas. Gà thì da đi đường da, thịt đi đường thịt, nhiều dầu mỡ. Được cái coca đậm đà cho ít đá nha😂”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.400000,”OwnerUserName”:”lbmai1410″,”OwnerFirstName”:”B Mai”,”OwnerLastName”:”Luu”,”OwnerFullName”:”B Mai Luu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g36/359392/avt/c50x50/lbmai1410-avatar-294-637863548338176705.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/lbmai1410″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-cong-hoa/binh-luan-13264003″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-cong-hoa/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:46310,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Cộng Hòa”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-cong-hoa”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g5/46310/prof/s180x180/image-72150fbe-220518122908.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g5/46310/prof/s640x400/image-72150fbe-220518122908.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g5/46310/prof/s640x400/image-72150fbe-220518122908.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-cong-hoa”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:” 67-69 Nguyễn Gia Trí (đường kính trắng D2)”,”District”:”Quận Bình Thạnh”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:192,”TotalView”:17611,”TotalFavourite”:75,”TotalCheckins”:49,”AvgRating”:”6.9″,”AvgRatingOriginal”:6.938000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-d2/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-d2/album-anh”,”Latitude”:10.8032255000000,”Longitude”:106.7155780000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:997,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:15,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-thanh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-d2″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”192″,”TotalPictures”:997,”TotalPicturesFormat”:”997″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:8834367,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:367037,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Nguyễn Gia Tru0026#237;”,”Comment”:”Mê mệt gà tắm nước tắm ở đây nhất, gà giòn giòn thấm đẫm trong lớp nước mắm mặn mà pha chút ngọt ngọt. Nay đặt order trên Now giao thì mừng húm khi combo 1 Gà Tắm Nước Mắm + Khoai tây chiên vừa + Coca…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”rapismylife233″,”OwnerFirstName”:”Anh “,”OwnerLastName”:”Thu”,”OwnerFullName”:”Anh Thu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g37/367037/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-e44b3378-744b-4437-b1e6-1644827cd0e5-191019215238.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/rapismylife233″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-d2/binh-luan-8834367″,”Id”:3587345,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:10038093,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Nguyễn Gia Tru0026#237;”,”Comment”:”Gà Rán Popeyes – Nguyễn Gia Trí                                                “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”myachan”,”OwnerFirstName”:”myachan”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”myachan”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1004/10038093/avt/c50x50/myachan-avatar-318-636460351925793208.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/myachan”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-d2/binh-luan-3587345″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-d2/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:110387,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Nguyễn Gia Trí”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-duong-d2″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g12/110387/prof/s180x180/image-05fb9551-220518122905.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g12/110387/prof/s640x400/image-05fb9551-220518122905.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g12/110387/prof/s640x400/image-05fb9551-220518122905.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-d2″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”397A Lê Đại Hành, P. 11″,”District”:”Quận 11″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:180,”TotalView”:11357,”TotalFavourite”:56,”TotalCheckins”:30,”AvgRating”:”6.8″,”AvgRatingOriginal”:6.822000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-dai-khô cứng/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-dai-khô cứng/album-anh”,”Latitude”:10.7672440000000,”Longitude”:106.6533310000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:888,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:13,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-11″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-dai-khô cứng”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”180″,”TotalPictures”:888,”TotalPicturesFormat”:”888″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:14589396,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:2172673,”Title”:”Mu0026#243;n mới mu0026#236; u0026#253;”,”Comment”:”Đi ngang thấy bảng quảng cáo mì ý , tấp vô ăn thử luôn vì đang có chương trình khuyến mãi. nMình order 1 phần mì ý, combo 2 miếng gà,1 khoai tây chiên và 1 mực chiên. nMì ý và gà ngon, mực chiên hơi d…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.400000,”OwnerUserName”:”tranhoangmy1012″,”OwnerFirstName”:”Thao”,”OwnerLastName”:”Phuong”,”OwnerFullName”:”Thao Phuong”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g218/2172673/avt/c50x50/foody-avatar-e4d8999c-5127-4091–a5d9144b-210918164207.jpeg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/tranhoangmy1012″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-dai-hanh/binh-luan-14589396″,”Id”:9473322,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1276922,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes -***”,”Comment”:”Ngon, gà tắm nước mắm ngon                                                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.000000,”OwnerUserName”:”su.noble”,”OwnerFirstName”:”Nguyễn “,”OwnerLastName”:”Hà”,”OwnerFullName”:”Nguyễn Hà”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g128/1276922/avt/c50x50/su-noble-avatar-122-636108176067821580.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/su.noble”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-dai-hanh/binh-luan-9473322″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-dai-hanh/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:188409,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Lê Đại Hành”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-le-dai-khô cứng”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g19/188409/prof/s180x180/image-0f3e7aab-220518122906.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g19/188409/prof/s640x400/image-0f3e7aab-220518122906.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g19/188409/prof/s640x400/image-0f3e7aab-220518122906.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-dai-khô cứng”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”62 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:132,”TotalView”:20019,”TotalFavourite”:71,”TotalCheckins”:49,”AvgRating”:”7.1″,”AvgRatingOriginal”:7.078000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/popeyes-phu-my-hung/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/popeyes-phu-my-hung/album-anh”,”Latitude”:10.7265620000000,”Longitude”:106.7085310000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:701,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/popeyes-phu-my-hung”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”132″,”TotalPictures”:701,”TotalPicturesFormat”:”701″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:11628659,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:23305177,”Title”:”Long Hưng Lu0026#253;”,”Comment”:”Dạ có giao Bến Tre ko ạ ?                                                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”foodee_nbqyzrgx”,”OwnerFirstName”:””,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”foodee_nbqyzrgx”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_nbqyzrgx”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/popeyes-phu-my-hung/binh-luan-11628659″,”Id”:11304846,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9008486,”Title”:”Phục vụ tệ”,”Comment”:”Nhân viên ko biết xếp đơn theo số thứ tự, phục vụ sai còn thái độ với lhasch hàng”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”kiyoshiro123″,”OwnerFirstName”:”hưng”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”hưng”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g901/9008486/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-d0ea5b27-0e53-4844-a657-f084f84b35e4-200309112159.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/kiyoshiro123″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/popeyes-phu-my-hung/binh-luan-11304846″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/popeyes-phu-my-hung/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1019,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Phú Mỹ Hưng”,”UrlRewriteName”:”popeyes-phu-my-hung”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/1019/prof/s180x180/image-e11bd2af-220518122907.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/1019/prof/s640x400/image-e11bd2af-220518122907.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/1019/prof/s640x400/image-e11bd2af-220518122907.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/popeyes-phu-my-hung”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”332 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:100,”TotalView”:8871,”TotalFavourite”:43,”TotalCheckins”:19,”AvgRating”:”6.8″,”AvgRatingOriginal”:6.790000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-thi-thap/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-thi-thap/album-anh”,”Latitude”:10.7385990000000,”Longitude”:106.7128830000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:647,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-thi-thap”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”100″,”TotalPictures”:647,”TotalPicturesFormat”:”647″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:9879542,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:96102,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes -***”,”Comment”:”Đi ăn gà rán với nhỏ em, có code khuyến mãi thanh toán qua airpay, chi nhánh popeyes này m hay đi nhất vì ngay trong quận nhà, lại khá tiện đường xe buýt nữa, không gian khá rộng rãi, nguyên khu sân r…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”hong_hanh4321″,”OwnerFirstName”:”Trần”,”OwnerLastName”:”Hạnh”,”OwnerFullName”:”Trần Hạnh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g10/96102/avt/c50x50/hong_hanh4321-avatar-896-637500194435337773.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/hong_hanh4321″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-thi-thap/binh-luan-9879542″,”Id”:9879716,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:10038093,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes -***”,”Comment”:”Quán rộng, trẻ con đông, shiper đông. Có món nhanh                            “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.800000,”OwnerUserName”:”myachan”,”OwnerFirstName”:”myachan”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”myachan”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1004/10038093/avt/c50x50/myachan-avatar-318-636460351925793208.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/myachan”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-thi-thap/binh-luan-9879716″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-thi-thap/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:188435,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Nguyễn Thị Thập”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-nguyen-thi-thap”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g19/188435/prof/s180x180/image-169c8a5f-220518122907.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g19/188435/prof/s640x400/image-169c8a5f-220518122907.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g19/188435/prof/s640x400/image-169c8a5f-220518122907.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-thi-thap”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”20 Thảo Điền, P. Thảo Điền”,”District”:”Quận 2″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:65,”TotalView”:8891,”TotalFavourite”:36,”TotalCheckins”:16,”AvgRating”:”7.5″,”AvgRatingOriginal”:7.458000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thao-dien/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thao-dien/album-anh”,”Latitude”:10.8028700000000,”Longitude”:106.7378410000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:519,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:4,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-2″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thao-dien”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”65″,”TotalPictures”:519,”TotalPicturesFormat”:”519″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:3974615,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1511313,”Title”:”Gu0026#224; ngu0026#242; cay xuất sắc”,”Comment”:”Sau 1 năm mới ăn lại Popeyes thì thấy có vị gà mới nên order thử. Mình order Combo Lộc 1 ở trên Grab (125k) gồm 1 miếng gà ngò cay + 1 burger tôm + 1 khoai tây chiên vừa + 1 chai nước ngọt. 1 combo nà…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”ngongiousau”,”OwnerFirstName”:”Trương Ryan”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Trương Ryan”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g152/1511313/avt/c50x50/foody-avatar-6b8cf273-a2fd-4dbe–ef51644e-220301015524.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/ngongiousau”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thao-dien/binh-luan-3974615″,”Id”:3946445,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1975482,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Thảo Điền”,”Comment”:”Lúc ở quận2, hay order gà rán Popeyes về ăn và sẵn cho mấy nhóc ở nhà ăn hamburger. Chưa kịp chụp gì là tụi nhỏ đã lấy đồ ăn trước rồi hihi.n🍗Gà tắm nước mắm 28kn🍔🍟🥫 Hamburger tôm +khoai tây vừa +…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”Hangnguyen24788″,”OwnerFirstName”:”Hằng”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Hằng Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g198/1975482/avt/c50x50/hangnguyen24788-avatar-551-637071558961674582.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/Hangnguyen24788″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thao-dien/binh-luan-3946445″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thao-dien/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:84434,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Thảo Điền”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-thao-dien”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g9/84434/prof/s180x180/image-3fb9b1f2-220518122906.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g9/84434/prof/s640x400/image-3fb9b1f2-220518122906.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g9/84434/prof/s640x400/image-3fb9b1f2-220518122906.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thao-dien”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”661 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh”,”District”:”Quận Tân Phú”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:118,”TotalView”:10211,”TotalFavourite”:66,”TotalCheckins”:20,”AvgRating”:”6.2″,”AvgRatingOriginal”:6.188000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/popeyes-luy-ban-bich/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/popeyes-luy-ban-bich/album-anh”,”Latitude”:10.7805169000000,”Longitude”:106.6358000999999,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:452,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:19,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-phu”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/popeyes-luy-ban-bich”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”118″,”TotalPictures”:452,”TotalPicturesFormat”:”452″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:14774715,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:14462698,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Lũy Bu0026#225;n Bu0026#237;ch”,”Comment”:”Dỡ như các nhân viên rất tệ                                                    “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.600000,”OwnerUserName”:”foodee_zk291qgp”,”OwnerFirstName”:”Thach”,”OwnerLastName”:”Da”,”OwnerFullName”:”Thach Da”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1447/14462698/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-0cd3494b-72f4-48f5-b6df-6c02a68e210d-190302081302.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_zk291qgp”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/popeyes-luy-ban-bich/binh-luan-14774715″,”Id”:13323564,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:10154337,”Title”:”KHu0026#212;NG Tu0026#212;N TRỌNG NOTE CỦA KH”,”Comment”:”RÕ RÀNG M Đà NOTE TRONG ĐƠN LÀ KO LẤY TƯƠNG CÀ VÀ KOnLẤY ỨC GÀ NHƯNG VẪN LẤY TƯƠNG CÀ VÀ ỨC GÀ??? KO HIỂU KIỂU GÌ!”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.400000,”OwnerUserName”:”dungle1765991″,”OwnerFirstName”:”Yum”,”OwnerLastName”:”Yumm”,”OwnerFullName”:”Yum Yumm”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1016/10154337/avt/c50x50/dungle1765991-avatar-859-636920428142806200.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/dungle1765991″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/popeyes-luy-ban-bich/binh-luan-13323564″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/popeyes-luy-ban-bich/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:105275,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Lũy Bán Bích”,”UrlRewriteName”:”popeyes-luy-ban-bich”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g11/105275/prof/s180x180/image-5c779503-220518122908.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g11/105275/prof/s640x400/image-5c779503-220518122908.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g11/105275/prof/s640x400/image-5c779503-220518122908.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/popeyes-luy-ban-bich”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”500C Nguyễn Văn Luông, P. 12″,”District”:”Quận 6″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:50,”TotalView”:2469,”TotalFavourite”:25,”TotalCheckins”:15,”AvgRating”:”6.4″,”AvgRatingOriginal”:6.404000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-luong/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-luong/album-anh”,”Latitude”:10.7535355540594,”Longitude”:106.6347253425499,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:229,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:8,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-6″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-luong”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”50″,”TotalPictures”:229,”TotalPicturesFormat”:”229″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16126742,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:305982,”Title”:”Khu0026#244;ng lu0026#234;n đơn như yu0026#234;u cầu của khu0026#225;ch”,”Comment”:”Giống như bạn ghi chú không lấy cái gì là Popeyes sẽ giao đúng cái bạn không muốn lấy. Mình để ghi chú rất lịch sự “Xin đừng lấy ức gà, cảm ơn quán” rất lịch sự nhưng cảm giác là cố tình bị cho ức gà….”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.400000,”OwnerUserName”:”demi.18153″,”OwnerFirstName”:”Misandy”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Misandy Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g31/305982/avt/c50x50/demi-18153-avatar-174-636580280963531633.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/demi.18153″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-luong/binh-luan-16126742″,”Id”:8834398,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:367037,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Nguyễn Văn Luu0026#244;ng”,”Comment”:”Mê mệt gà tắm nước tắm ở đây nhất, gà giòn giòn thấm đẫm trong lớp nước mắm mặn mà pha chút ngọt ngọt. Nay đặt order trên Now giao thì mừng húm khi combo 1 Gà Tắm Nước Mắm + Khoai tây chiên vừa + Coca…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”rapismylife233″,”OwnerFirstName”:”Anh “,”OwnerLastName”:”Thu”,”OwnerFullName”:”Anh Thu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g37/367037/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-e44b3378-744b-4437-b1e6-1644827cd0e5-191019215238.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/rapismylife233″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-luong/binh-luan-8834398″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-luong/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:316032,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Nguyễn Văn Luông”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-nguyen-van-luong”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g32/316032/prof/s180x180/image-25a0096a-220518122906.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g32/316032/prof/s640x400/image-25a0096a-220518122906.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g32/316032/prof/s640x400/image-25a0096a-220518122906.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-luong”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:true,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”311 Tùng Thiện Vương”,”District”:”Quận 8″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:51,”TotalView”:2915,”TotalFavourite”:23,”TotalCheckins”:7,”AvgRating”:”6.5″,”AvgRatingOriginal”:6.466000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-tung-thien-vuong/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-tung-thien-vuong/album-anh”,”Latitude”:10.7466420000000,”Longitude”:106.6609880000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:284,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:10,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-8″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-tung-thien-vuong”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”51″,”TotalPictures”:284,”TotalPicturesFormat”:”284″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:13149588,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9817142,”Title”:”Tu0026#244;i muốn mua gu0026#224; khuyến mu0026#227;i hu0026#244;”,”Comment”:”Tôi muốn mua gà khuyến mãi hôm nay                                              “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:5.000000,”OwnerUserName”:”nguyetphan0792″,”OwnerFirstName”:”nguyetphan0792″,”OwnerLastName”:null,”OwnerFullName”:”nguyetphan0792″,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g982/9817142/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-724749a6-40c8-4e77-af42-70d686918e9a-191210100809.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/nguyetphan0792″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-tung-thien-vuong/binh-luan-13149588″,”Id”:12760732,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:21978177,”Title”:”Muốn mua khuyến mu0026#227;i hu0026#244;m nay”,”Comment”:”Đặt 6 miếng gà khuyến mãi                                                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:5.000000,”OwnerUserName”:”foodee_y9jo91um”,”OwnerFirstName”:”Thuyvan”,”OwnerLastName”:”Nguyen”,”OwnerFullName”:”Thuyvan Nguyen”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2198/21978177/avt/c50x50/foody-avatar-30caf876-6b39-4570–09c18622-201019142619.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_y9jo91um”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-tung-thien-vuong/binh-luan-12760732″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-tung-thien-vuong/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:312181,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Tùng Thiện Vương”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-tung-thien-vuong”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g32/312181/prof/s180x180/image-e162cb82-220518122907.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g32/312181/prof/s640x400/image-e162cb82-220518122907.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g32/312181/prof/s640x400/image-e162cb82-220518122907.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-tung-thien-vuong”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:true,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”326 An Dương Vương, P. 4″,”District”:”Quận 5″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:29,”TotalView”:972,”TotalFavourite”:3,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”7.2″,”AvgRatingOriginal”:7.184000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-an-duong-vuong/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-an-duong-vuong/album-anh”,”Latitude”:10.7597200000000,”Longitude”:106.6795340000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:458,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:7,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-5″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-an-duong-vuong”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”29″,”TotalPictures”:458,”TotalPicturesFormat”:”458″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:11913683,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:13012532,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes -***”,”Comment”:”Thích nhất gà nước mắn và salad trộn ở đây. ❤️                                  “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.000000,”OwnerUserName”:”foodee_sah96ys0″,”OwnerFirstName”:”Trâm”,”OwnerLastName”:”Thảo”,”OwnerFullName”:”Trâm Thảo”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1302/13012532/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-beece509-0e77-44ab-96a2-2652ed5001c1-191201113000.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_sah96ys0″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-an-duong-vuong/binh-luan-11913683″,”Id”:10344057,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:96102,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes -***”,”Comment”:”Chi nhánh popeyes m hay ghé tới nhất, gần nhà bà chị, gần nhà mình cũng như khá tiện đường xe buýt nữa. Tiệm nằm trên đường an- dương- vương-, khúc đường gần cắt với trần- bình- trọng-, không gian kiể…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.200000,”OwnerUserName”:”hong_hanh4321″,”OwnerFirstName”:”Trần”,”OwnerLastName”:”Hạnh”,”OwnerFullName”:”Trần Hạnh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g10/96102/avt/c50x50/hong_hanh4321-avatar-896-637500194435337773.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/hong_hanh4321″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-an-duong-vuong/binh-luan-10344057″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-an-duong-vuong/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:996309,”Name”:”Gà Rán Popeyes – An Dương Vương”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-an-duong-vuong”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g100/996309/prof/s180x180/image-791a40ff-220518122906.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g100/996309/prof/s640x400/image-791a40ff-220518122906.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g100/996309/prof/s640x400/image-791a40ff-220518122906.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-an-duong-vuong”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”756 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:17,”TotalView”:1869,”TotalFavourite”:20,”TotalCheckins”:38,”AvgRating”:”6.4″,”AvgRatingOriginal”:6.446000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-huong-lo-2/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-huong-lo-2/album-anh”,”Latitude”:10.7650450000000,”Longitude”:106.6029760000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:56,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-huong-lo-2″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”17″,”TotalPictures”:56,”TotalPicturesFormat”:”56″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:8834240,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:367037,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Hương Lộ 2″,”Comment”:”Mê mệt gà tắm nước tắm ở đây nhất, gà giòn giòn thấm đẫm trong lớp nước mắm mặn mà pha chút ngọt ngọt. Nay đặt order trên Now giao thì mừng húm khi combo 1 Gà Tắm Nước Mắm + Khoai tây chiên vừa + Coca…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”rapismylife233″,”OwnerFirstName”:”Anh “,”OwnerLastName”:”Thu”,”OwnerFullName”:”Anh Thu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g37/367037/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-e44b3378-744b-4437-b1e6-1644827cd0e5-191019215238.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/rapismylife233″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-huong-lo-2/binh-luan-8834240″,”Id”:6186496,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:372656,”Title”:”Ok”,”Comment”:”Gà rán ở đây thì nhiều chi nhánh lắm nên order về cũng không xa. Menu ở đây chủ yếu các loại gà, bên cạnh một số món khác nữa. Gà thì cũng không đắt lắm, order về 2 miếng gà, 1 miếng gà tắm nước mắm v…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”chym_ds_luv_s30_4ev3r”,”OwnerFirstName”:”Hieu”,”OwnerLastName”:”Ng”,”OwnerFullName”:”Hieu Ng”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g38/372656/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-c1829adb-a7c7-4d28-ae7d-d9cdf2f740f4-191023152654.jpg”,”OwnerGender”:”male”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/chym_ds_luv_s30_4ev3r”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-huong-lo-2/binh-luan-6186496″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-huong-lo-2/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:656749,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Hương Lộ 2″,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-huong-lo-2″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g66/656749/prof/s180x180/image-5d006935-220518122905.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g66/656749/prof/s640x400/image-5d006935-220518122905.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g66/656749/prof/s640x400/image-5d006935-220518122905.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-huong-lo-2″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”785 Nguyễn Văn Quá, KP. 2, P. Đông Hưng Thuận”,”District”:”Quận 12″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:8,”TotalView”:755,”TotalFavourite”:1,”TotalCheckins”:3,”AvgRating”:”5.4″,”AvgRatingOriginal”:5.428000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-qua/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-qua/album-anh”,”Latitude”:10.8482110000000,”Longitude”:106.6354650000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:14,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:14,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-12″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-qua”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”8″,”TotalPictures”:14,”TotalPicturesFormat”:”14″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:8834412,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:367037,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Nguyễn Văn Quu0026#225;”,”Comment”:”Mê mệt gà tắm nước tắm ở đây nhất, gà giòn giòn thấm đẫm trong lớp nước mắm mặn mà pha chút ngọt ngọt. Nay đặt order trên Now giao thì mừng húm khi combo 1 Gà Tắm Nước Mắm + Khoai tây chiên vừa + Coca…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”rapismylife233″,”OwnerFirstName”:”Anh “,”OwnerLastName”:”Thu”,”OwnerFullName”:”Anh Thu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g37/367037/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-e44b3378-744b-4437-b1e6-1644827cd0e5-191019215238.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/rapismylife233″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-qua/binh-luan-8834412″,”Id”:6548788,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:17902289,”Title”:”Thu0026#225;i độ nhu0026#226;n viu0026#234;n quu0026#225; Ku0026#201;M”,”Comment”:”Hôm nay 20/7/2020 mình đến ăn ở quán.nKhi ra về, xe mình ở trong góc mình có nhờ bảo vệ dắt xe ra hộ. nGọi 2 lần không nói năng gì, đến lần 3 mình la lớn hơn nhờ dắt hộ thì nhận đc câu tl: “ CHỊ TỰ DẮ…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.000000,”OwnerUserName”:”foodee_y3pq59fa”,”OwnerFirstName”:”Hoa”,”OwnerLastName”:null,”OwnerFullName”:”Hoa”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_y3pq59fa”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-qua/binh-luan-6548788″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-qua/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:884680,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Nguyễn Văn Quá”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-nguyen-van-qua”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g89/884680/prof/s180x180/image-ba69871f-220518122906.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g89/884680/prof/s640x400/image-ba69871f-220518122906.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g89/884680/prof/s640x400/image-ba69871f-220518122906.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-van-qua”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”223 đường kính trắng Số 7, P. Bình Trị Đông”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:3,”TotalView”:289,”TotalFavourite”:2,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”6.6″,”AvgRatingOriginal”:6.602000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-ten-lua/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-ten-lua/album-anh”,”Latitude”:10.7516520000000,”Longitude”:106.6139140000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:29,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-ten-lua”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”3″,”TotalPictures”:29,”TotalPicturesFormat”:”29″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[“Id”:11844538,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:13271374,”Title”:”Nv phục vụ”,”Comment”:”Xem lại thái độ phục vụ của nhán viên, ko hướng dẫn khách hàng, phân biệt đối xử, nv nhiều nhưng ko chịu phục vụ khách hàng, nhận tiền xong dể khách tự bơi. Mình sẽ ko bao giờ ăn ở quán này. Bức xúc q…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”foodee_l4ysxsqu”,”OwnerFirstName”:”Nhu Anh”,”OwnerLastName”:null,”OwnerFullName”:”Nhu Anh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_l4ysxsqu”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-ten-lua/binh-luan-11844538″,”Id”:10264872,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:10038093,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Tu0026#234;n Lửa”,”Comment”:”Quán rộng, đẹp, sạch sẽ, súp ngon                                              “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”myachan”,”OwnerFirstName”:”myachan”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”myachan”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1004/10038093/avt/c50x50/myachan-avatar-318-636460351925793208.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/myachan”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-ten-lua/binh-luan-10264872″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-ten-lua/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1026564,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Tên Lửa”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-ten-lua”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g103/1026564/prof/s180x180/image-2ae3f4cd-220518122905.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g103/1026564/prof/s640x400/image-2ae3f4cd-220518122905.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g103/1026564/prof/s640x400/image-2ae3f4cd-220518122905.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-ten-lua”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”372 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A”,”District”:”Quận 9″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:14,”TotalView”:804,”TotalFavourite”:2,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”6.8″,”AvgRatingOriginal”:6.830000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-van-viet/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-van-viet/album-anh”,”Latitude”:10.8447060000000,”Longitude”:106.7861910000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:99,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:11,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-9″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-van-viet”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”14″,”TotalPictures”:99,”TotalPicturesFormat”:”99″,”TotalSaves”:2,”Reviews”:[“Id”:11102940,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1498125,”Title”:”Gu0026#224; chưa chu0026#237;n quu0026#225; ghu0026#234;”,”Comment”:”Mua 2 phần cơm gà mắm tỏi ăn ko nổi luôn ăn gần hết miếng đùi mới thấy chưa chín ớn luôn k dám ăn lần 2″,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.800000,”OwnerUserName”:”phuongmju”,”OwnerFirstName”:”Phương”,”OwnerLastName”:”Lê”,”OwnerFullName”:”Phương Lê”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g150/1498125/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-a8fb2948-0316-4f8e-b87f-0c588a2b2199-190801161225.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/phuongmju”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-van-viet/binh-luan-11102940″,”Id”:8980291,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:289964,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Lu0026#234; Văn Việt”,”Comment”:”gà mặn, canh soup đầy đặn.                                                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.000000,”OwnerUserName”:”0973374472″,”OwnerFirstName”:”Anh”,”OwnerLastName”:”N “,”OwnerFullName”:”Anh N “,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g29/289964/avt/c50x50/0973374472-avatar-623-636222369521747688.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/0973374472″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-van-viet/binh-luan-8980291″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-van-viet/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:976231,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Lê Văn Việt”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-le-van-viet”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/976231/prof/s180x180/image-d8fdef83-220518122907.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g98/976231/prof/s640x400/image-d8fdef83-220518122907.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/976231/prof/s640x400/image-d8fdef83-220518122907.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-van-viet”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”75 Đồng Đen, P. 12″,”District”:”Quận Tân Bình”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:6,”TotalView”:393,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”6.8″,”AvgRatingOriginal”:6.800000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dong-den/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dong-den/album-anh”,”Latitude”:10.7934760000000,”Longitude”:106.6446890000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:56,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:16,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-binh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dong-den”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”6″,”TotalPictures”:56,”TotalPicturesFormat”:”56″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:13652310,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:11030905,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Đồng Đen”,”Comment”:”Quan hiện tại có ban ko                                                        “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:5.000000,”OwnerUserName”:”foodee_d5191c50″,”OwnerFirstName”:”foodee_d5191c50″,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”foodee_d5191c50″,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_d5191c50″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dong-den/binh-luan-13652310″,”Id”:10536516,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1358808,”Title”:”Mu0026#243;n khu0026#244;ng giống hu0026#236;nh”,”Comment”:”Mình đặt combo trên hình là khoai tây chiên mà lúc nhận lại là 2 món khoai ghiền và rau củ. Mua 2 phần combo không được 1 phần có khoai tây chiên luôn.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.000000,”OwnerUserName”:”yonenguyen”,”OwnerFirstName”:”Dung”,”OwnerLastName”:”Nguyen”,”OwnerFullName”:”Dung Nguyen”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g136/1358808/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-b50e8988-0331-4583-8cfb-3f53cdf235b9-191101205133.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/yonenguyen”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dong-den/binh-luan-10536516″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dong-den/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1026561,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Đồng Đen”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-dong-den”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g103/1026561/prof/s180x180/image-8e84eb30-220518122908.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g103/1026561/prof/s640x400/image-8e84eb30-220518122908.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g103/1026561/prof/s640x400/image-8e84eb30-220518122908.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-dong-den”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”222 Dương Bá Trạc, P. 2″,”District”:”Quận 8″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:102,”TotalView”:8297,”TotalFavourite”:50,”TotalCheckins”:24,”AvgRating”:”6.7″,”AvgRatingOriginal”:6.662000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-ba-trac/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-ba-trac/album-anh”,”Latitude”:10.7463276553993,”Longitude”:106.6890759766102,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:579,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:10,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-8″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-ba-trac”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”102″,”TotalPictures”:579,”TotalPicturesFormat”:”579″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:10303227,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:52549,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Dương Bu0026#225; Trạc”,”Comment”:”Mình với chị đi ăn cơm ở đây. Quán đông đúc, 1 phần khá no luôn nha.            “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.000000,”OwnerUserName”:”dbsk4ever5.yunjae”,”OwnerFirstName”:”Nothing”,”OwnerLastName”:”Noone”,”OwnerFullName”:”Nothing Noone”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g6/52549/avt/c50x50/dbsk4ever5-yunjae-avatar-816-637151543311648306.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/dbsk4ever5.yunjae”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-ba-trac/binh-luan-10303227″,”Id”:8834100,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:367037,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Dương Bu0026#225; Trạc”,”Comment”:”Mê mệt gà tắm nước tắm ở đây nhất, gà giòn giòn thấm đẫm trong lớp nước mắm mặn mà pha chút ngọt ngọt. Nay đặt order trên Now giao thì mừng húm khi combo 1 Gà Tắm Nước Mắm + Khoai tây chiên vừa + Coca…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”rapismylife233″,”OwnerFirstName”:”Anh “,”OwnerLastName”:”Thu”,”OwnerFullName”:”Anh Thu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g37/367037/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-e44b3378-744b-4437-b1e6-1644827cd0e5-191019215238.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/rapismylife233″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-ba-trac/binh-luan-8834100″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-ba-trac/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:110388,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Dương Bá Trạc”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-duong-ba-trac”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g12/110388/prof/s180x180/image-8596bce2-220518122907.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g12/110388/prof/s640x400/image-8596bce2-220518122907.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g12/110388/prof/s640x400/image-8596bce2-220518122907.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-duong-ba-trac”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”359 Nguyễn Duy Trinh, KP. 6, P. Bình Trưng Tây”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:1,”TotalView”:61,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”4.2″,”AvgRatingOriginal”:4.200000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-duy-trinh/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-duy-trinh/album-anh”,”Latitude”:10.7884229196419,”Longitude”:106.7672843106694,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-duy-trinh”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”1″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:14268156,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9358568,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Nguyễn Duy Trinh”,”Comment”:”Ăn tại nơi thì ổn. Đặt giao về nhà thì siêu chậm. nnNv tổng đài hứa 30-45″. n30″ sau nv cửa hàng gọi đến hứa là đã giao shipper và 10″ sẽ có.n1h” sau thì shipper tới. nnĐồ ăn giao đến ỉu xìu. Em bé đ…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”minhtran0215″,”OwnerFirstName”:”Minh”,”OwnerLastName”:”Tran”,”OwnerFullName”:”Minh Tran”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/minhtran0215″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-duy-trinh/binh-luan-14268156″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-duy-trinh/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1112195,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Nguyễn Duy Trinh”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-nguyen-duy-trinh”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g112/1112195/prof/s180x180/image-c2d371eb-220518122908.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g112/1112195/prof/s640x400/image-c2d371eb-220518122908.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g112/1112195/prof/s640x400/image-c2d371eb-220518122908.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-nguyen-duy-trinh”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”121 Lê Đức Thọ”,”District”:”Quận Gò Vấp”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:48,”TotalView”:4670,”TotalFavourite”:29,”TotalCheckins”:12,”AvgRating”:”6.3″,”AvgRatingOriginal”:6.300000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-duc-tho/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-duc-tho/album-anh”,”Latitude”:10.8343490000000,”Longitude”:106.6816390000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:201,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:2,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-go-vap”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-duc-tho”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”48″,”TotalPictures”:201,”TotalPicturesFormat”:”201″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:8834291,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:367037,”Title”:”Gà Rán Popeyes – Lu0026#234; Đức Thọ”,”Comment”:”Mê mệt gà tắm nước tắm ở đây nhất, gà giòn giòn thấm đẫm trong lớp nước mắm mặn mà pha chút ngọt ngọt. Nay đặt order trên Now giao thì mừng húm khi combo 1 Gà Tắm Nước Mắm + Khoai tây chiên vừa + Coca…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”rapismylife233″,”OwnerFirstName”:”Anh “,”OwnerLastName”:”Thu”,”OwnerFullName”:”Anh Thu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g37/367037/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-e44b3378-744b-4437-b1e6-1644827cd0e5-191019215238.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/rapismylife233″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-duc-tho/binh-luan-8834291″,”Id”:6970461,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8360182,”Title”:”ĐẶT Cu0026#193;I Nu0026#192;Y GIAO Cu0026#193;I KIA”,”Comment”:”1 điểm vì đặt gà HongKong mà giao gà thường, tức thực sự. Bánh mật ong thì mặn mặn mà bị vừa dẹp vừa bở nữa chứ”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”haniehuynh31″,”OwnerFirstName”:”Thiện Phúc”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Thiện Phúc”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g837/8360182/avt/c50x50/haniehuynh31-avatar-604-636398041567207582.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/haniehuynh31″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-duc-tho/binh-luan-6970461″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-duc-tho/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:314815,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Lê Đức Thọ”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-le-duc-tho”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g32/314815/prof/s180x180/image-677e27be-220518122905.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g32/314815/prof/s640x400/image-677e27be-220518122905.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g32/314815/prof/s640x400/image-677e27be-220518122905.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-le-duc-tho”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:true,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”Sân Bay Tân Sơn Nhất, Bạch Đằng”,”District”:”Quận Tân Bình”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:31,”TotalView”:5355,”TotalFavourite”:3,”TotalCheckins”:8,”AvgRating”:”6.5″,”AvgRatingOriginal”:6.496000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-san-bay-tan-son-nhat/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-san-bay-tan-son-nhat/album-anh”,”Latitude”:10.8144130000000,”Longitude”:106.6659000000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:164,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:16,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-binh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:false,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:””,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”31″,”TotalPictures”:164,”TotalPicturesFormat”:”164″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:11794061,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1874035,”Title”:”Nhu0026#226;n viu0026#234;n cashier tệ”,”Comment”:”Nhân viên cashier thái độ tệ. Dù mình từng làm phục vụ trong cửa hàng thức ăn nhanh nhưng vẫn không thông cảm nỗi thái độ của bạn cashier tên Lý hay Ly gì đó dáng mập mạp đầy đặn. Mình mua combo Mix n…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.800000,”OwnerUserName”:”canhdonggio1210″,”OwnerFirstName”:”Nhi”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Nhi Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g188/1874035/avt/c50x50/foody-avatar-132-636102445350540991.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/canhdonggio1210″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-san-bay-tan-son-nhat/binh-luan-11794061″,”Id”:8693940,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1890297,”Title”:”Hết mu0026#243;n nv khu0026#244;ng giải thu0026#237;ch với khu0026#225;ch mu0026#224; tự thay đổi mu0026#243;n trong set luu0026#244;n”,”Comment”:”Mình order Combo Mix and Match 169k, theo set trên menu bao gồm:n- 1 gà có xương: miếng này lúc ra rất khô và bở, kiểu chiên lại nhiều lần hay sao, thịt gà chiên mà khô như ruốc gà vậy. n- 3 miếng ko …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:2.400000,”OwnerUserName”:”kimngnnguyn5642″,”OwnerFirstName”:”Nguyễn”,”OwnerLastName”:”Kim Ngân”,”OwnerFullName”:”Nguyễn Kim Ngân”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g190/1890297/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-6d14b32e-408b-42fe-a760-a41f29535322-191116100454.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/kimngnnguyn5642″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-san-bay-tan-son-nhat/binh-luan-8693940″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:83641,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Sân Bay Tân Sơn Nhất”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-san-bay-tan-son-nhat”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g9/83641/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-merchant_123-200727110303.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g9/83641/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-merchant_123-200727110303.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g9/83641/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-merchant_123-200727110303.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-san-bay-tan-son-nhat”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”33 Gò Dầu, P. Tân Sơn Nhì”,”District”:”Quận Tân Phú”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:8,”TotalView”:392,”TotalFavourite”:2,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”7.6″,”AvgRatingOriginal”:7.604000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-go-dau/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-go-dau/album-anh”,”Latitude”:10.7957550000000,”Longitude”:106.6278270000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:101,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:19,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-phu”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-go-dau”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”8″,”TotalPictures”:101,”TotalPicturesFormat”:”101″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[“Id”:12696337,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:590575,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Gu0026#242; Dầu”,”Comment”:”Chất lượng ok, ngon 👍🏻nKhông gian xinh xẻo, rộng rãi, tươi mát 🥰🥰🥰n@t4_eattheworld”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.800000,”OwnerUserName”:”Chillyt4″,”OwnerFirstName”:”T4_”,”OwnerLastName”:”eattheworld”,”OwnerFullName”:”T4_ eattheworld”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g60/590575/avt/c50x50/chilly-t95-avatar-873-637299281193022152.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/Chillyt4″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-go-dau/binh-luan-12696337″,”Id”:11304611,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:15714736,”Title”:”Gu0026#224; POPEYES”,”Comment”:”Trưa mình đặt phần rice meal 4, snack mực, combo gà không xương 3 miếng. Giá 161k giảm còn 113k. Với giá 51k phần cơm mình thấy cực rẻ, gà ngon. nChiều mình đặt 2 phần cơm ăn tối, phần rice meal 2 cho…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”foodee_7etdfa35″,”OwnerFirstName”:”Thutam”,”OwnerLastName”:”Tran”,”OwnerFullName”:”Thutam Tran”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1572/15714736/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-27b4ea19-8f0c-47b9-9496-f86a6ce7b01d-191015100202.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_7etdfa35″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-go-dau/binh-luan-11304611″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-go-dau/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:996305,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Gò Dầu”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-go-dau”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g100/996305/prof/s180x180/image-34deea5c-220518122908.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g100/996305/prof/s640x400/image-34deea5c-220518122908.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g100/996305/prof/s640x400/image-34deea5c-220518122908.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-go-dau”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”303 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:10,”TotalView”:712,”TotalFavourite”:4,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”6.7″,”AvgRatingOriginal”:6.740000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-vo-van-ngan/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-vo-van-ngan/album-anh”,”Latitude”:10.8498220000000,”Longitude”:106.7683490000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:30,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-vo-van-ngan”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”10″,”TotalPictures”:30,”TotalPicturesFormat”:”30″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16348735,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9739567,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes -***”,”Comment”:”Gà ngon, từ nhân viên đến bảo vệ nhiệt tình                                    “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”vinhthaiduong99″,”OwnerFirstName”:”Tsugumi”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Tsugumi”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g974/9739567/avt/c50x50/foody-avatar-770-637250950549316556.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/vinhthaiduong99″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-vo-van-ngan/binh-luan-16348735″,”Id”:13013191,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:22851694,”Title”:”Mặn kinh khủng!!!”,”Comment”:”Nay mình có order trên now Combo gà sốt tiêu cho 2 người: 3 gà sốt tiêu kem, donut tôm, cá chiên xù, khoai tây chiên; burger tôm; 2 cái bánh mật ong. Thiệt hại 205k mà ăn dở thôi rồi luôn! Mình đợt tr…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.400000,”OwnerUserName”:”foodee_mqvenf8g”,”OwnerFirstName”:”Dung”,”OwnerLastName”:”Trần”,”OwnerFullName”:”Dung Trần”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2286/22851694/avt/c50x50/foody-avatar-a6630fe6-95cd-4bc4–792ee986-210110163411.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_mqvenf8g”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-vo-van-ngan/binh-luan-13013191″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-vo-van-ngan/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:976240,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Võ Văn Ngân”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-vo-van-ngan”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/976240/prof/s180x180/image-b240915e-220518122908.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g98/976240/prof/s640x400/image-b240915e-220518122908.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/976240/prof/s640x400/image-b240915e-220518122908.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-vo-van-ngan”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”405 Thống Nhất, P. 11″,”District”:”Quận Gò Vấp”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:13,”TotalView”:857,”TotalFavourite”:2,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”4.9″,”AvgRatingOriginal”:4.906000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thong-nhat/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thong-nhat/album-anh”,”Latitude”:10.8435600000000,”Longitude”:106.6646070000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:86,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:2,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-go-vap”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thong-nhat”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”13″,”TotalPictures”:86,”TotalPicturesFormat”:”86″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[“Id”:8834493,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:367037,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n Popeyes – Thống Nhất”,”Comment”:”Mê mệt gà tắm nước tắm ở đây nhất, gà giòn giòn thấm đẫm trong lớp nước mắm mặn mà pha chút ngọt ngọt. Nay đặt order trên Now giao thì mừng húm khi combo 1 Gà Tắm Nước Mắm + Khoai tây chiên vừa + Coca…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”rapismylife233″,”OwnerFirstName”:”Anh “,”OwnerLastName”:”Thu”,”OwnerFullName”:”Anh Thu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g37/367037/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-e44b3378-744b-4437-b1e6-1644827cd0e5-191019215238.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/rapismylife233″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thong-nhat/binh-luan-8834493″,”Id”:7583660,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:12281097,”Title”:”Đồ ăn tạm, cu0026#242;n chất lượng phục vụ ku0026#233;m”,”Comment”:”Lúc mình vào thì có order 1 phần combo 2 người gồm: 2 miếng gà cay nước mắm, 2 miếng gà giòn rút xương, 1 phần khoai chiên, 2 ly nước với bắp cải trộn, snack mực, hamburger và 1 ly milo. Nhưng khi gia…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.800000,”OwnerUserName”:”yukinoyuchi”,”OwnerFirstName”:”Phương Nam”,”OwnerLastName”:”Tôn Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Phương Nam Tôn Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1229/12281097/avt/c50x50/foody-avatar-210-637142812947414323.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/yukinoyuchi”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thong-nhat/binh-luan-7583660″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thong-nhat/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:928902,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Thống Nhất”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-thong-nhat”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g93/928902/prof/s180x180/image-e402c19c-220518122905.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g93/928902/prof/s640x400/image-e402c19c-220518122905.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g93/928902/prof/s640x400/image-e402c19c-220518122905.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-thong-nhat”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”411 Liên Tỉnh 5, P. 5″,”District”:”Quận 8″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:71,”TotalFavourite”:1,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-quoc-lo-50/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-quoc-lo-50/album-anh”,”Latitude”:10.7330312798560,”Longitude”:106.6563843848074,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:10,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-8″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-quoc-lo-50″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:2,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-quoc-lo-50/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1082647,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Quốc Lộ 50″,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-quoc-lo-50″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g109/1082647/prof/s180x180/image-cf40071f-220518122907.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g109/1082647/prof/s640x400/image-cf40071f-220518122907.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g109/1082647/prof/s640x400/image-cf40071f-220518122907.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-quoc-lo-50″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”28 Phan Huy Ích, P. 15″,”District”:”Quận Tân Bình”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:25,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-phan-huy-ich/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-phan-huy-ich/album-anh”,”Latitude”:10.8253688609426,”Longitude”:106.6307570969449,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:16,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-binh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-phan-huy-ich”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/ga-ran-popeyes?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán Popeyes”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-phan-huy-ich/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1127776,”Name”:”Gà Rán Popeyes – Phan Huy Ích”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-popeyes-phan-huy-ich”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1127776/prof/s180x180/image-d5877bb9-220518122907.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g113/1127776/prof/s640x400/image-d5877bb9-220518122907.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1127776/prof/s640x400/image-d5877bb9-220518122907.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-popeyes-phan-huy-ich”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[]],”Address”:”78 Lê Lai, P. Phạm Ngũ Lão”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:86,”TotalView”:6330,”TotalFavourite”:18,”TotalCheckins”:26,”AvgRating”:”6.8″,”AvgRatingOriginal”:6.782000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-le-lai/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-le-lai/album-anh”,”Latitude”:10.7702288000000,”Longitude”:106.6938199000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:421,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-le-lai”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”86″,”TotalPictures”:421,”TotalPicturesFormat”:”421″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:8578491,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:15302705,”Title”:”Lu0026#224;m ăn lu0026#226;u khu0026#244;ng xử lu0026#253; đơn hu0026#224;ng gần 1 tiếng đồng hồ gọi khu0026#244;ng ai nghe khu0026#244;ng liu0026#234;n hệ được khu0026#244;ng bao giờ quay lại”,”Comment”:”không xử lý đơn hàng gần 1 tiếng đồng hồ gọi k quán không ai thèm nghe không thèm bắt máy ko bao giờ quay lại lần nữa. Mong các bạn đừng đặt ở đây”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_pzmr3cxs”,”OwnerFirstName”:”NGUYỄN TUYỀN”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”NGUYỄN TUYỀN Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1531/15302705/avt/c50x50/foodee_pzmr3cxs-avatar-707-637018456264882899.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/foodee_pzmr3cxs”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-le-lai/binh-luan-8578491″,”Id”:8404004,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9951226,”Title”:”Thất vọng”,”Comment”:”Đặt rất nhiều lần ở KFC*** mọi lần đặt sẽ có nhân viên gọi điện xác nhận đơn nhưng lần này không gọi làm mình phải nhắn tin qua anh ship là phần gà không lấy ức , anh ship trả lời ok rồi mà đến khi hà…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”TullyPham”,”OwnerFirstName”:”Hà Phạm”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Hà Phạm”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g996/9951226/avt/c50x50/tullypham-avatar-768-637081327870163047.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/TullyPham”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-le-lai/binh-luan-8404004″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-le-lai/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:36581,”Name”:”Gà Rán KFC – Lê Lai”,”UrlRewriteName”:”kfc-le-lai”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/36581/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140146.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g4/36581/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140146.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/36581/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140146.jpg”,”DetailUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/kfc-le-lai”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[“Address”:”407C – 407D Lê Văn Sỹ, P. 12″,”District”:”Quận 3″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:55,”TotalView”:12935,”TotalFavourite”:31,”TotalCheckins”:28,”AvgRating”:”6.5″,”AvgRatingOriginal”:6.464000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-sy/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-sy/album-anh”,”Latitude”:10.7887451000000,”Longitude”:106.6758880000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:307,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:5,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-3″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-le-van-sy”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”55″,”TotalPictures”:307,”TotalPicturesFormat”:”307″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:6104879,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:11113202,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Lu0026#234; Văn Sỹ”,”Comment”:”Hôm nay mình có đến kfc này mà thái độ nhân viên cực kì coi thường khách hàng. Nói chuyện mà kiễu như sợ người khác nghe thấy vậy và mình đã hỏi lại lần 2 thì nhân viên đó bỏ đi chỗ khác mặc cho khác …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”thuy.trang998″,”OwnerFirstName”:”Trang”,”OwnerLastName”:”Trang”,”OwnerFullName”:”Trang Trang”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1112/11113202/avt/c50x50/thuy-trang998-avatar-909-637732920554013736.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/thuy.trang998″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-sy/binh-luan-6104879″,”Id”:3898517,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:2022295,”Title”:”Lu0026#224;m ăn cực ku0026#236; thiếu tu0026#244;n trọng khu0026#225;ch hu0026#224;ng”,”Comment”:”KFC Lê Văn Sỹ làm ăn cực kì thiếu tôn trọng khách hàng. Kêu gà truyền thống, gà giòn không cay… mà lần nào cũng thành gà giòn cay. 4 lần ăn thì 4 lần đưa lộn Không biết là vô ý hay cố tình nữa. Cảm …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:2.400000,”OwnerUserName”:”NamVuongLe93″,”OwnerFirstName”:”Trần Nghĩa”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Trần Nghĩa”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g203/2022295/avt/c50x50/namvuongle93-avatar-965-636433685830378678.jpg”,”OwnerGender”:”male”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/NamVuongLe93″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-sy/binh-luan-3898517″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-sy/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4213,”Name”:”Gà Rán KFC – Lê Văn Sỹ”,”UrlRewriteName”:”kfc-le-van-sy”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4213/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135816.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4213/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135816.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4213/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135816.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-sy”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”549 – 551 Hậu Giang, P. 11″,”District”:”Quận 6″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:54,”TotalView”:11808,”TotalFavourite”:20,”TotalCheckins”:19,”AvgRating”:”6.7″,”AvgRatingOriginal”:6.710000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-hau-giang/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-hau-giang/album-anh”,”Latitude”:10.7480339000000,”Longitude”:106.6353164000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:188,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:8,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-6″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-hau-giang”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”54″,”TotalPictures”:188,”TotalPicturesFormat”:”188″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:13655770,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:21631752,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Hậu Giang”,”Comment”:”Lại quán mua mang về được không ạ                                              “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:5.000000,”OwnerUserName”:”foodee_xgrmc3mg”,”OwnerFirstName”:”phương”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”phương”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_xgrmc3mg”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-hau-giang/binh-luan-13655770″,”Id”:8668690,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:19049658,”Title”:”Phản hồi”,”Comment”:”Nhận đơn đã rồi đợi 20p xong báo là kh nhận đơn                                “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_m3utlm2q”,”OwnerFirstName”:”Trọng Tín Viên”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Trọng Tín Viên”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1905/19049658/avt/c50x50/foodee_m3utlm2q-avatar-543-637167107200412010.jpg”,”OwnerGender”:”male”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_m3utlm2q”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-hau-giang/binh-luan-8668690″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-hau-giang/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:8730,”Name”:”Gà Rán KFC – Hậu Giang”,”UrlRewriteName”:”kfc-hau-giang”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/8730/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135547.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/8730/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135547.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/8730/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135547.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-hau-giang”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”Tầng 5 Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:51,”TotalView”:5442,”TotalFavourite”:15,”TotalCheckins”:12,”AvgRating”:”7.1″,”AvgRatingOriginal”:7.140000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-crescent-mall/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-crescent-mall/album-anh”,”Latitude”:10.7290836000000,”Longitude”:106.7188731000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:225,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-crescent-mall”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”51″,”TotalPictures”:225,”TotalPicturesFormat”:”225″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12038538,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8431321,”Title”:”Gu0026#224; chiu0026#234;n cu0026#242;n sống”,”Comment”:”Mình tới đây buổi tối thứ 7 gọi 3 miếng má đùi, 2 trong 3 miếng đã bị sống rồi.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”thienphucnt”,”OwnerFirstName”:”Phúc”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Phúc Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g844/8431321/avt/c50x50/foody-avatar-a7846a7d-ae18-46b5–3fe92bf8-210420140418.jpeg”,”OwnerGender”:”male”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/thienphucnt”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-crescent-mall/binh-luan-12038538″,”Id”:5034209,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:357212,”Title”:”Mochi ngon”,”Comment”:”Thiệt luôn là lần nào ăn KFC cũng phải tráng miệng bằng ít nhất 1 cái bánh mochi mới vừa lòng hả dạ. Mochi của KFC ngon lắm, lớp ngoài dẻo, bên trong có kem và sốt tan chảy, vị chocolate hay matcha đề…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.400000,”OwnerUserName”:”khonglien123″,”OwnerFirstName”:”Lien”,”OwnerLastName”:”Khong”,”OwnerFullName”:”Lien Khong”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g36/357212/avt/c50x50/khonglien123-avatar-781-637047797666436268.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/khonglien123″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-crescent-mall/binh-luan-5034209″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-crescent-mall/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:11,”Code”:”F5″,”Name”:”Tầng 5″,”NameEn”:”Floor 5″,”Avatar”:”https://images.foody.vn/images/s50/foody-floor-f5-636540305344144949.jpg”,”Màu sắc”:”#015502″,”Description”:”Tầng 5″,”DescriptionEn”:”Floor 5″,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4106,”Name”:”Gà Rán KFC – Crescent Mall”,”UrlRewriteName”:”kfc-crescent-mall”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4106/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140441.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4106/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140441.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4106/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140441.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-crescent-mall”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”251 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:53,”TotalView”:25789,”TotalFavourite”:34,”TotalCheckins”:32,”AvgRating”:”6.5″,”AvgRatingOriginal”:6.512000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-vo-van-ngan/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-vo-van-ngan/album-anh”,”Latitude”:10.8508120000000,”Longitude”:106.7646920000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:208,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-vo-van-ngan”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”53″,”TotalPictures”:208,”TotalPicturesFormat”:”208″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:15824002,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:23057912,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC -***”,”Comment”:”Thật sự thất vọng nha mn . Lúc nào giao hàng cũng không đúng . Đặt dùi giao toàn ức . Đặt 2 phần cánh , 2 đùi . Giao 4 cái ức . Vậy sao ăn nỗi . Kg bao jo ăn nữa.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_ijatpyvf”,”OwnerFirstName”:”Oanh”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Oanh Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2306/23057912/avt/c50x50/foody-avatar-787c9bfe-b570-4c7d–22048e9f-210204151458.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_ijatpyvf”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-vo-van-ngan/binh-luan-15824002″,”Id”:15154508,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:18988308,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC -***”,”Comment”:”Làm ăn tệ,tính tiền ăn gian                                                    “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_9xwv7rgv”,”OwnerFirstName”:”Nguyễn”,”OwnerLastName”:”Phong”,”OwnerFullName”:”Nguyễn Phong”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1899/18988308/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-ff751ac2-0f4a-4b1b-86f4-599ab29ce454-200201184929.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_9xwv7rgv”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-vo-van-ngan/binh-luan-15154508″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-vo-van-ngan/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4132,”Name”:”Gà Rán KFC – Võ Văn Ngân”,”UrlRewriteName”:”kfc-vo-van-ngan”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4132/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140538.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4132/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140538.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4132/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140538.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-vo-van-ngan”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”Tầng Trệt Pandora City, 1/1 Trường Chinh, P. Tây Thạnh”,”District”:”Quận Tân Phú”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:41,”TotalView”:5765,”TotalFavourite”:13,”TotalCheckins”:10,”AvgRating”:”7.2″,”AvgRatingOriginal”:7.214000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-pandora-city/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-pandora-city/album-anh”,”Latitude”:10.8065944000000,”Longitude”:106.6342112000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:204,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:19,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-phu”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-pandora-city”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”41″,”TotalPictures”:204,”TotalPicturesFormat”:”204″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:6525960,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:931315,”Title”:”Ngon.”,”Comment”:”Mình thèm bánh tarte quá nên sẵn trên đường đi làm về mình tấp vô pandora có kfc mình mua bánh tarte về luôn nè. Để xe trước cửa có gì nhớ coi xe nha, chứ ko có …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.000000,”OwnerUserName”:”minnieprt”,”OwnerFirstName”:”Minnie”,”OwnerLastName”:”Pham”,”OwnerFullName”:”Minnie Pham”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g94/931315/avt/c50x50/minnieprt-avatar-771-636725813480667888.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/minnieprt”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-pandora-city/binh-luan-6525960″,”Id”:2473240,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:12585050,”Title”:”Đừng đặt “,”Comment”:”Đặt 3 lần gọi đt đúng 1 lần và báo lại là không có tín hiệu…. Tôi đâu có ở trên núi đâu nv còn không đọc thông tin khách hàng”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_12u0j3vd”,”OwnerFirstName”:”Đạt”,”OwnerLastName”:”Huỳnh”,”OwnerFullName”:”Đạt Huỳnh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1259/12585050/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-52ae2581-f88f-4599-b609-0fd50a8ab157-190731235741.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_12u0j3vd”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-pandora-city/binh-luan-2473240″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-pandora-city/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:35141,”Name”:”Gà Rán KFC – Pandora City”,”UrlRewriteName”:”kfc-pandora-city”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/35141/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135453.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g4/35141/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135453.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/35141/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135453.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-pandora-city”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”1 – 3 Ngô Gia Tự, P. 2″,”District”:”Quận 10″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:97,”TotalView”:9812,”TotalFavourite”:28,”TotalCheckins”:37,”AvgRating”:”6.7″,”AvgRatingOriginal”:6.746000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-gia-tu/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-gia-tu/album-anh”,”Latitude”:10.7672566000000,”Longitude”:106.6742617000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:406,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:12,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-10″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-ngo-gia-tu”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”97″,”TotalPictures”:406,”TotalPicturesFormat”:”406″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16004825,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9675233,”Title”:”Nhu0026#226;n viu0026#234;n đứng bu0026#225;n hu0026#224;ng lu0026#250;c 13h ngu0026#224;y 10/4 thu0026#225;i độ với khu0026#225;ch hu0026#224;ng. Khi khu0026#225;ch chọn mu0026#243;n order nhu0026#226;n viu0026#234;n hối thu0026#250;c khu0026#225;ch order nhanh”,”Comment”:”Nhân viên thái độ với khách hàng nHối thúc khách order nOrder thiếu món        “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.600000,”OwnerUserName”:”minhkhoatrinh1306″,”OwnerFirstName”:”Minh Khoa”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Minh Khoa”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g968/9675233/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-392220f4-7a85-4afb-aa47-33454deb2624-180905120313.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/minhkhoatrinh1306″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-gia-tu/binh-luan-16004825″,”Id”:13593922,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8360935,”Title”:”Miếng gu0026#224; ru0026#225;n cũ, thịt cũ ăn bị đau bụng”,”Comment”:”Mình có order phần combo của KFC nhưng miếng gà được giao đến nguội lạnh. Khi xé lớp da ra thì dầu ướt chảy ra ngoài, da gà không giòn và bị ngấm rất nhiều dầu. Ngoài ra thì thịt gà có màu không tươi …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.400000,”OwnerUserName”:”songgiang1240″,”OwnerFirstName”:”Songgiang1240″,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Songgiang1240″,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g837/8360935/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-4c9f84c7-bec7-4768-aa00-9d744adfb26d-190701220909.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/songgiang1240″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-gia-tu/binh-luan-13593922″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-gia-tu/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:31829,”Name”:”Gà Rán KFC – Ngô Gia Tự”,”UrlRewriteName”:”kfc-ngo-gia-tu”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/31829/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135800.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g4/31829/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135800.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/31829/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135800.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-gia-tu”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”265 Âu Cơ, P. 5″,”District”:”Quận 11″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:54,”TotalView”:11437,”TotalFavourite”:18,”TotalCheckins”:20,”AvgRating”:”6.6″,”AvgRatingOriginal”:6.566000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-au-co/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-au-co/album-anh”,”Latitude”:10.7749265000000,”Longitude”:106.6477518000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:163,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:13,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-11″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-au-co”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”54″,”TotalPictures”:163,”TotalPicturesFormat”:”163″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:13525606,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8199965,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC -***”,”Comment”:”Rất bực nha, lần cũng giao thiếu nước 🙂                                        “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.000000,”OwnerUserName”:”HariAnn_25″,”OwnerFirstName”:”Ân Tăng”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Ân Tăng”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g820/8199965/avt/c50x50/hariann_25-avatar-831-636303540571272590.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/HariAnn_25″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-au-co/binh-luan-13525606″,”Id”:12119584,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:14283133,”Title”:”Dở, lu0026#226;u rồi khu0026#244;ng ăn chỗ nu0026#224;y nhưng hnay mua thu0026#236; rất dở”,”Comment”:”Mình mua 3 miếng gà truyền thống, thường mình ăn cay nhưng hôm nay mua thì gà cay không có sẵn nên mình mua 3 miếng không cay. Nhìn thì thấy rất là ngon mắt, miếng gà cũng to, nhưng ăn miếng đầu tiên …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.600000,”OwnerUserName”:”foodee_w7470f4y”,”OwnerFirstName”:”Su”,”OwnerLastName”:”Di”,”OwnerFullName”:”Su Di”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1429/14283133/avt/c50x50/foodee_w7470f4y-avatar-383-637535153506440727.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_w7470f4y”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-au-co/binh-luan-12119584″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-au-co/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null,”Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:15658,”Name”:”Gà Rán KFC – Âu Cơ”,”UrlRewriteName”:”kfc-au-co”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g2/15658/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135623.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g2/15658/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135623.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g2/15658/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135623.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-au-co”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”330 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:112,”TotalView”:14636,”TotalFavourite”:18,”TotalCheckins”:42,”AvgRating”:”6.5″,”AvgRatingOriginal”:6.496000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-hung-dao/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-hung-dao/album-anh”,”Latitude”:10.7567331000000,”Longitude”:106.6852790000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:413,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-tran-hung-dao”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”112″,”TotalPictures”:413,”TotalPicturesFormat”:”413″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12835663,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:16225790,”Title”:”Đặt bắp cải lớn tu0026#237;nh tiền bắp cải lớn lại giao bắp cải mini.. lu0026#224;m ăn kỳ ghu0026#234;”,”Comment”:”Đặt bắp cải lớn tính tiền bắp cải lớn lại giao bắp cải mini.. làm ăn sống nhăn  “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”foodee_z4fha6m9″,”OwnerFirstName”:”Nguyen Ngoc Nhi”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Nguyen Ngoc Nhi”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_z4fha6m9″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-hung-dao/binh-luan-12835663″,”Id”:12816011,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:15415834,”Title”:”Quu0026#225; tệ, gu0026#224; đem đến nơi thu0026#236; ướt nước , gu0026#224; bị bở bột chiu0026#234;n ko vu0026#224;ng gu0026#224; cu0026#243; mu0026#249;i như gu0026#224; cũ , chưa ăn KFC nu0026#224;o tệ như đu0026#226;y .”,”Comment”:”Quá tệ 👎                                                                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”foodee_ynyw4adw”,”OwnerFirstName”:”Linh”,”OwnerLastName”:null,”OwnerFullName”:”Linh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_ynyw4adw”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-hung-dao/binh-luan-12816011″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-hung-dao/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4214,”Name”:”Gà Rán KFC – Trần Hưng Đạo”,”UrlRewriteName”:”kfc-tran-hung-dao”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4214/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140012.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4214/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140012.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4214/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140012.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-hung-dao”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:true,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”95 Bà Hom, P. 13″,”District”:”Quận 6″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:31,”TotalView”:9098,”TotalFavourite”:11,”TotalCheckins”:12,”AvgRating”:”7.1″,”AvgRatingOriginal”:7.148000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ba-hom/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ba-hom/album-anh”,”Latitude”:10.7545430000000,”Longitude”:106.6318740000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:129,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:8,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-6″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-ba-hom”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”31″,”TotalPictures”:129,”TotalPicturesFormat”:”129″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:2490775,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:11898874,”Title”:”KFC”,”Comment”:”Vì gần trường nên thường hay đến ăn. Gà ở đây cũng có khá nhiều combo nên có thể lựa chọn, gà được chiên bằng bột gì mà ăn rất giòn, ngon, mềm, phần da tuy chiên nhưng để không bị cứng. Bánh trứng ở đ…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”truongmythanh”,”OwnerFirstName”:”Thanh Trương”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Thanh Trương”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1190/11898874/avt/c50x50/truongmythanh-avatar-296-636732517796747160.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/truongmythanh”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ba-hom/binh-luan-2490775″,”Id”:2427902,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:827666,”Title”:”Giảm giu0026#225; 2 miếng gu0026#224; 39k”,”Comment”:”Ghé KFC tình cờ đang có giảm giá 1 miếng gà 35k mua 2 miến giảm còn 39k (nghĩa là 1 miếng 19k) quá hời các bác ạ, mua thêm ly pepsi size vừa 10k, phần bắp cải trộn 12k tổng cộng phần ăn chất lượng 60k…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”banhnhuyeumai24″,”OwnerFirstName”:”Gia Mỹ”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Gia Mỹ”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g83/827666/avt/c50x50/foody-avatar-ecbdb27a-ae42-4215–d4975de5-210201163927.jpeg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/banhnhuyeumai24″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ba-hom/binh-luan-2427902″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ba-hom/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4093,”Name”:”Gà Rán KFC – Bà Hom”,”UrlRewriteName”:”kfc-ba-hom”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4093/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135510.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4093/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135510.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4093/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135510.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ba-hom”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”S41 – 1 Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:26,”TotalView”:13666,”TotalFavourite”:20,”TotalCheckins”:11,”AvgRating”:”6.4″,”AvgRatingOriginal”:6.378000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-phu-my-hung/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-phu-my-hung/album-anh”,”Latitude”:10.7303963000000,”Longitude”:106.7086162000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:91,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-phu-my-hung”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”26″,”TotalPictures”:91,”TotalPicturesFormat”:”91″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16334284,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:12347707,”Title”:”Rất tệ”,”Comment”:”Giao hàng trễ, và tệ hơn là bạn Nguyễn Văn Hậu ( không biết có phải là CHT chi nhánh PMH) hay không? Không dám gọi cho khách hàng xin lỗi 1 câu, toàn nhá máy.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”duongminhbb”,”OwnerFirstName”:”TRAN”,”OwnerLastName”:”DUONG”,”OwnerFullName”:”TRAN DUONG”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/duongminhbb”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-phu-my-hung/binh-luan-16334284″,”Id”:10654521,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:15116853,”Title”:”DỊCH VỤ RẤT TỆ”,”Comment”:”Nhân viên có vẻ khá là chậm chạm trong việc xử lí tình huống và giao tiếp. Khi xảy ra trục trặc về kĩ thuật thì bạn nữ lại rối, và cách xử lí còn CHẬM hơn nữa. Quán thì tầm hơn 10 người mà cũng đợi ph…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:2.800000,”OwnerUserName”:”foodee_bkbwc7jr”,”OwnerFirstName”:”Linh”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Linh Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1512/15116853/avt/c50x50/foodee_bkbwc7jr-avatar-147-637293707830833232.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_bkbwc7jr”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-phu-my-hung/binh-luan-10654521″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-phu-my-hung/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4095,”Name”:”Gà Rán KFC – Phú Mỹ Hưng”,”UrlRewriteName”:”kfc-phu-my-hung”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4095/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140427.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4095/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140427.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4095/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140427.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-phu-my-hung”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”15 – 17 Cộng Hòa, P. 4″,”District”:”Quận Tân Bình”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:44,”TotalView”:7202,”TotalFavourite”:5,”TotalCheckins”:12,”AvgRating”:”7.0″,”AvgRatingOriginal”:7.018000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-maximark-cong-hoa/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-maximark-cong-hoa/album-anh”,”Latitude”:10.8006814000000,”Longitude”:106.6585900000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:274,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:16,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-binh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-maximark-cong-hoa”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”44″,”TotalPictures”:274,”TotalPicturesFormat”:”274″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:9562277,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8182474,”Title”:”Chất lượng phục vụ tệ”,”Comment”:”Thái độ của nhân viên nhận order tệ. Ngoài ra, khi mình xác nhận yêu cầu ko lấy phần ức gà, bạn có xác nhận nhưng lại giao cho mình cục ức to đùng.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.400000,”OwnerUserName”:”ttrm7128″,”OwnerFirstName”:”ttrm7128″,”OwnerLastName”:null,”OwnerFullName”:”ttrm7128″,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g819/8182474/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-8b16ec97-566d-481b-b777-8411af49a321-191024135624.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/ttrm7128″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-maximark-cong-hoa/binh-luan-9562277″,”Id”:7338632,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:19362100,”Title”:”Qua khung khiep”,”Comment”:”Minh moi order mot phan ga 3 mieng vao trua nay, khi giao hang toi thi tui hang bi uot o ben ngoai mac du truong***nang. Mo hop ga ra that su soc, minh k nghi day la ga o kfc luon. Lop bot con***trang…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_2kw0a49g”,”OwnerFirstName”:”Trang Ho”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Trang Ho”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_2kw0a49g”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-maximark-cong-hoa/binh-luan-7338632″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-maximark-cong-hoa/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4113,”Name”:”Gà Rán KFC – Vincom Maximark Cộng Hòa”,”UrlRewriteName”:”kfc-maximark-cong-hoa”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4113/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141138.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4113/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141138.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4113/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141138.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-maximark-cong-hoa”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”195 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17″,”District”:”Quận Bình Thạnh”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:79,”TotalView”:12769,”TotalFavourite”:18,”TotalCheckins”:24,”AvgRating”:”6.2″,”AvgRatingOriginal”:6.226000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-xo-viet-nghe-tinh/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-xo-viet-nghe-tinh/album-anh”,”Latitude”:10.7994873000000,”Longitude”:106.7109289000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:383,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:15,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-thanh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-xo-viet-nghe-tinh”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”79″,”TotalPictures”:383,”TotalPicturesFormat”:”383″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:11835622,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:11979239,”Title”:”Phục vụ ku0026#233;m, thu0026#225;i độ nhu0026#226;n viu0026#234;n rất tệ.”,”Comment”:”Rất lâu rồi không vào ăn KFC, hôm nay vào KFC Xô Viết Nghệ Tĩnh cực kỳ thất vọng. Nhân viên chỉ biết order mà không biết mình bán gì. Hỏi tư vấn thì không trả lời rồi qua loa cho xong. Khi trả tiền th…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”Hamyle25290″,”OwnerFirstName”:”Hamy”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Hamy”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1198/11979239/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-6c1e0924-d25c-48c2-a769-0bf79a2c2390-181226203423.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/Hamyle25290″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-xo-viet-nghe-tinh/binh-luan-11835622″,”Id”:4473572,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1347172,”Title”:”KFC bu0026#225;n hamburger cu0026#243; nhu0026#226;n tu0026#244;m sống cho khu0026#225;ch”,”Comment”:”Mình có order hamburger nhân tôm vào hôm chủ nhật ở tiệm KFC này. Khi nhận dc bánh, thì nhân tôm bị sống, bánh thì nguội ngắt.nSau đó mình lên facebook của KFC phàn nàn. Họ thừa nhận nhân viên làm sa…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.800000,”OwnerUserName”:”johnkruger312″,”OwnerFirstName”:”Long”,”OwnerLastName”:”Nguyen”,”OwnerFullName”:”Long Nguyen”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g135/1347172/avt/c50x50/johnkruger312-avatar-410-636326085393838121.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/johnkruger312″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-xo-viet-nghe-tinh/binh-luan-4473572″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-xo-viet-nghe-tinh/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4143,”Name”:”Gà Rán KFC – Xô Viết Nghệ Tĩnh”,”UrlRewriteName”:”kfc-xo-viet-nghe-tinh”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4143/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140354.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4143/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140354.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4143/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140354.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-xo-viet-nghe-tinh”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”193 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú”,”District”:”Quận 9″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:33,”TotalView”:11715,”TotalFavourite”:18,”TotalCheckins”:8,”AvgRating”:”5.5″,”AvgRatingOriginal”:5.502000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-viet/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-viet/album-anh”,”Latitude”:10.8443172000000,”Longitude”:106.7821350000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:81,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:11,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-9″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-le-van-viet”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”33″,”TotalPictures”:81,”TotalPicturesFormat”:”81″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16229636,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:11265216,”Title”:”Phục vụ quu0026#225; tệ”,”Comment”:”10/05/22, bill 2110, combo C1 trong menu là 1 khoai tây chiên/1 bắp cải trộn u0026 1 khoai tây nghiền. Kiểm tra chỉ thấy khoai tây chiên ko có khoai nghiền, là do menu, nv hay mình đây. Dù thiếu nv đến mấ…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.800000,”OwnerUserName”:”tsukuyomiyume”,”OwnerFirstName”:”Hibi”,”OwnerLastName”:”Gen”,”OwnerFullName”:”Hibi Gen”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1127/11265216/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-59593a08-1b08-4e3e-95d3-5a77edeadeb2-191203201418.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/tsukuyomiyume”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-viet/binh-luan-16229636″,”Id”:14319200,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:25768199,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Lu0026#234; Văn Việt”,”Comment”:”Mình có đặt một số các món lẻ khác nhau trong đó có burger Zinger một lúc sau nhân viên bên đó có gọi hỏi mình là do hết loại gà đó muốn đổi sang loại loại gà khác mình cũng ok đồng ý, nhưng tới lúc n…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.000000,”OwnerUserName”:”ramenguy2003″,”OwnerFirstName”:”Chí”,”OwnerLastName”:”Trung”,”OwnerFullName”:”Chí Trung”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/ramenguy2003″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-viet/binh-luan-14319200″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-viet/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:34452,”Name”:”Gà Rán KFC – Lê Văn Việt”,”UrlRewriteName”:”kfc-le-van-viet”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/34452/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140554.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g4/34452/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140554.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/34452/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140554.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-le-van-viet”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”Tầng Trệt AEON Mall Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ”,”District”:”Quận Tân Phú”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:64,”TotalView”:5218,”TotalFavourite”:13,”TotalCheckins”:34,”AvgRating”:”6.7″,”AvgRatingOriginal”:6.676000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-aeon-mall/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-aeon-mall/album-anh”,”Latitude”:10.8018901000000,”Longitude”:106.6180286000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:262,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:19,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-phu”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-aeon-mall”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”64″,”TotalPictures”:262,”TotalPicturesFormat”:”262″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:3921324,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1499835,”Title”:”Bu0026#225;nh Tart của KFC lu0026#224; số một”,”Comment”:”Mình thích vị ướp gà của KFC nhất trong các quán ăn nhanh. Thật ra mình thích gà của Texas nhưng lại thích vị ướp của KFC, mà ở chi nhánh aeon Tân Phú thì Texas lại có vẻ phục vụ tệ hơn KFC nhiều lắm…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.600000,”OwnerUserName”:”heoomon”,”OwnerFirstName”:”Trâm”,”OwnerLastName”:”Hoàng”,”OwnerFullName”:”Trâm Hoàng”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g150/1499835/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-120b0eb1-f44a-49ea-ad61-e1c3e291994c-191220153308.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/heoomon”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-aeon-mall/binh-luan-3921324″,”Id”:3387200,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9197903,”Title”:”Nhu0026#226;n viu0026#234;n khu0026#244;ng hề quan tu0026#226;m tới đơn u0026#237;t tiền”,”Comment”:”Nhân viên thấy mua có một cái hamburger nên không hề quan tâm đến đơn của tôi. Trong khi đó quán chả hề có khách chỉ có tôi vào mua 1 cái hamburger mà tất cả nhân viên kể cả bà quản lý áo trắng cũng n…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:2.800000,”OwnerUserName”:”lunkhung”,”OwnerFirstName”:”lunkhung”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”lunkhung”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g920/9197903/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-53dceca1-e0c8-418f-8948-ef73c7e2671c-191103103542.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/lunkhung”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-aeon-mall/binh-luan-3387200″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-aeon-mall/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:1,”Code”:”G”,”Name”:”Tầng Trệt”,”NameEn”:”G Floor”,”Avatar”:”https://images.foody.vn/images/s50/foody-floor-g-636537906642422220.jpg”,”Màu sắc”:”#131870″,”Description”:”Tầng Trệt”,”DescriptionEn”:”G Floor”,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:46929,”Name”:”Gà Rán KFC – AEON Mall Tân Phú”,”UrlRewriteName”:”kfc-aeon-mall”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g5/46929/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141210.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g5/46929/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141210.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g5/46929/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141210.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-aeon-mall”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”72 Trần Não, P. Bình An”,”District”:”Quận 2″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:28,”TotalView”:11916,”TotalFavourite”:11,”TotalCheckins”:17,”AvgRating”:”7.0″,”AvgRatingOriginal”:7.028000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-nao/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-nao/album-anh”,”Latitude”:10.7951876000000,”Longitude”:106.7308195000001,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:76,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:4,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-2″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-tran-nao”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”28″,”TotalPictures”:76,”TotalPicturesFormat”:”76″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:10627409,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:17291459,”Title”:”Thịt gu0026#224; cu0026#242;n sống thật kinh dị!”,”Comment”:”Mình od gà cho bé nhà mình lúc 9h tối, quên đơn, tới 10h kém 15 mới làm xong và giao. Mình gọi gà xiên que cho con gái và giao gà nấu chưa chín còn sống như thế này đây. Con gái mình ăn đc 1 miếng r m…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_duisswys”,”OwnerFirstName”:”Chi”,”OwnerLastName”:null,”OwnerFullName”:”Chi”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_duisswys”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-nao/binh-luan-10627409″,”Id”:3734411,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1975482,”Title”:”Cu0026#225;c combo gu0026#224; ru0026#225;n, đu0026#243;n tết cu0026#249;ng KFC”,”Comment”:”🌟 Sở thích Ú thì ít ăn gà rán bên KFC lắm. Nhưng tụi nhỏ ở nhà thì thích ăn mấy kiểu gà chiên truyền thống vậy thôi vì nó không cay, với giòn giòn. n🌟 Hiện ở KFC mua 3 miếng gà rán có 99k, hoặc cá…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.400000,”OwnerUserName”:”Hangnguyen24788″,”OwnerFirstName”:”Hằng”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Hằng Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g198/1975482/avt/c50x50/hangnguyen24788-avatar-551-637071558961674582.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/Hangnguyen24788″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-nao/binh-luan-3734411″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-nao/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:36562,”Name”:”Gà Rán KFC – Trần Não”,”UrlRewriteName”:”kfc-tran-nao”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/36562/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140458.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g4/36562/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140458.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/36562/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140458.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-tran-nao”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”111 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh”,”District”:”Quận Tân Phú”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:25,”TotalView”:9546,”TotalFavourite”:18,”TotalCheckins”:18,”AvgRating”:”4.9″,”AvgRatingOriginal”:4.936000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-son/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-son/album-anh”,”Latitude”:10.7822334000000,”Longitude”:106.6281014000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:66,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:19,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-phu”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-nguyen-son”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”25″,”TotalPictures”:66,”TotalPicturesFormat”:”66″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:9073867,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:14654667,”Title”:”Giao thiếu 2 miếng gu0026#224; luu0026#244;n”,”Comment”:”Mình đặt combo 3 miếng mà cửa hàng giao có 1 miếng dù trong bill vẫn in đúng    “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_e1d4bvss”,”OwnerFirstName”:”Anh”,”OwnerLastName”:”Truong”,”OwnerFullName”:”Anh Truong”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1466/14654667/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-7270055a-0e9b-47dc-bc88-54826b87f753-190323173008.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_e1d4bvss”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-son/binh-luan-9073867″,”Id”:7762550,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8608996,”Title”:”Quu0026#225; tệ”,”Comment”:”Bt hay gọi kfc ở LBB, nay bấm nhầm gọi kfc bên NS.. trc có đi ăn tại store đã qa tệ nay đặt onl phải nói là tệ hơn luôn .. gà bị cũ thịt bở mềm nhũn..khoai tây chiên thì còn sống chưa chín , khoai tây…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:2.800000,”OwnerUserName”:”dungng.etucos”,”OwnerFirstName”:”Nguyen Dung”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Nguyen Dung”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g861/8608996/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-78d755a7-333d-4e08-8a90-7e8871dc880b-200218102143.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/dungng.etucos”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-son/binh-luan-7762550″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-son/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4124,”Name”:”Gà Rán KFC – Nguyễn Sơn”,”UrlRewriteName”:”kfc-nguyen-son”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4124/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135420.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4124/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135420.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4124/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135420.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-son”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”14 Phạm Ngọc Thạch, P. 6″,”District”:”Quận 3″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:51,”TotalView”:8468,”TotalFavourite”:10,”TotalCheckins”:16,”AvgRating”:”7.1″,”AvgRatingOriginal”:7.104000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-ngoc-thach/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-ngoc-thach/album-anh”,”Latitude”:10.7836024000000,”Longitude”:106.6951299000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:244,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:5,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-3″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-pham-ngoc-thach”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”51″,”TotalPictures”:244,”TotalPicturesFormat”:”244″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:8448204,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8682023,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC -***”,”Comment”:”Combo giảm giá 18k/1 miếng gà là 1 đùi + 1 ứcnThế mà khi mua 7 phần thì lại, cho 2 ức + 5 đùi. Thái độ nhân viên lúc đó cũng khó chịu ra mặt với khách hàng, đề nghị quản lí theo dõi. Cám ơn”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.200000,”OwnerUserName”:”shuuichi19172″,”OwnerFirstName”:”Lập”,”OwnerLastName”:”Lập”,”OwnerFullName”:”Lập Lập”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g869/8682023/avt/c50x50/shuuichi19172-avatar-825-637212609716406033.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/shuuichi19172″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-ngoc-thach/binh-luan-8448204″,”Id”:3512565,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:43037,”Title”:”Gu0026#192; u0026amp; PHu0026#212; MAI VIu0026#202;N 🤤”,”Comment”:”Được một chiều chập tối trời chuyển mưa nên mình chui ngay vô chi nhánh này ngồi ăn rồi ngắm mưa luôn . Món ăn kèm giá có trên bill đính kèm , xong kêu thêm 1 ly Milo rồi 1 ly Coca (cắm rễ ở quán chắc…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”kelsi.bichtran”,”OwnerFirstName”:”Dân Bích”,”OwnerLastName”:”Chương”,”OwnerFullName”:”Dân Bích Chương”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g5/43037/avt/c50x50/kelsi-bichtran-avatar-469-637503325383111843.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/kelsi.bichtran”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-ngoc-thach/binh-luan-3512565″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-ngoc-thach/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4212,”Name”:”Gà Rán KFC – Phạm Ngọc Thạch”,”UrlRewriteName”:”kfc-pham-ngoc-thach”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4212/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140221.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4212/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140221.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4212/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140221.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-ngoc-thach”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”99 Ngô Quyền, P. 11″,”District”:”Quận 5″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:30,”TotalView”:5021,”TotalFavourite”:15,”TotalCheckins”:17,”AvgRating”:”6.0″,”AvgRatingOriginal”:6.026000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-quyen/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-quyen/album-anh”,”Latitude”:10.7538897000000,”Longitude”:106.6664952000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:103,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:7,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-5″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-ngo-quyen”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”30″,”TotalPictures”:103,”TotalPicturesFormat”:”103″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:3507633,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:11483668,”Title”:”Khu0026#225; thất vọng”,”Comment”:”Lâu rồi không ăn KFC ở đây, hôm nay mình quay lại. Trong quầy có 3 máy tính tiền hoạt động mà dãy 1 và dãy 2 đều có 1 anh đang xếp hàng nên mình đứng ở dãy 3. Trong quá trình đợi thì mình nghe 2 anh k…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:5.800000,”OwnerUserName”:”greenthanh”,”OwnerFirstName”:”Xuân”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Xuân Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1149/11483668/avt/c50x50/foody-avatar-918-636655542643122666.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/greenthanh”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-quyen/binh-luan-3507633″,”Id”:2540161,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8195608,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Ngu0026#244; Quyền”,”Comment”:”Gói gọn trong 1 từ : ” TỆ “nnhân viên dễ thương , thân thiện nQuản lí nhà hàng thì không thân thiện . khó chịu với khách hàng n máy lạnh có như không có”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:2.000000,”OwnerUserName”:”taurusblue2005″,”OwnerFirstName”:”Phúc Lê”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Phúc Lê”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g820/8195608/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-3f71287a-49df-457f-8c8d-ea1d586fcd9c-190428074637.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/taurusblue2005″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-quyen/binh-luan-2540161″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-quyen/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4272,”Name”:”Gà Rán KFC – Ngô Quyền”,”UrlRewriteName”:”kfc-ngo-quyen”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4272/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140934.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4272/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140934.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4272/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140934.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ngo-quyen”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”C6/27 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng”,”District”:”Huyện Bình Chánh”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:31,”TotalView”:6100,”TotalFavourite”:9,”TotalCheckins”:10,”AvgRating”:”6.8″,”AvgRatingOriginal”:6.750000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-central-plaza/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-central-plaza/album-anh”,”Latitude”:10.7332385000000,”Longitude”:106.6743550000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:139,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:696,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-huyen-binh-chanh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-central-plaza”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”31″,”TotalPictures”:139,”TotalPicturesFormat”:”139″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:4409836,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9031640,”Title”:”Nhu0026#226;n viu0026#234;n khu0026#244;ng giới thiệu PROMOTION 18k/1 miếng gu0026#224;”,”Comment”:”Bạn quản lí lúc 16h có thái độ lơ khách. Mình đã đứng trước bạn đó và hỏi mà bạn ấy không trả lời cứ ghi gì đó.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”huyhoangdangnguyen198″,”OwnerFirstName”:”Hoàng”,”OwnerLastName”:”Đặng”,”OwnerFullName”:”Hoàng Đặng”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g904/9031640/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-b549ee94-9b1d-41d8-87be-0d4a3168d8a2-200108215431.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/huyhoangdangnguyen198″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-central-plaza/binh-luan-4409836″,”Id”:3454792,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:496661,”Title”:”Gà rán Suchii”,”Comment”:”Quán nằm ở tầng trệt, phía bên ngoài của Central Plaza. Giá giữ xe tại trung tâm thương mại này là 3k.nGà Suchii mới ra khá ngon, có sốt phô mai bên trên béo béo mặn mặn nhưng mà sốt có 1 mặt hà nên c…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.400000,”OwnerUserName”:”tiung”,”OwnerFirstName”:”Quan”,”OwnerLastName”:”Anh Mai”,”OwnerFullName”:”Quan Anh Mai”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g50/496661/avt/c50x50/tiung-avatar-929-636400997704902782.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/tiung”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-central-plaza/binh-luan-3454792″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-central-plaza/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4286,”Name”:”Gà Rán KFC – Central Plaza”,”UrlRewriteName”:”kfc-central-plaza”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4286/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135942.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4286/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135942.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4286/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135942.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-central-plaza”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”446A Lý Thường Kiệt, P. 7 “,”District”:”Quận Tân Bình”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:35,”TotalView”:5447,”TotalFavourite”:12,”TotalCheckins”:12,”AvgRating”:”6.6″,”AvgRatingOriginal”:6.562000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ly-thuong-kiet/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ly-thuong-kiet/album-anh”,”Latitude”:10.7856968000000,”Longitude”:106.6539518000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:181,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:16,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-binh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-ly-thuong-kiet”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”35″,”TotalPictures”:181,”TotalPicturesFormat”:”181″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:9762821,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:2245970,”Title”:”Combo giao thiếu”,”Comment”:”Khá là bất ngờ khi mà mình mua combo 86k có kèm phiếu quà tặng, khi giao đến lại không có phiếu rút thăm.nMình không biết là do nhân viên quên hay cố tình nhưng đã liên lạc lên tổng đài KFC vàn Bê…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.400000,”OwnerUserName”:”final20062007″,”OwnerFirstName”:”Đạt”,”OwnerLastName”:”Đỗ”,”OwnerFullName”:”Đạt Đỗ”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g225/2245970/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-edfe1e3e-63e0-477d-8305-ab881b3c6fb1-200308124718.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/final20062007″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ly-thuong-kiet/binh-luan-9762821″,”Id”:4251858,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:18964887,”Title”:”dở tệ”,”Comment”:”đặt phần combo gà truyền thống mà gà thì giao lâu, mở hộp gà ra là hết muốn ăn . cắn miếng gà thì ôi thôi mặn chét và ngập dầu. thực sự thất vọng”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_m1b98o0m”,”OwnerFirstName”:”Thiên Lý”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Thiên Lý”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1897/18964887/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-9444fb0a-b999-464a-a2c4-1828cae0a9be-200130105124.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_m1b98o0m”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ly-thuong-kiet/binh-luan-4251858″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ly-thuong-kiet/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:50715,”Name”:”Gà Rán KFC – Lý Thường Kiệt”,”UrlRewriteName”:”kfc-ly-thuong-kiet”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g6/50715/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135641.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g6/50715/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135641.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g6/50715/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135641.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ly-thuong-kiet”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”76-78 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì”,”District”:”Quận Tân Phú”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:30,”TotalView”:14982,”TotalFavourite”:10,”TotalCheckins”:11,”AvgRating”:”6.0″,”AvgRatingOriginal”:5.998000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-son-nhi/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-son-nhi/album-anh”,”Latitude”:10.8021480000000,”Longitude”:106.6339540000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:109,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:19,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-phu”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-son-nhi”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”30″,”TotalPictures”:109,”TotalPicturesFormat”:”109″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:13480537,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:13780396,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Tu0026#226;n Sơn Nhu0026#236;”,”Comment”:”Gà chưa chín mà đi giao cho khách rồi, khách không để ý ăn thì thấy có mùi lạ nên đã xem kĩ lại. Giờ khách ăn vào có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Thật quá thất vọng cho 1 hãng lớn như vậy. Hay l…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.400000,”OwnerUserName”:”foodee_y27dsfqi”,”OwnerFirstName”:”Nấm”,”OwnerLastName”:”Bé”,”OwnerFullName”:”Nấm Bé”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_y27dsfqi”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-son-nhi/binh-luan-13480537″,”Id”:11161533,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:12893530,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Tu0026#226;n Sơn Nhu0026#236;”,”Comment”:”mua phần gồm 1 miếng gà 2 hotwing 2 thanh bí , giao lại không có 2 thanh bí, haizz..”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.400000,”OwnerUserName”:”hientth”,”OwnerFirstName”:”hientth”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”hientth”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/hientth”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-son-nhi/binh-luan-11161533″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-son-nhi/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4129,”Name”:”Gà Rán KFC – Tân Sơn Nhì”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-tan-son-nhi”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4129/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135437.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4129/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135437.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4129/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135437.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-son-nhi”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”Tầng 3 Lotte Mart Nam TP sài gòn, 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:56,”TotalView”:10840,”TotalFavourite”:23,”TotalCheckins”:22,”AvgRating”:”6.9″,”AvgRatingOriginal”:6.946000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-nam-sai-gon/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-nam-sai-gon/album-anh”,”Latitude”:10.7411300000000,”Longitude”:106.7013750000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:206,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-nam-sai-gon”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”56″,”TotalPictures”:206,”TotalPicturesFormat”:”206″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12535339,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:21488400,”Title”:”Ko hu0026#224;i lu0026#242;ng”,”Comment”:”Order cánh và đùi mà tự ý giao toàn ức, trẻ con nuốt ko nổi.                    “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.000000,”OwnerUserName”:”foodee_9wl3pkjr”,”OwnerFirstName”:”Le”,”OwnerLastName”:”Phan”,”OwnerFullName”:”Le Phan”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2149/21488400/avt/c50x50/foody-avatar-581532af-b7cc-472c–13fe2173-200905113646.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_9wl3pkjr”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-nam-sai-gon/binh-luan-12535339″,”Id”:8819399,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:220875,”Title”:”View đẹp, nhu0026#226;n viu0026#234;n nhiệt tu0026#236;nh, chu đu0026#225;o 💯”,”Comment”:”Không gian rộng rãi nhưng sạch sẽ. Đi trong tuần dù không phải happy day nhưng có ưu đãi gà được bạn nhân viên mặc đồ giống quản lý tư vấn nhiệt tình nên gọi 2 cánh gà với 1 cơm gà giòn cay. Thêm 1 co…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.400000,”OwnerUserName”:”nhunguyen.doremon92″,”OwnerFirstName”:”Đôrêmông”,”OwnerLastName”:”Nguyễn “,”OwnerFullName”:”Đôrêmông Nguyễn “,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g23/220875/avt/c50x50/nhunguyen-doremon92-avatar-152-637330462910985223.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/nhunguyen.doremon92″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-nam-sai-gon/binh-luan-8819399″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-nam-sai-gon/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:9,”Code”:”F3″,”Name”:”Tầng 3″,”NameEn”:”Floor 3″,”Avatar”:”https://images.foody.vn/images/s50/foody-floor-f3-636540309274147666.jpg”,”Màu sắc”:”#015502″,”Description”:”Tầng 3″,”DescriptionEn”:”Floor 3″,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4103,”Name”:”Gà Rán KFC – Lotte Mart Nam TP sài gòn”,”UrlRewriteName”:”kfc-lotte-mart-nam-sai-gon”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4103/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140339.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4103/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140339.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4103/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140339.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-nam-sai-gon”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”2 Nguyễn Huy Tự, P. Đa Kao”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:24,”TotalView”:4500,”TotalFavourite”:5,”TotalCheckins”:9,”AvgRating”:”7.1″,”AvgRatingOriginal”:7.110000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-van-giai/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-van-giai/album-anh”,”Latitude”:10.7927708000000,”Longitude”:106.6972065000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:176,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-nguyen-van-giai”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”24″,”TotalPictures”:176,”TotalPicturesFormat”:”176″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12224492,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:945545,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Nguyễn Văn Giai”,”Comment”:”Nằm ở vị trí đẹp 2 mặt tiền, chỗ giữ xe thoải mái. Chú bảo vệ cũng chủ động dắt xe giùm cho mình. Vì ko ngồi lại lâu nên order 4 cái bánh trứng. Cái hộp trong hình mình chụp nhìn vậy chứ là 4 cái bánh…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.200000,”OwnerUserName”:”pebap_lovely”,”OwnerFirstName”:”Nga”,”OwnerLastName”:”Trần”,”OwnerFullName”:”Nga Trần”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g95/945545/avt/c50x50/pebap_lovely-avatar-438-637871841051458293.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/pebap_lovely”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-van-giai/binh-luan-12224492″,”Id”:12519987,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1148593,”Title”:”Nhu0026#226;n viu0026#234;n khu0026#225; tệ.”,”Comment”:”Nay mình ghé KFC ở đường Nguyễn Văn Giai quận 1 để ăn gà. Mình kêu 4 miếng gà thì mình xin nhân viên là lấy cho mình 4 ức hoặc má đùi, bạn nv nói là tầm 5p thì sẽ có kaf không đảm bảo có đủ thì mình c…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.600000,”OwnerUserName”:”vitquc8673″,”OwnerFirstName”:”Quốc”,”OwnerLastName”:”Việt”,”OwnerFullName”:”Quốc Việt”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g115/1148593/avt/c50x50/vitquc8673-avatar-505-637338995820384696.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/vitquc8673″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-van-giai/binh-luan-12519987″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-van-giai/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4242,”Name”:”Gà Rán KFC – Nguyễn Văn Giai”,”UrlRewriteName”:”kfc-nguyen-van-giai”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4242/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140242.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4242/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140242.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4242/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140242.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-van-giai”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”48 – 50 Cần Giuộc, P. 13″,”District”:”Quận 8″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:13,”TotalView”:8006,”TotalFavourite”:17,”TotalCheckins”:12,”AvgRating”:”6.5″,”AvgRatingOriginal”:6.494000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ben-xom-cui/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ben-xom-cui/album-anh”,”Latitude”:10.7468405000000,”Longitude”:106.6601768000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:41,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:10,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-8″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-ben-xom-cui”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”13″,”TotalPictures”:41,”TotalPicturesFormat”:”41″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16173677,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:27187410,”Title”:”Thu0026#225;i Độ Quản Lu0026#253; Bu0026#205;CH TRu0026#194;N với khu0026#225;ch vu0026#244; cu0026#249;ng TỆ”,”Comment”:”Chắc đây là lần cuối cùng mình sử dụng dịch vụ ăn uống tại KFC. Chả là vô quán vào lúc 8:50, thấy quán vắng nên trước khi order mình có show các gói evoucher của MOMo cho nhân viên xem để order, nhân …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:2.600000,”OwnerUserName”:”foodee_pwcqo390″,”OwnerFirstName”:”Timmy”,”OwnerLastName”:”Vu”,”OwnerFullName”:”Timmy Vu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2719/27187410/avt/c50x50/foody-avatar-81cab8e5-f1b3-4b2f–7f65369b-220404142117.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_pwcqo390″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ben-xom-cui/binh-luan-16173677″,”Id”:4576362,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:19910389,”Title”:”Thật thấy vọng”,”Comment”:”Tôi mua khoai tây chiên của quán, và tôi nhận ra, kfc ko những bán khoai tây chiên, còn bán khoai tây luộc.nNgoài ra, trong hộp khoai tây, còn có những miếng gà chiên vụn!?”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.400000,”OwnerUserName”:”foodee_dm1jw7st”,”OwnerFirstName”:””,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”foodee_dm1jw7st”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_dm1jw7st”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ben-xom-cui/binh-luan-4576362″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-ben-xom-cui/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4108,”Name”:”Gà Rán KFC – Bến Xóm Củi”,”UrlRewriteName”:”kfc-ben-xom-cui”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4108/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141011.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4108/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141011.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4108/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141011.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-ben-xom-cui”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”1 Vườn Lài, P. Hòa Thạnh”,”District”:”Quận Tân Phú”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:32,”TotalView”:5144,”TotalFavourite”:9,”TotalCheckins”:15,”AvgRating”:”6.0″,”AvgRatingOriginal”:5.962000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-vuon-lai-luy-ban-bich/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-vuon-lai-luy-ban-bich/album-anh”,”Latitude”:10.7864860000000,”Longitude”:106.6364526000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:87,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:19,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-phu”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-vuon-lai-luy-ban-bich”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”32″,”TotalPictures”:87,”TotalPicturesFormat”:”87″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:4127464,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:18961850,”Title”:”Khoai tu0026#226;y nghiền thu0026#236; u0026#237;t, sốt quu0026#225; nhiu0026#234;̀u”,”Comment”:”Mấy bữa trước vô order khoai tây nghiền phần đại. Về nhà mở ra ăn, nước sốt thì rất nhiều, khoai tây thì ít, trộn lẫn như là đang uống canh. Đây không phải lần đầu mình ăn khoai tây nghiền. Mìn…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.400000,”OwnerUserName”:”foodee_kvmw9c8a”,”OwnerFirstName”:”Nguyen”,”OwnerLastName”:”Linh”,”OwnerFullName”:”Nguyen Linh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1897/18961850/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-f260fff0-d18a-4751-8cbe-5827f561644e-200129191614.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_kvmw9c8a”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-vuon-lai-luy-ban-bich/binh-luan-4127464″,”Id”:3823240,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8458532,”Title”:”.”,”Comment”:”Hôm qua vừa ghé kfc. Mình có hỏi về thẻ vip dc tư vấn rõ ràng ghê. Hợp ly ghe nha.rnGà giòn ngon. Không bị khô. Nhân viên cười suốt cảm giác dễ chịu. Máy lạnh hơi nóng. Nói chung tuyệt”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.800000,”OwnerUserName”:”foodee_c12511a8″,”OwnerFirstName”:”Quỳnh anh”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Quỳnh anh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_c12511a8″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-vuon-lai-luy-ban-bich/binh-luan-3823240″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-vuon-lai-luy-ban-bich/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:70652,”Name”:”Gà Rán KFC – Vườn Lài – Lũy Bán Bích”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-vuon-lai-luy-ban-bich”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g8/70652/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135531.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g8/70652/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135531.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g8/70652/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135531.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-vuon-lai-luy-ban-bich”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”E – Mart Gò Vấp, 168 Phan Văn Trị, P. 5″,”District”:”Quận Gò Vấp”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:37,”TotalView”:2332,”TotalFavourite”:11,”TotalCheckins”:9,”AvgRating”:”6.4″,”AvgRatingOriginal”:6.410000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-e-mart-go-vap/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-e-mart-go-vap/album-anh”,”Latitude”:10.8233615000000,”Longitude”:106.6937519000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:174,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:2,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-go-vap”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-e-mart-go-vap”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”37″,”TotalPictures”:174,”TotalPicturesFormat”:”174″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:6735204,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:21081122,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – E Mart Gu0026#242; Vấp”,”Comment”:”Phục vụ tệ hại. đặc biệt bà quản lý làm ăn như vậy xin tẩy chai KFC emart. Tôi order 1 phần combo 82k, lúc đưa nhân viên thái độ rất nhiều. đưa tôi số ngồi bảo 3p sẽ đem lại. Tôi ngồi gần 30p mới lại …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”anhat3759″,”OwnerFirstName”:”An”,”OwnerLastName”:”Nhật”,”OwnerFullName”:”An Nhật”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”male”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/anhat3759″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-e-mart-go-vap/binh-luan-6735204″,”Id”:5344728,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9264515,”Title”:”Gu0026#224; ru0026#225;n”,”Comment”:”Ngon, quán quen khi lên cơn thèm gà ránnPhục vụ nhanh.                          “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”luubinhan”,”OwnerFirstName”:”an”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”an”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g927/9264515/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-c9a91762-6ebf-40a2-9f3b-547e9b4a64f8-200302101123.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/luubinhan”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-e-mart-go-vap/binh-luan-5344728″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-e-mart-go-vap/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:200087,”Name”:”Gà Rán KFC – E Mart Gò Vấp”,”UrlRewriteName”:”kfc-e-mart-go-vap”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g21/200087/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140117.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g21/200087/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140117.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g21/200087/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140117.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-e-mart-go-vap”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”571 Nguyễn Kiệm, P. 9″,”District”:”Quận Phú Nhuận”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:43,”TotalView”:5825,”TotalFavourite”:9,”TotalCheckins”:10,”AvgRating”:”6.0″,”AvgRatingOriginal”:6.032000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-kiem/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-kiem/album-anh”,”Latitude”:10.8084993408623,”Longitude”:106.6783332998130,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:164,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:17,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-phu-nhuan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-kiem”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”43″,”TotalPictures”:164,”TotalPicturesFormat”:”164″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:9078397,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:399039,”Title”:”Chiu0026#234;u tru0026#242;”,”Comment”:”Mua hàng từ co.op được thu ngân đưa cho cái phiêu quà tặng 30.000 đồng của KFC khi sử dụng tại KFC nay lun. Đang tiện đường với cũng đói bụng nên tôi với bạn tôi ghé vào ăn lun. nnTừ lúc oder hàng đến…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”htnthuy93.h2o”,”OwnerFirstName”:”Thủy”,”OwnerLastName”:”Ngọc”,”OwnerFullName”:”Thủy Ngọc”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g40/399039/avt/c50x50/htnthuy93-h2o-avatar-302-636785155761819239.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/htnthuy93.h2o”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-kiem/binh-luan-9078397″,”Id”:6976114,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:14847081,”Title”:”Phuc vu te hai”,”Comment”:”Vao goi mon thi phai xep hang, chuyen do thi binh thuong nhung nhan vien lam viec cham chap. Co toi 2-3 may tinh tien nhung chi co 1 nhan vien lam viec, phai xep hang toi tan 5 phut mac du khach o day…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_7evrnads”,”OwnerFirstName”:”Minato”,”OwnerLastName”:”Arisato”,”OwnerFullName”:”Minato Arisato”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1485/14847081/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-a6218c64-da54-494e-9b1b-92f2f751b12e-191225154904.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_7evrnads”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-kiem/binh-luan-6976114″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-kiem/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:36575,”Name”:”Gà Rán KFC – Co.op Mart Nguyễn Kiệm”,”UrlRewriteName”:”kfc-co-op-mart-nguyen-kiem”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/36575/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135926.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g4/36575/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135926.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/36575/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135926.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-kiem”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”167/2 Nguyễn Hình ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây”,”District”:”Quận 12″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:32,”TotalView”:13620,”TotalFavourite”:18,”TotalCheckins”:14,”AvgRating”:”6.9″,”AvgRatingOriginal”:6.852000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-anh-thu/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-anh-thu/album-anh”,”Latitude”:10.8574102000000,”Longitude”:106.6088640000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:90,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:14,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-12″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-anh-thu”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”32″,”TotalPictures”:90,”TotalPicturesFormat”:”90″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:8013701,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:20757220,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Co.op Mart Nguyễn Ảnh Thủ”,”Comment”:”Lâu rồi mới quay lại gà kfc ăn nhưng làm mình thất vọng về cách phục vụ của bạn nhân viên, rõ ràng mình kêu phần 6 miếng gà 198k mang về nhưng lúc về mở ra thì chỉ có 5 miếng làm việc cẩu thả không ch…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.600000,”OwnerUserName”:”foodee_vnqt8dyw”,”OwnerFirstName”:”nguyễn”,”OwnerLastName”:”trang”,”OwnerFullName”:”nguyễn trang”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2076/20757220/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-4fc436ee-3722-44f1-82ee-430ebdaac156-200629201440.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_vnqt8dyw”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-anh-thu/binh-luan-8013701″,”Id”:3917610,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:18846256,”Title”:”Thu0026#225;i độ phục vụ quu0026#225; ku0026#233;m !”,”Comment”:”Hôm nay có đến đây ăn , không phải lần đầu nhưng thật sự rất thất vọng về cách phục vụ ở đây. Từ bạn quản lý đến nhân viên oder. Bill phải hỏi mới đưa, nhưng đưa của bạn oder là quăng lên bàn cho tự v…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”foodee_52a88697″,”OwnerFirstName”:”foodee_52a88697″,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”foodee_52a88697″,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_52a88697″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-anh-thu/binh-luan-3917610″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-anh-thu/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:32632,”Name”:”Gà Rán KFC – Co.op Mart Nguyễn Hình ảnh Thủ”,”UrlRewriteName”:”kfc-co-op-mart-nguyen-anh-thu”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/32632/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141100.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g4/32632/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141100.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g4/32632/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141100.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-co-op-mart-nguyen-anh-thu”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”35 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:46,”TotalView”:5219,”TotalFavourite”:6,”TotalCheckins”:11,”AvgRating”:”6.8″,”AvgRatingOriginal”:6.818000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc/album-anh”,”Latitude”:10.7673434000000,”Longitude”:106.6964039000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:339,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”46″,”TotalPictures”:339,”TotalPicturesFormat”:”339″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:11079616,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9272901,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Trịnh Văn Cấn -***”,”Comment”:”Mấy ông mấy bà làm ơn làm phước khách đặt đồ ăn thì check đủ muỗng với ống hút giùm cái. Lần nào đặt ly trà đào với khoai tây nghiền đều ko có muỗng với ống hút”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.000000,”OwnerUserName”:”trangthanhnguyen6″,”OwnerFirstName”:”Trang Thanh”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Trang Thanh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g928/9272901/avt/c50x50/foody-avatar-214-636367673912621126.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/trangthanhnguyen6″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc/binh-luan-11079616″,”Id”:8289126,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9272901,”Title”:”Ăn khu0026#244;ng đu0026#225;ng tiền”,”Comment”:”Ối mẹ ơi, đây là phần cơm Toridon, nhìn hình là miếng gà nhưng khi nhận được là những mảnh vụn vỡ của gà, mà miếng vụn nào vụn nấy nhỏ bằng ngón út hay thậm chí nhỏ hơn. 41k mà không đáng tiền, thua c…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”trangthanhnguyen6″,”OwnerFirstName”:”Trang Thanh”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Trang Thanh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g928/9272901/avt/c50x50/foody-avatar-214-636367673912621126.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/trangthanhnguyen6″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc/binh-luan-8289126″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4237,”Name”:”Gà Rán KFC – Trịnh Văn Cấn – Nguyễn Thái Học”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4237/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140257.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4237/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140257.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4237/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140257.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-trinh-van-can-nguyen-thai-hoc”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”1231 Quốc Lộ 1A, P. Bình Trị Đông”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:7,”TotalView”:7663,”TotalFavourite”:4,”TotalCheckins”:18,”AvgRating”:”5.5″,”AvgRatingOriginal”:5.512000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-bigc-an-lac/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-bigc-an-lac/album-anh”,”Latitude”:10.7307362000000,”Longitude”:106.6039895000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:44,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-bigc-an-lac”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”7″,”TotalPictures”:44,”TotalPicturesFormat”:”44″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:1882597,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1773095,”Title”:”Gu0026#224; chưa chu0026#237;n kỹ”,”Comment”:”Chào KFC,nnTrong những đơn hàng gần đây, mình bắt gặp 1 số lượng gà rán và quay chưa chín kỹ và còn máu trong thịt và xương gà, đa số là mình đặt gà cho cháu mình ăn, các bé mới 8-9 tuổi thôi nên mình…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.200000,”OwnerUserName”:”rexnguyen968″,”OwnerFirstName”:”Rex”,”OwnerLastName”:”Nguyen”,”OwnerFullName”:”Rex Nguyen”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g178/1773095/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-7f65592f-2efa-48a1-92da-6c9d99b28dd3-200426114409.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/rexnguyen968″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-bigc-an-lac/binh-luan-1882597″,”Id”:1546147,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1773095,”Title”:”Ngon khi ăn tại chỗ. Mu0026#236;nh khuyu0026#234;n lu0026#224; ko nu0026#234;n order về”,”Comment”:”Mình đến ăn ở đây rất nhiều lần hương vị vẫn như xưa. có điều món gà rán cay thì lại mất đi hương vị đặc trưng của sốt tiêu KFC thường có. Ăn nó nhạt nhạt thế nào ấy. Lúc mình order về. nguội là 1 c…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.400000,”OwnerUserName”:”rexnguyen968″,”OwnerFirstName”:”Rex”,”OwnerLastName”:”Nguyen”,”OwnerFullName”:”Rex Nguyen”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g178/1773095/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-7f65592f-2efa-48a1-92da-6c9d99b28dd3-200426114409.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/rexnguyen968″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-bigc-an-lac/binh-luan-1546147″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-bigc-an-lac/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:4287,”Name”:”Gà Rán KFC – BigC An Lạc”,”UrlRewriteName”:”kfc-bigc-an-lac”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4287/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141155.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g1/4287/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141155.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g1/4287/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141155.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-bigc-an-lac”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”719 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:8,”TotalView”:5069,”TotalFavourite”:14,”TotalCheckins”:5,”AvgRating”:”7.6″,”AvgRatingOriginal”:7.554000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-huynh-tan-phat/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-huynh-tan-phat/album-anh”,”Latitude”:10.7358920000000,”Longitude”:106.7308540000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:58,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-huynh-tan-phat”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”8″,”TotalPictures”:58,”TotalPicturesFormat”:”58″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:3505983,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:43037,”Title”:”CƠM TRƯA TIẾT KIỆM u0026amp; Bu0026#193;NH TRỨNG THẦN THu0026#193;NH”,”Comment”:”Trời ơi thiệt tình cứ chui vô KFC là ăn gà quay tiêu hay gà Lava (chắc do ăn gà rán truyền thống từ hồi lớp 2 lớp 3 nên ngán rồi 😂) . nMua ngay giờ cơm trưa tiết kiệm quá mà . Ăn xong thấy mùi bánh t…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”kelsi.bichtran”,”OwnerFirstName”:”Dân Bích”,”OwnerLastName”:”Chương”,”OwnerFullName”:”Dân Bích Chương”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g5/43037/avt/c50x50/kelsi-bichtran-avatar-469-637503325383111843.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/kelsi.bichtran”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-huynh-tan-phat/binh-luan-3505983″,”Id”:2499859,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:10980997,”Title”:”Tốt”,”Comment”:”Ở đây hay có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn mà gà ngon nên mình rất thích ghé. Gà mua mang về cũng được gói kỹ và giữ được độ nóng vừa phải nữa. Các chị nhân viên thì dễ thương, thân thiện, nói c…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.800000,”OwnerUserName”:”romanticautumn2010″,”OwnerFirstName”:”Kiera”,”OwnerLastName”:”Kiera”,”OwnerFullName”:”Kiera Kiera”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1099/10980997/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-d3eab9c1-a415-4c7c-abaa-f56050de90ba-191016153114.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/romanticautumn2010″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-huynh-tan-phat/binh-luan-2499859″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-huynh-tan-phat/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:296773,”Name”:”Gà Rán KFC – Huỳnh Tấn Phát”,”UrlRewriteName”:”kfc-huynh-tan-phat”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g30/296773/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140513.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g30/296773/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140513.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g30/296773/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140513.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-huynh-tan-phat”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”112 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Chánh”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:15,”TotalView”:1848,”TotalFavourite”:3,”TotalCheckins”:7,”AvgRating”:”4.9″,”AvgRatingOriginal”:4.934000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-hiep-binh/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-hiep-binh/album-anh”,”Latitude”:10.8423077000000,”Longitude”:106.7311902000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:1,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-hiep-binh”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”15″,”TotalPictures”:1,”TotalPicturesFormat”:”1″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:15018750,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:23540745,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Hiệp Bu0026#236;nh”,”Comment”:”Tương ớt mang về mới chả ngon tí nào, cái cũ ngon hơn gấp nhiều lần…          “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.800000,”OwnerUserName”:”foodee_dsofb0eq”,”OwnerFirstName”:”Jade”,”OwnerLastName”:”Sketch”,”OwnerFullName”:”Jade Sketch”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2355/23540745/avt/c50x50/foody-avatar-92b21f43-e53e-4b04–72d59c79-210401150815.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_dsofb0eq”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-hiep-binh/binh-luan-15018750″,”Id”:13989342,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:10974361,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Hiệp Bu0026#236;nh”,”Comment”:”Không biết từ khi nào mà KFC lại hoạt động thiếu chuyên nghiệp như thế! Đặt hàng nhiều lần tài xế đều báo lag phải đợi 15-20p, thậm chí hơn 30p. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tài xế, thậm chí …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.200000,”OwnerUserName”:”changtraixauso1996kg”,”OwnerFirstName”:”Ty”,”OwnerLastName”:”Nguyen”,”OwnerFullName”:”Ty Nguyen”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1098/10974361/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-55924155-a6c3-43d4-8190-80309cd4c8b6-190630183648.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/changtraixauso1996kg”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-hiep-binh/binh-luan-13989342″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-hiep-binh/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:731893,”Name”:”Gà Rán KFC – Hiệp Bình”,”UrlRewriteName”:”kfc-hiep-binh”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g74/731893/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141226.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g74/731893/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141226.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g74/731893/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141226.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-hiep-binh”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”77 Nguyễn Hình ảnh Thủ, P. Hiệp Thành”,”District”:”Quận 12″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:6,”TotalView”:3907,”TotalFavourite”:4,”TotalCheckins”:15,”AvgRating”:”6.9″,”AvgRatingOriginal”:6.900000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-anh-thu/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-anh-thu/album-anh”,”Latitude”:10.8763050000000,”Longitude”:106.6467080000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:21,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:14,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-12″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-nguyen-anh-thu”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”6″,”TotalPictures”:21,”TotalPicturesFormat”:”21″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:7990719,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:80409,”Title”:”Cơm đu0026#227; đổi loại gạo khu0026#225;c ăn rất dở!!”,”Comment”:”- Lúc trước cơm dẻo thơm mềm ăn rất rất ngon, còn hiện tại cơm khá khô tơi cứng rất dở, không thể ăn nổi.n- Không hiểu sao lại đổi loại gạo dở tệ như vậy??!!n- Gà thì Ok mình rất thích. Nhưng cơm cứ t…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:5.800000,”OwnerUserName”:”junneken”,”OwnerFirstName”:”Anh”,”OwnerLastName”:”Ken”,”OwnerFullName”:”Anh Ken”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g9/80409/avt/c50x50/foody-avatar-854-636393900724633372.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/junneken”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-anh-thu/binh-luan-7990719″,”Id”:5386970,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8446786,”Title”:”Gửi cu0026#225;c ban KFC Nguyễn Ảnh Thủ”,”Comment”:”Hôm nay mình có ghé cửa hàng và xin để lại một vài góp ý đến các bạn về sự tôn trọng khách hàng.nTừ khi mình vào cửa hàng đến khi order xong, tổng cộng có 3 lần các bạn chưa chuyên nghiệp trong ứng xử…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:5.200000,”OwnerUserName”:”Pinky2047″,”OwnerFirstName”:”Pinky2047″,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Pinky2047 Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g845/8446786/avt/c50x50/foody-avatar-805-636228717868562768.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/Pinky2047″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-anh-thu/binh-luan-5386970″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-anh-thu/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:689289,”Name”:”Gà Rán KFC – Nguyễn Hình ảnh Thủ”,”UrlRewriteName”:”kfc-nguyen-anh-thu”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g69/689289/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141104.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g69/689289/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141104.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g69/689289/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141104.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-nguyen-anh-thu”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”893B Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông B”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:12,”TotalView”:3127,”TotalFavourite”:12,”TotalCheckins”:4,”AvgRating”:”5.6″,”AvgRatingOriginal”:5.618000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-tinh-lo-10/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-tinh-lo-10/album-anh”,”Latitude”:10.7569257000000,”Longitude”:106.6059118000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:27,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-tinh-lo-10″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”12″,”TotalPictures”:27,”TotalPicturesFormat”:”27″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:10836413,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:16682,”Title”:”Gu0026#224; quu0026#225; bở!!!”,”Comment”:”Thật sự cứ thấy mn phản ánh vụ gà bị sống mà ko tin, rốt cuộc chính bản thân t lại gặp phải! Lớp bột áo cực kì dày, cắn vào mùi bột sống bốc lên cả mũi. Còn gà thì nhạt thếch vô vị, ăn bở như chưa từn…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.600000,”OwnerUserName”:”dieutan”,”OwnerFirstName”:”Diệu Tấn”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Diệu Tấn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2/16682/avt/c50x50/dieutan-avatar-569-636589086705287399.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/dieutan”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-tinh-lo-10/binh-luan-10836413″,”Id”:2543259,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:14568038,”Title”:”Dỡ”,”Comment”:”15h30p mua cơm gà quay tiêu tại đây. Nhưng lấy thiếu . Cách phục vụ thì dỡ và có phần xem thường khách”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”foodee_594a4d19″,”OwnerFirstName”:”foodee_594a4d19″,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”foodee_594a4d19″,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_594a4d19″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-tinh-lo-10/binh-luan-2543259″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-tinh-lo-10/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:690193,”Name”:”Gà Rán KFC – Tỉnh Lộ 10″,”UrlRewriteName”:”kfc-tinh-lo-10″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g70/690193/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135404.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g70/690193/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135404.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g70/690193/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135404.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-tinh-lo-10″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”242 Nguyễn Văn Lượng, P. 10″,”District”:”Quận Gò Vấp”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:21,”TotalView”:3009,”TotalFavourite”:8,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”6.7″,”AvgRatingOriginal”:6.658000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-go-vap/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-go-vap/album-anh”,”Latitude”:10.8380129000000,”Longitude”:106.6712793000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:88,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:2,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-go-vap”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-go-vap”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”21″,”TotalPictures”:88,”TotalPicturesFormat”:”88″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:5043351,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:854539,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Lotte Mart Gu0026#242; Vấp”,”Comment”:”Chi nhánh này gần nhà nên dùng thử chứ thấy review bị chê hơi nhiều 🤔nĐến với KFC thì trước là vì bánh trứng, sau mới vì gà 😂nBánh trứng auto mua 3 tặng 1, kể cả so vs các tiệm chuyên về bánh mình v…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.200000,”OwnerUserName”:”kishunh”,”OwnerFirstName”:”Kis”,”OwnerLastName”:”Huỳnh”,”OwnerFullName”:”Kis Huỳnh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g86/854539/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-0ba5b692-e3a1-4624-bee7-d0782271aed6-191125172954.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/kishunh”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-go-vap/binh-luan-5043351″,”Id”:3103671,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1695806,”Title”:”Phong cu0026#225;ch phục vụ tệ”,”Comment”:”Có vẻ KFC ngày càng đi xuống trong khi MC thị trường mỹ mà lại tốt hơn ở VN. Mình gọi món lúc 10h38p, nv nói k có combo gọi riêng, món ăn không ngon, thái độ nhân viên tệ. Happy meal của MC chi giá ch…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.800000,”OwnerUserName”:”LeTDHang”,”OwnerFirstName”:”GauU”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”GauU”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g170/1695806/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-487c5784-4dff-49a1-ade6-761415a212b4-200215180540.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/LeTDHang”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-go-vap/binh-luan-3103671″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-go-vap/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:235507,”Name”:”Gà Rán KFC – Lotte Mart Gò Vấp”,”UrlRewriteName”:”kfc-lotte-mart-go-vap”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g24/235507/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135708.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g24/235507/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135708.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g24/235507/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135708.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-lotte-mart-go-vap”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”D6/22 Nguyễn Thị Tú”,”District”:”Huyện Bình Chánh”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:2,”TotalView”:268,”TotalFavourite”:1,”TotalCheckins”:2,”AvgRating”:”6.7″,”AvgRatingOriginal”:6.700000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-thi-tu/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-thi-tu/album-anh”,”Latitude”:10.8141740000000,”Longitude”:106.5815480000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:25,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:696,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-huyen-binh-chanh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-thi-tu”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”2″,”TotalPictures”:25,”TotalPicturesFormat”:”25″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[“Id”:11324360,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1568580,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Nguyễn Thị Tu0026#250;”,”Comment”:”Gà nóng giòn, bánh trứng đỉnh lắm nhưng ăn nhiều dễ mập nha ))))nLâu lắm mới ăn lại KFC vẫn thấy có một vị gì đó rất riêng, dạo này cũng cải thiện miếng gà to hơn, đỡ khô hơn nhiều lần mình ăn nha. Q….”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.800000,”OwnerUserName”:”trucmai1107″,”OwnerFirstName”:”Mio Phan”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Mio Phan”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g157/1568580/avt/c50x50/trucmai1107-avatar-955-637504094024492453.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/trucmai1107″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-thi-tu/binh-luan-11324360″,”Id”:4572953,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1568580,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Nguyễn Thị Tu0026#250;”,”Comment”:”Nhà mình có đứa em fan cuồng của KFC nên mỗi lần gia đình tụ họp là đòi mua KFC về ăn ))))nTụi mình tới trực tiếp mua luôn trong thời điểm mùa dịch nên cũng vắng, đa phần giao hàng không thôi 😁😁nTụ….”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.600000,”OwnerUserName”:”trucmai1107″,”OwnerFirstName”:”Mio Phan”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Mio Phan”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g157/1568580/avt/c50x50/trucmai1107-avatar-955-637504094024492453.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/trucmai1107″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-thi-tu/binh-luan-4572953″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-thi-tu/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:996348,”Name”:”Gà Rán KFC – Nguyễn Thị Tú”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-nguyen-thi-tu”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g100/996348/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-200102155029.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g100/996348/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-200102155029.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g100/996348/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-200102155029.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-thi-tu”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”168 Lâm Văn Bền, P. Tân Quy”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:5,”TotalView”:444,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:2,”AvgRating”:”6.1″,”AvgRatingOriginal”:6.120000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-lam-van-ben/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-lam-van-ben/album-anh”,”Latitude”:10.7435120000000,”Longitude”:106.7158240000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:7,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-lam-van-ben”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”5″,”TotalPictures”:7,”TotalPicturesFormat”:”7″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:14738834,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:26139849,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Lu0026#226;m Văn Bền”,”Comment”:”Sao nhân viên nữ mặc áo sơ mi trắng ở đây phải đeo vớ đen vậy mn ?????          “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.400000,”OwnerUserName”:”minhphan1124526938″,”OwnerFirstName”:”Minh”,”OwnerLastName”:”Phan”,”OwnerFullName”:”Minh Phan”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/minhphan1124526938″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-lam-van-ben/binh-luan-14738834″,”Id”:12012514,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1681629,”Title”:”Gu0026#224; dở, khu0026#244;, bở, mặn chu0026#225;t, quản lu0026#253; chưa chuyu0026#234;n nghiệp”,”Comment”:”Hôm qua thấy KM 18k/ miếng gà nên ghé mua ăn. Mình nghĩ KFC thì chuẩn rồi, chất lượng đồng nhất. Nhưng không… chi nhánh này mình thề luôn :))) dở nhất trong những chỗ KFC mình từng ăn (mình là fan c…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.400000,”OwnerUserName”:”minacopham”,”OwnerFirstName”:”Thư”,”OwnerLastName”:”Phạm”,”OwnerFullName”:”Thư Phạm”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g169/1681629/avt/c50x50/minacopham-avatar-850-637768345325907387.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/minacopham”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-lam-van-ben/binh-luan-12012514″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-lam-van-ben/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:951753,”Name”:”Gà Rán KFC – Lâm Văn Bền”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-lam-van-ben”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g96/951753/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120103633.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g96/951753/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120103633.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g96/951753/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120103633.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-lam-van-ben”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”599 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân”,”District”:”Quận 12″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:3,”TotalView”:238,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:4,”AvgRating”:”3.8″,”AvgRatingOriginal”:3.800000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-ha-huy-giap/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-ha-huy-giap/album-anh”,”Latitude”:10.8812250000000,”Longitude”:106.6792990000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:3,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:14,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-12″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-ha-huy-giap”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”3″,”TotalPictures”:3,”TotalPicturesFormat”:”3″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:13918819,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:615508,”Title”:”Giao ko đu0026#250;ng”,”Comment”:”Đặt gà truyền thống mà giao gà giòn                                            “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.600000,”OwnerUserName”:”vythanh”,”OwnerFirstName”:”Vy”,”OwnerLastName”:”Thanh”,”OwnerFullName”:”Vy Thanh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g62/615508/avt/c50x50/vythanh-avatar-960-637786372044539452.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/vythanh”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-ha-huy-giap/binh-luan-13918819″,”Id”:13918811,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:615508,”Title”:”Giao ko đu0026#250;ng”,”Comment”:”Đặt gà truyền thống mà giao gà giòn                                            “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.600000,”OwnerUserName”:”vythanh”,”OwnerFirstName”:”Vy”,”OwnerLastName”:”Thanh”,”OwnerFullName”:”Vy Thanh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g62/615508/avt/c50x50/vythanh-avatar-960-637786372044539452.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/vythanh”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-ha-huy-giap/binh-luan-13918811″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-ha-huy-giap/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:981922,”Name”:”Gà Rán KFC – Hà Huy Giáp”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-ha-huy-giap”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981922/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120104249.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g99/981922/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120104249.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981922/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120104249.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-ha-huy-giap”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”267G Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:2,”TotalView”:217,”TotalFavourite”:1,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”4.2″,”AvgRatingOriginal”:4.200000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-to-ngoc-van/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-to-ngoc-van/album-anh”,”Latitude”:10.8574830000000,”Longitude”:106.7494890000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:7,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-to-ngoc-van”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”2″,”TotalPictures”:7,”TotalPicturesFormat”:”7″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12386463,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:14599152,”Title”:”Quu0026#225; tệ!”,”Comment”:”Đã ghé thử 5-6 lần, lần nào dù khách đông hay vắng thì cũng phải chờ món cực kì lâu. Trong 5-6 lần thì hết 3-4 lần nv nhấn dư 1 món hoặc nhập sai size mình đã ord (thường là tự nhập thành size to hơn)…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.400000,”OwnerUserName”:”foodee_f2vbbpov”,”OwnerFirstName”:”Mai Trinh”,”OwnerLastName”:null,”OwnerFullName”:”Mai Trinh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_f2vbbpov”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-to-ngoc-van/binh-luan-12386463″,”Id”:4469282,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1690261,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC -***”,”Comment”:”Mình đặt giao hàng mang về, giao nhanhnBánh trứng mình đặt giao tới vẫn còn nóng giòn, mình có đặt bánh burger thanh long nhưng nhân viên có gọi tới nói hết bánh thanh long, nên mình đổi sang bánh thư…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.000000,”OwnerUserName”:”duahau1493″,”OwnerFirstName”:”Diễm”,”OwnerLastName”:”Trương”,”OwnerFullName”:”Diễm Trương”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g170/1690261/avt/c50x50/duahau1493-avatar-352-636003984834837419.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/duahau1493″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-to-ngoc-van/binh-luan-4469282″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-to-ngoc-van/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:981983,”Name”:”Gà Rán KFC – Tô Ngọc Vân”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-to-ngoc-van”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981983/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120112634.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g99/981983/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120112634.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981983/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120112634.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-to-ngoc-van”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”2 đường kính trắng Số 2, P. Phước Bình”,”District”:”Quận 9″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:2,”TotalView”:1299,”TotalFavourite”:7,”TotalCheckins”:5,”AvgRating”:”5.1″,”AvgRatingOriginal”:5.100000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-duong-so-2-do-xuan-hop/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-duong-so-2-do-xuan-hop/album-anh”,”Latitude”:10.8199794000000,”Longitude”:106.7727319000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:14,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:11,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-9″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-duong-so-2-do-xuan-hop”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”2″,”TotalPictures”:14,”TotalPicturesFormat”:”14″,”TotalSaves”:9,”Reviews”:[“Id”:6302691,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:11701003,”Title”:”Ra mu0026#243;n quu0026#225; chậm”,”Comment”:”Hôm nay co đen mua gà về nhà ăn mà nhân viên nói đợi 20 phút mà mãi gan 45 phút mà vẫn chưa có gà, thức ăn nhanh mà món quá chậm”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”Lyly0515″,”OwnerFirstName”:”L4″,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”L4″,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/Lyly0515″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-duong-so-2-do-xuan-hop/binh-luan-6302691″,”Id”:3414025,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:824639,”Title”:”KFC”,”Comment”:”- Hôm nay có việc nên đi ngang qua đây nên ghé vào mua 1 phần về nhà bạn ăn – đi buổi trưa nên quán đông – ngồi đợi khoản 20 phút – nhân viên thân thiện – KFC thì ở đâu củng quang trọng không gian các…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.000000,”OwnerUserName”:”0961304623″,”OwnerFirstName”:”FoDyNy”,”OwnerLastName”:null,”OwnerFullName”:”FoDyNy”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g83/824639/avt/c50x50/0961304623-avatar-136-637105054016404539.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/0961304623″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-duong-so-2-do-xuan-hop/binh-luan-3414025″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-duong-so-2-do-xuan-hop/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:731879,”Name”:”Gà Rán KFC – đường kính trắng Số 2 – Đỗ Xuân Hợp”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-duong-so-2-do-xuan-hop”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g74/731879/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141025.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g74/731879/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141025.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g74/731879/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612141025.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-duong-so-2-do-xuan-hop”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”L4-03, Tầng 4 Estella Place, 88 tuy nhiên Hành, P. An Phú”,”District”:”Quận 2″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:2,”TotalView”:198,”TotalFavourite”:1,”TotalCheckins”:2,”AvgRating”:”3.8″,”AvgRatingOriginal”:3.800000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-estella-place/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-estella-place/album-anh”,”Latitude”:10.8019880000000,”Longitude”:106.7484000000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:4,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-2″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-estella-place”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”2″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[“Id”:7780383,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:20608311,”Title”:”TRẢI NGHIỆM TỆ, NHu0026#194;N VIu0026#202;N Ku0026#201;M”,”Comment”:”1. Tôi vào lúc 7h tối, nhiều món hết quá -u003e mất hứng lần 1 nhưng thôi cố chịun2. Quán không phục vụ ngoài trời mặc dù view ngoài ban công rất đẹp, lý do là do dịch, k có khách nên không phục vụ ngoài …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:2.600000,”OwnerUserName”:”foodee_qtbx05so”,”OwnerFirstName”:”Trương”,”OwnerLastName”:”Thư”,”OwnerFullName”:”Trương Thư”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2061/20608311/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-4b417275-8e2b-4332-bb52-7d3e59dc4cc8-200616140533.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_qtbx05so”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-estella-place/binh-luan-7780383″,”Id”:6686939,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:10853751,”Title”:”Nhu0026#226;n viu0026#234;n nghiệp vụ ku0026#233;m”,”Comment”:”Mình ăn lúc 3g30 chiều, gọi phần ăn bt và hot wings, nhân viên báo hot wings 15p mới có mình ok. Và 15p hot wings ra và phần bt vẫn chưa ra, nhân viên không biết xin lỗi khách, chậm chạp.nNgoài ra toà…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:5.000000,”OwnerUserName”:”thdndnfjdmdbdb”,”OwnerFirstName”:”babhaha”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”babhaha”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1086/10853751/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-ea8d49f8-2b27-44db-904a-480881e46679-191020171140.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/thdndnfjdmdbdb”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-estella-place/binh-luan-6686939″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-estella-place/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:10,”Code”:”F4″,”Name”:”Tầng 4″,”NameEn”:”Floor 4″,”Avatar”:”https://images.foody.vn/images/s50/foody-floor-f4-636540309437910810.jpg”,”Màu sắc”:”#015502″,”Description”:”Tầng 4″,”DescriptionEn”:”Floor 4″,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:981939,”Name”:”Gà Rán KFC – Estella Place”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-estella-place”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981939/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120105006.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g99/981939/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120105006.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981939/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120105006.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-estella-place”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”Tầng 5 Giga Mall, 242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:2,”TotalView”:148,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”5.4″,”AvgRatingOriginal”:5.400000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-giga-mall/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-giga-mall/album-anh”,”Latitude”:10.8278710000000,”Longitude”:106.7213610000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:5,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-giga-mall”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”2″,”TotalPictures”:5,”TotalPicturesFormat”:”5″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16062104,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:252586,”Title”:”Xuống cấp”,”Comment”:”Chắc mấy năm rồi không ăn KFC, nay ở gigamall đang đói ghé vào ăn. Phải nói là chất lượng giảm sút hẳn.nGọi phần combo mì ý đưa dĩa mì ra chán hết muốn ăn.nHình dĩa mì là mình chụp ngay lúc mới dọn ra…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.800000,”OwnerUserName”:”small_witch911″,”OwnerFirstName”:”Thuyle”,”OwnerLastName”:”Van”,”OwnerFullName”:”Thuyle Van”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g26/252586/avt/c50x50/foody-avatar-755-636865206075867310.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/small_witch911″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-giga-mall/binh-luan-16062104″,”Id”:7152287,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1294945,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC – Giga Mall”,”Comment”:”• Nằm trên lầu 4 của TTTM Giga Mall, nói chung dễ thấynn• Menu đa dạng, giá cả so với các thương hiệu gà rán khác thì cao hơn xíu.nn• Mình gọi 1 combo như hình 82k mà nhìn chán không muốn ăn luôn )n….”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.000000,”OwnerUserName”:”Dhejbxhd”,”OwnerFirstName”:”Meo”,”OwnerLastName”:”Cú”,”OwnerFullName”:”Meo Cú”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g130/1294945/avt/c50x50/dhejbxhd-avatar-565-637601811958069919.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/Dhejbxhd”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-giga-mall/binh-luan-7152287″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-giga-mall/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:981947,”Name”:”Gà Rán KFC – Giga Mall”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-giga-mall”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981947/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120105628.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g99/981947/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120105628.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981947/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120105628.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-giga-mall”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”756 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:1,”TotalView”:161,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”10.0″,”AvgRatingOriginal”:10.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-ky-tan-quy/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-ky-tan-quy/album-anh”,”Latitude”:10.7904730000000,”Longitude”:106.6032020000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-ky-tan-quy”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”1″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12858726,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9111869,”Title”:”Okie”,”Comment”:”Order về gói cẩn thận, sạch sẽ, gà ngon nè.                                    “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”qanhhh21″,”OwnerFirstName”:”Quỳnh Anh”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Quỳnh Anh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g912/9111869/avt/c50x50/foody-avatar-114-637252710240660762.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/qanhhh21″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-ky-tan-quy/binh-luan-12858726″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-ky-tan-quy/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:981999,”Name”:”Gà Rán KFC – Tân Kỳ Tân Quý”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-tan-ky-tan-quy”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981999/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120113752.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g99/981999/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120113752.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981999/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120113752.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-tan-ky-tan-quy”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”451 Thống Nhất, P. 11″,”District”:”Quận Gò Vấp”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:1,”TotalView”:333,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”1.0″,”AvgRatingOriginal”:1.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-thong-nhat/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-thong-nhat/album-anh”,”Latitude”:10.8463350000000,”Longitude”:106.6646350000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:2,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-go-vap”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-thong-nhat”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”1″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:5040410,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:20344890,”Title”:”Điểm ăn tồi”,”Comment”:”Nhận thức ăn xong, không có 1 dụng cụ đựng tương ớt, liên hệ nhân viên thái đọ không tốt, tự khách xuống lấy dụng cụ đựng tương, lên lấy tương ớt k được lại quay trở xuống quầy. Lần cuối cùng ăn tại đ…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_b6283c7b”,”OwnerFirstName”:”foodee_b6283c7b”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”foodee_b6283c7b”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_b6283c7b”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-thong-nhat/binh-luan-5040410″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-thong-nhat/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:981975,”Name”:”Gà Rán KFC – Thống Nhất”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-thong-nhat”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981975/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120112022.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g99/981975/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120112022.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g99/981975/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-191120112022.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-thong-nhat”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”1/25 Quang Trung”,”District”:”Huyện Hóc Môn”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:7,”TotalView”:1496,”TotalFavourite”:1,”TotalCheckins”:6,”AvgRating”:”5.6″,”AvgRatingOriginal”:5.570000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-quang-trung/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-quang-trung/album-anh”,”Latitude”:10.8883123000000,”Longitude”:106.5955530000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:11,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:695,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-huyen-hoc-mon”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:false,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:””,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”7″,”TotalPictures”:11,”TotalPicturesFormat”:”11″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16350594,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:27974469,”Title”:”Gu0026#224; Ru0026#225;n KFC -***”,”Comment”:”Gửi bạn nv hôm nay ,nếu cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ ở nhà đừng đi làm bạn nhé , mình oder mà phải nói đi nói lại , trưa nắng ai cũng mệt bạn ạ :)) còn không làm nhân viên được thì về nhà bố mẹ nuôi bạn …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”foodee_18135a0e”,”OwnerFirstName”:”foodee_18135a0e”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”foodee_18135a0e”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_18135a0e”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-quang-trung/binh-luan-16350594″,”Id”:13646920,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:24827211,”Title”:”Mu0026#236;nh muốn đặt hu0026#224;ng bạn cu0026#243; giao hu0026#224;ng được khu0026#244;ng”,”Comment”:”Mình muốn đặt đồ nhà hàng có giao được không                                    “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.000000,”OwnerUserName”:”ltinh3205″,”OwnerFirstName”:”Bại”,”OwnerLastName”:”Kẻ”,”OwnerFullName”:”Bại Kẻ”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/ltinh3205″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-quang-trung/binh-luan-13646920″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:658791,”Name”:”Gà Rán KFC – Quang Trung”,”UrlRewriteName”:”kfc-quang-trung”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g66/658791/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135907.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g66/658791/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135907.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g66/658791/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612135907.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-quang-trung”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”84 Phạm Văn Chiêu, P. 9″,”District”:”Quận Gò Vấp”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:1286,”TotalFavourite”:4,”TotalCheckins”:2,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-van-chieu/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-van-chieu/album-anh”,”Latitude”:10.8462830000000,”Longitude”:106.6443430000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:2,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-go-vap”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/kfc-pham-van-chieu”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:8,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-van-chieu/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:731883,”Name”:”Gà Rán KFC – Phạm Văn Chiêu”,”UrlRewriteName”:”kfc-pham-van-chieu”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g74/731883/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140857.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g74/731883/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140857.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g74/731883/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140857.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-pham-van-chieu”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”377-377 Bis Minh Phụng, P. 10″,”District”:”Quận 11″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:5,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-minh-phung/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-minh-phung/album-anh”,”Latitude”:10.7589076685173,”Longitude”:106.6440043837595,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:13,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-11″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-minh-phung”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-minh-phung/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1129778,”Name”:”Gà Rán KFC – Minh Phụng”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-minh-phung”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1129778/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-kf-1c1d6038-220315111325.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g113/1129778/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-kf-1c1d6038-220315111325.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1129778/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-kf-1c1d6038-220315111325.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-minh-phung”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”217 Nguyễn Xí, P. 13″,”District”:”Quận Bình Thạnh”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:33,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-xi/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-xi/album-anh”,”Latitude”:10.8181732786431,”Longitude”:106.7048868856932,”MainCategoryId”:12,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:15,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-thanh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-xi”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-xi/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:12,”Name”:”Sang trọng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1117304,”Name”:”Gà Rán KFC – Nguyễn Xí”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-nguyen-xi”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g112/1117304/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-f80e6860-211118221623.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g112/1117304/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-f80e6860-211118221623.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g112/1117304/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-f80e6860-211118221623.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-xi”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”787 Nguyễn Hình ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp”,”District”:”Quận 12″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:73,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-anh-thu-2/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-anh-thu-2/album-anh”,”Latitude”:10.8752300000000,”Longitude”:106.6232240000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:14,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-12″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-anh-thu-2″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-anh-thu-2/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1035918,”Name”:”Gà Rán KFC – Nguyễn Hình ảnh Thủ 2″,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-nguyen-anh-thu-2″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g104/1035918/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-106686776_1184834499-200713113648.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g104/1035918/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-106686776_1184834499-200713113648.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g104/1035918/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-106686776_1184834499-200713113648.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-nguyen-anh-thu-2″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”Tầng Trệt, Shop G18 Aeon Mall Bình Tân, 1 đường kính trắng Số 17A, KP. 11, P. Bình Trị Đông B”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:66,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-aeon-mall-binh-tan/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-aeon-mall-binh-tan/album-anh”,”Latitude”:10.7437210000000,”Longitude”:106.6120100000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-aeon-mall-binh-tan”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-aeon-mall-binh-tan/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:1,”Code”:”G”,”Name”:”Tầng Trệt”,”NameEn”:”G Floor”,”Avatar”:”https://images.foody.vn/images/s50/foody-floor-g-636537906642422220.jpg”,”Màu sắc”:”#131870″,”Description”:”Tầng Trệt”,”DescriptionEn”:”G Floor”,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1048254,”Name”:”Gà Rán KFC – Aeon Mall Bình Tân”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-aeon-mall-binh-tan”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1048254/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-117944589_1001999526-200925105950.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g105/1048254/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-117944589_1001999526-200925105950.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1048254/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-117944589_1001999526-200925105950.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-aeon-mall-binh-tan”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”228A-230 Âu Dương Lân, P. 3″,”District”:”Quận 8″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:83,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-au-duong-lan/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-au-duong-lan/album-anh”,”Latitude”:10.7443531867845,”Longitude”:106.6838610973489,”MainCategoryId”:12,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:10,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-8″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-au-duong-lan”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-au-duong-lan/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:12,”Name”:”Sang trọng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1117301,”Name”:”Gà Rán KFC – Âu Dương Lân”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-au-duong-lan”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g112/1117301/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-1a871d3c-211118220914.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g112/1117301/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-1a871d3c-211118220914.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g112/1117301/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-1a871d3c-211118220914.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-au-duong-lan”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”1899 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 5, Thị Trấn Nhà Bè”,”District”:”Huyện Nhà Bè”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:10,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-huynh-tan-phat-2/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-huynh-tan-phat-2/album-anh”,”Latitude”:10.6989407000000,”Longitude”:106.7388675000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:699,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-huyen-nha-be”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-huynh-tan-phat-2″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-huynh-tan-phat-2/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1129832,”Name”:”Gà Rán KFC – Huỳnh Tấn Phát 2″,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-huynh-tan-phat-2″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1129832/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-2af9864b-220315172051.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g113/1129832/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-2af9864b-220315172051.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1129832/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-2af9864b-220315172051.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-huynh-tan-phat-2″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”102 Phan Huy Ích, P. 15″,”District”:”Quận Tân Bình”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:148,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-huy-ich/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-huy-ich/album-anh”,”Latitude”:10.8295958000000,”Longitude”:106.6327776000000,”MainCategoryId”:2,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:16,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-binh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-huy-ich”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-huy-ich/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:2,”Name”:”Café/Dessert”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null,”Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1070365,”Name”:”Gà Rán KFC – Phan Huy Ích”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-phan-huy-ich”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g108/1070365/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-cover-kfc-210323143541.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g108/1070365/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-cover-kfc-210323143541.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g108/1070365/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-cover-kfc-210323143541.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-huy-ich”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”540 Cách Mạng Tháng Tám, P. 11″,”District”:”Quận 3″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:206,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-cach-mang-thang-8/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-cach-mang-thang-8/album-anh”,”Latitude”:10.7858324000000,”Longitude”:106.6674789000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:5,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-3″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-cach-mang-thang-8″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-cach-mang-thang-8/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1069622,”Name”:”Gà Rán KFC – Cách Mạng Tháng 8″,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-cach-mang-thang-8″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g107/1069622/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-banner-kfc-2021-210317105120.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g107/1069622/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-banner-kfc-2021-210317105120.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g107/1069622/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-banner-kfc-2021-210317105120.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-cach-mang-thang-8″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”53/3 Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà điểm”,”District”:”Huyện Hóc Môn”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:188,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-van-hon/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-van-hon/album-anh”,”Latitude”:10.8363098227796,”Longitude”:106.6034866562407,”MainCategoryId”:12,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:695,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-huyen-hoc-mon”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-van-hon”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-van-hon/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:12,”Name”:”Sang trọng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1077744,”Name”:”Gà Rán KFC – Phan Văn Hớn”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-kfc-phan-van-hon”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g108/1077744/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210511102544.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g108/1077744/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210511102544.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g108/1077744/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210511102544.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-kfc-phan-van-hon”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”5A8 Cư Xá Trục Vớt, đường kính trắng Số 9, P. Bình An”,”District”:”Quận 2″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:24,”Name”:”Châu Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-my”,”Id”:33,”Name”:”Mỹ”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-my”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:62,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-duong-so-9/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-duong-so-9/album-anh”,”Latitude”:10.7934145000000,”Longitude”:106.7328802000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:4,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-2″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:false,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:””,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/kfc-ho-chi-minh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Gà Rán KFC – HCM”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:690432,”Name”:”Gà Rán KFC – đường kính trắng Số 9″,”UrlRewriteName”:”kfc-duong-so-9″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g70/690432/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140908.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g70/690432/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140908.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g70/690432/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-jhjhjh-190612140908.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/kfc-duong-so-9″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[]],”Address”:”346 Trường Sa, P. 2″,”District”:”Quận Phú Nhuận”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:376,”TotalView”:36340,”TotalFavourite”:343,”TotalCheckins”:70,”AvgRating”:”6.6″,”AvgRatingOriginal”:6.568000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-truong-sa/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-truong-sa/album-anh”,”Latitude”:10.7960110000000,”Longitude”:106.6902920000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:3359,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:17,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-phu-nhuan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/papa-s-chicken-truong-sa”,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/papa-s-chicken-truong-sa”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/papas-chicken-ga-ran-han-quoc?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”376″,”TotalPictures”:3359,”TotalPicturesFormat”:”3.4K”,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:11933502,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:151320,”Title”:”Đồ ăn tệ 1, cu0026#225;ch xử lu0026#253; của nhu0026#226;n viu0026#234;n tệ 10″,”Comment”:”Mình ăn rất nhiều lần ở các chuỗi của PaPa tại***và lần này thì thất vọng toàn tập với CN này từ đồ ăn cho đến thái dộ xử lý vấn đề của nhân viênnMình gọi miếng trộn và gà sốt cay mọi việc sẽ tốt đẹp …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.400000,”OwnerUserName”:”hiepnguyen123456″,”OwnerFirstName”:”hiep”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”hiep”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g16/151320/avt/c50x50/foody-avatar-325-637260896058444097.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/hiepnguyen123456″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-truong-sa/binh-luan-11933502″,”Id”:11933085,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8171665,”Title”:”Đĩa Gu0026#224; sốt cay tệ hại nhất từng ăn”,”Comment”:”Đây không phải là lần đầu đến quán, nhưng lần này mình thật sự không hài lòng và bỏ về ko ăn được gì mà còn nhận bill 300+.nChuyện là như sau:nMột đĩa salat trộn bình thường như lại có vị đắng như cho…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.400000,”OwnerUserName”:”trhmtan”,”OwnerFirstName”:”Tui là Tân”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Tui là Tân”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g818/8171665/avt/c50x50/foody-avatar-12f30e2b-d598-4701–164eeeb6-210322104227.jpeg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/trhmtan”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-truong-sa/binh-luan-11933085″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/papa-s-chicken-truong-sa”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null,”Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-truong-sa/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/papa-s-chicken-truong-sa”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:233553,”Name”:”Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Trường Sa”,”UrlRewriteName”:”papa-s-chicken-truong-sa”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g24/233553/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111452.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g24/233553/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111452.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g24/233553/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111452.jpg”,”DetailUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/papa-s-chicken-truong-sa”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[“Address”:”145/17 Nguyễn Thiện Thuật, P. 1″,”District”:”Quận 3″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:477,”TotalView”:77970,”TotalFavourite”:620,”TotalCheckins”:89,”AvgRating”:”7.0″,”AvgRatingOriginal”:6.984000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat/album-anh”,”Latitude”:10.7675988000000,”Longitude”:106.6794839000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:3224,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:5,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-3″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat”,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/papas-chicken-ga-ran-han-quoc?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”477″,”TotalPictures”:3224,”TotalPicturesFormat”:”3.2K”,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:14955196,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:945545,”Title”:”🍗 Gu0026#192; MẬT ONG NGON NGẤT NGu0026#194;Y”,”Comment”:”Chỗ này chắc mọi người cũng biết rồi ha nên mình sẽ review ngắn gọn thôi. Mình mê nhất là Gà không xương sốt mật ong ở đây. Mỗi lần tới đã dặn lòng là kêu món khác để thử đi nhưng mà ko, cứ phải kêu t…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.400000,”OwnerUserName”:”pebap_lovely”,”OwnerFirstName”:”Nga”,”OwnerLastName”:”Trần”,”OwnerFullName”:”Nga Trần”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g95/945545/avt/c50x50/pebap_lovely-avatar-438-637871841051458293.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/pebap_lovely”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat/binh-luan-14955196″,”Id”:11506792,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:18003476,”Title”:”Papasu0026#39; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Cách Mạng Tháng 8″,”Comment”:”_ Bạn rủ đi ăn Papas’ Chicken bên chi nhánh đường Cách – Mạng – Tháng 8.n_ Quán rộng rải, thoáng mát, có bảo bệ giữ xe, nhân viên phục vụ nhanh, gọi món cũng lên rất nhanh.n_ Những món mình gọi :nGà r…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.000000,”OwnerUserName”:”giahanmisubeo”,”OwnerFirstName”:”Hân”,”OwnerLastName”:”Gia”,”OwnerFullName”:”Hân Gia”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1801/18003476/avt/c50x50/foody-avatar-402-637121729543539886.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/giahanmisubeo”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat/binh-luan-11506792″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null,”Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:245808,”Name”:”Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Nguyễn Thiện Thuật”,”UrlRewriteName”:”papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g25/245808/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111147.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g25/245808/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111147.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g25/245808/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111147.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thien-thuat”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:true,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”427 Nguyễn Tri Phương, P. 8″,”District”:”Quận 10″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:206,”TotalView”:23405,”TotalFavourite”:252,”TotalCheckins”:29,”AvgRating”:”7.0″,”AvgRatingOriginal”:6.992000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong/album-anh”,”Latitude”:10.7641169000000,”Longitude”:106.6678001000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:1844,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:12,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-10″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong”,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/papas-chicken-ga-ran-han-quoc?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”206″,”TotalPictures”:1844,”TotalPicturesFormat”:”1.8K”,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12862096,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:971553,”Title”:”Papasu0026#39; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc -***”,”Comment”:”Siêu ngonnnnnn                                                                  “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.200000,”OwnerUserName”:”tramlemy”,”OwnerFirstName”:”Tram”,”OwnerLastName”:”Le”,”OwnerFullName”:”Tram Le”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g98/971553/avt/c50x50/tramlemy-avatar-550-637121321678166823.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/tramlemy”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong/binh-luan-12862096″,”Id”:12264577,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:94430,”Title”:”Ăn được”,”Comment”:”Ở phía dưới là bàn cho nhóm lớn và gia đình. Trên lầu 1 là từng box riêng dành cho 2 người.nMình gọi món gà cay phô mai Hàn Quốc và cơm nắm. Mình hỏi bạn nhân viên thì bạn ấy bảo không cay lắm, thực t…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.200000,”OwnerUserName”:”nguyenngocnhakhanh”,”OwnerFirstName”:”Nhã”,”OwnerLastName”:”Khanh”,”OwnerFullName”:”Nhã Khanh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g10/94430/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-296a3b73-5ed0-4b26-890b-e6f04d7dc61f-191116224249.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/nguyenngocnhakhanh”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong/binh-luan-12264577″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null,”Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:317158,”Name”:”Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Nguyễn Tri Phương”,”UrlRewriteName”:”papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g32/317158/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111334.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g32/317158/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111334.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g32/317158/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111334.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/papa-s-chicken-nguyen-tri-phuong”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:true,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”7 – 9 Hậu Giang, P. 4″,”District”:”Quận Tân Bình”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:48,”TotalView”:7981,”TotalFavourite”:53,”TotalCheckins”:9,”AvgRating”:”6.9″,”AvgRatingOriginal”:6.856000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-hau-giang/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-hau-giang/album-anh”,”Latitude”:10.8079660000000,”Longitude”:106.6631640000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:792,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:16,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-binh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-hau-giang”,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/papas-chicken-hau-giang”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/papas-chicken-ga-ran-han-quoc?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”48″,”TotalPictures”:792,”TotalPicturesFormat”:”792″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:10489817,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:945545,”Title”:”Papasu0026#39; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Hậu Giang”,”Comment”:”Vì đi có 2 người nên mình kêu 1 phần Khoai tây phủ phô mai – 80k và 1 cái Lẩu thập cẩm – 240k. Trong lẩu có để sẵn mì gói Hàn Quốc lun nha. Cái nồi nhìn tưởng ít vậy thôi chứ 2 người ăn là no lắm lun….”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”pebap_lovely”,”OwnerFirstName”:”Nga”,”OwnerLastName”:”Trần”,”OwnerFullName”:”Nga Trần”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g95/945545/avt/c50x50/pebap_lovely-avatar-438-637871841051458293.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/pebap_lovely”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-hau-giang/binh-luan-10489817″,”Id”:10187332,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:590575,”Title”:”Papasu0026#39; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Hậu Giang”,”Comment”:”Lại là papas’ , ăn gần hết menu của quán rồi 🤣🤣🤣nCứ có voucher nên ăn mãi thôi 😆😆😆nNhân viên nhanh nhẹn, dể thương 👍🏻👍🏻👍🏻nNay không ăn gà, đổi qua ăn thịt heo nướng với mì tương đen nhaaaa…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”Chillyt4″,”OwnerFirstName”:”T4_”,”OwnerLastName”:”eattheworld”,”OwnerFullName”:”T4_ eattheworld”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g60/590575/avt/c50x50/chilly-t95-avatar-873-637299281193022152.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/Chillyt4″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-hau-giang/binh-luan-10187332″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-hau-giang”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null,”Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-hau-giang/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/papas-chicken-hau-giang”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:642515,”Name”:”Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Hậu Giang”,”UrlRewriteName”:”papas-chicken-hau-giang”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g65/642515/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111255.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g65/642515/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111255.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g65/642515/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111255.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-hau-giang”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:true,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”368 Phan Văn Trị, P. 5″,”District”:”Quận Gò Vấp”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:13,”TotalView”:1417,”TotalFavourite”:9,”TotalCheckins”:2,”AvgRating”:”8.0″,”AvgRatingOriginal”:7.956000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-phan-van-tri/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-phan-van-tri/album-anh”,”Latitude”:10.8257910000000,”Longitude”:106.6899260000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:400,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:2,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-go-vap”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/papas-chicken-phan-van-tri”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/papas-chicken-ga-ran-han-quoc?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”13″,”TotalPictures”:400,”TotalPicturesFormat”:”400″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:7571951,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:877909,”Title”:”Papasu0026#39; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Phan Văn Trị”,”Comment”:”Nghe đồn quán mới có chương trình sale 50% các phần gà chiên nên khăn gói đi ăn ngay, không rõ các chi nhánh khác có sale giống ko! Mình gọi phần gà mật ong khá giòn, mật ong đổ hơi nhiều nên khá ngọt…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”meoteen_kute”,”OwnerFirstName”:”Hương”,”OwnerLastName”:”Phạm”,”OwnerFullName”:”Hương Phạm”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g88/877909/avt/c50x50/meoteen_kute-avatar-674-635755279076250678.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/meoteen_kute”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-phan-van-tri/binh-luan-7571951″,”Id”:5969035,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:290150,”Title”:”Papasu0026#39; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Phan Văn Trị”,”Comment”:”Gà nướng phô mai đặc biệt 240k, ngoài gà và phô mai còn có tok phô mai và miếng, ăn ngon lắm.nPhần combo 3 loại gà thì 280k, có gà chiên xù, gà sốt gia vị và gà sốt mật ong. Vỏ ngoài giòn, gà bên tron…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.200000,”OwnerUserName”:”sisida”,”OwnerFirstName”:”Sói”,”OwnerLastName”:”Sida”,”OwnerFullName”:”Sói Sida”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g30/290150/avt/c50x50/sisida-avatar-796-636656211652383567.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/sisida”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-phan-van-tri/binh-luan-5969035″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-phan-van-tri/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:973633,”Name”:”Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Phan Văn Trị”,”UrlRewriteName”:”papas-chicken-phan-van-tri”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/973633/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111417.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g98/973633/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111417.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/973633/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-6043d3c47ec1839fdad0-200612111417.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-phan-van-tri”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:true,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”99 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:15,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-nguyen-thai-hoc/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-nguyen-thai-hoc/album-anh”,”Latitude”:10.7674834311051,”Longitude”:106.6955026078105,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/papas-chicken-nguyen-thai-hoc”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/papas-chicken-ga-ran-han-quoc?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-nguyen-thai-hoc/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1135515,”Name”:”Papasu0027 Chicken – Nguyễn Thái Học”,”UrlRewriteName”:”papas-chicken-nguyen-thai-hoc”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g114/1135515/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-70209361-220430113200.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g114/1135515/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-70209361-220430113200.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g114/1135515/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-70209361-220430113200.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-nguyen-thai-hoc”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”23 Võ Oanh, P. 25″,”District”:”Quận Bình Thạnh”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:9,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-vo-oanh/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-vo-oanh/album-anh”,”Latitude”:10.8037413977887,”Longitude”:106.7189872828399,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:15,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-thanh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/papas-chicken-vo-oanh”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/papas-chicken-ga-ran-han-quoc?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Papasu0027 Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-vo-oanh/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1135647,”Name”:”Papasu0027 Chicken – Võ Oanh”,”UrlRewriteName”:”papas-chicken-vo-oanh”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g114/1135647/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-ec07bb6e-220504144617.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g114/1135647/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-ec07bb6e-220504144617.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g114/1135647/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-ec07bb6e-220504144617.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/papas-chicken-vo-oanh”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[]],”Address”:”12 Xóm Chiếu, P. 13″,”District”:”Quận 4″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:123,”TotalView”:2230,”TotalFavourite”:162,”TotalCheckins”:28,”AvgRating”:”8.4″,”AvgRatingOriginal”:8.388000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/chicc-chicc-ga-ran-han-quoc/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/chicc-chicc-ga-ran-han-quoc/album-anh”,”Latitude”:10.7594750000000,”Longitude”:106.7111850000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:107,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:6,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-4″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/chicc-chicc-ga-ran-han-quoc”,”BranchUrl”:””,”BranchName”:”khối hệ thống “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”123″,”TotalPictures”:107,”TotalPicturesFormat”:”107″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:15709512,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:22952071,”Title”:”Chu0026#237;cc Chu0026#237;cc – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc”,”Comment”:”Gà rán kem bơ tỏi, ngon, lạ, béo, giá ổn áp                                    “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”foodee_dubyka24″,”OwnerFirstName”:”Diễm My”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Diễm My”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2296/22952071/avt/c50x50/foody-avatar-848-637469236188566328.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/foodee_dubyka24″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/chicc-chicc-ga-ran-han-quoc/binh-luan-15709512″,”Id”:15183474,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:22862037,”Title”:”Chu0026#237;cc Chu0026#237;cc – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc”,”Comment”:”Gà rán sốt BBQ Hàn Quốc, ăn ghiền, giá rẻ                                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”foodee_ytmpe1lh”,”OwnerFirstName”:”Phương Thảo”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Phương Thảo”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2287/22862037/avt/c50x50/foody-avatar-748-637459911098747513.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/foodee_ytmpe1lh”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/chicc-chicc-ga-ran-han-quoc/binh-luan-15183474″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/chicc-chicc-ga-ran-han-quoc/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1050940,”Name”:”Chícc Chícc – Gà Rán Hàn Quốc”,”UrlRewriteName”:”chicc-chicc-ga-ran-han-quoc”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g106/1050940/prof/s180x180/file_restaurant_photo_0o1k_16432-81a56f8b-220126195728.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g106/1050940/prof/s640x400/file_restaurant_photo_0o1k_16432-81a56f8b-220126195728.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g106/1050940/prof/s640x400/file_restaurant_photo_0o1k_16432-81a56f8b-220126195728.jpeg”,”DetailUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/chicc-chicc-ga-ran-han-quoc”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”116 Đồng Đen, P. 14″,”District”:”Quận Tân Bình”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:161,”TotalView”:16601,”TotalFavourite”:112,”TotalCheckins”:15,”AvgRating”:”6.6″,”AvgRatingOriginal”:6.586000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken/album-anh”,”Latitude”:10.7922410000000,”Longitude”:106.6440890000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:403,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:16,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-binh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken”,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”161″,”TotalPictures”:403,”TotalPicturesFormat”:”403″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12129735,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9061125,”Title”:”Gu0026#224; ru0026#225;n Otoke Đồng Đen”,”Comment”:”Sự thay đổi cửa hàng khi mình quay lại, trước đây quán làm khá lâu, thái độ phục vụ khá không niềm nở. Nhưng hiện tại đã có nhiều thay đổi rõ rệt, món ăn nhanh hơn, sốt vừa phải, gà ướp vừa vị ăn, phụ…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.000000,”OwnerUserName”:”dongho2604″,”OwnerFirstName”:”đongho”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”đongho”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g907/9061125/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-470a11a8-96bb-4bb3-a89f-d35cc8c0f8e8-191227161434.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/dongho2604″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken/binh-luan-12129735″,”Id”:12043226,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:590575,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Đồng Đen”,”Comment”:”Gà ngon, nhân viên nhiệt tình 👍🏻nKhông gian nhỏ nè .n@t4_eattheworld          “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.400000,”OwnerUserName”:”Chillyt4″,”OwnerFirstName”:”T4_”,”OwnerLastName”:”eattheworld”,”OwnerFullName”:”T4_ eattheworld”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g60/590575/avt/c50x50/chilly-t95-avatar-873-637299281193022152.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/Chillyt4″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken/binh-luan-12043226″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null,”Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/otoke-chicken”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:700173,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Đồng Đen”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g71/700173/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g71/700173/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g71/700173/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”DetailUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[“Address”:”31 Đào Duy Từ”,”District”:”Quận 10″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:159,”TotalView”:3225,”TotalFavourite”:39,”TotalCheckins”:6,”AvgRating”:”8.0″,”AvgRatingOriginal”:7.970000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu/album-anh”,”Latitude”:10.7606135000000,”Longitude”:106.6678234999999,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:374,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:12,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-10″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu”,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”159″,”TotalPictures”:374,”TotalPicturesFormat”:”374″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12820842,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:21679506,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc -***”,”Comment”:”Gà ngon, lên món nhanh, không gian thoải mái.                                  “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.000000,”OwnerUserName”:”foodee_u8j984he”,”OwnerFirstName”:”Hạ”,”OwnerLastName”:”Nhật”,”OwnerFullName”:”Hạ Nhật”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2168/21679506/avt/c50x50/foody-avatar-98b0baeb-23a6-4ed7–3524411a-200923120929.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_u8j984he”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu/binh-luan-12820842″,”Id”:12814138,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:23591544,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc -***”,”Comment”:”Nhân viên phục vụ nhanh dễ thương, gói đồ kỹ lưỡng gà thì ngonnnn      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”foodee_y9d38uw9″,”OwnerFirstName”:”Lê”,”OwnerLastName”:”Huy”,”OwnerFullName”:”Lê Huy”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2360/23591544/avt/c50x50/foody-avatar-67d9a746-ac79-4481–dac994c2-210406141613.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_y9d38uw9″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu/binh-luan-12814138″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:true,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null,”Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:754247,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Đào Duy Từ”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g76/754247/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g76/754247/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g76/754247/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dao-duy-tu”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”188E Phan Văn Trị, P. 11″,”District”:”Quận Bình Thạnh”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:45,”TotalView”:1229,”TotalFavourite”:22,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”6.5″,”AvgRatingOriginal”:6.504000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri/album-anh”,”Latitude”:10.8137490000000,”Longitude”:106.6952780000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:165,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:15,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-thanh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri”,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”45″,”TotalPictures”:165,”TotalPicturesFormat”:”165″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:5174936,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1665440,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Phan Văn Trị”,”Comment”:”Hôm đó khuyến mãi gà đồng giá 19k nè. Nên mình gọi 2 Ức gà vời 2 Đùi gà. Da gà bên ngoài giòn rụm ngon ngon, như Snack á, ăn lạ lắm. Nhưng mà cho hơi ít sốt :(( Được lựa chọn giữa cánh gà, đùi gà với …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”myanh6a2tvo”,”OwnerFirstName”:”Mỹ Anh Nguyễn Thị”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Mỹ Anh Nguyễn Thị”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g167/1665440/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-93681d2b-5565-4f77-8c69-9bd088691354-191015221937.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/myanh6a2tvo”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri/binh-luan-5174936″,”Id”:4662436,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:180101,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Phan Văn Trị”,”Comment”:”Gà ngon, phần bột mỏng ăn không ngán, nhưng mình lại chưa cảm được độ giòn, tuy là delivery nhưng nhà mình khá gần nên cũng thể nói quãnh đường đi làm giảm độ nóng giòn. Size gà ở mức trung bình nên c…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.400000,”OwnerUserName”:”sherley.flavia”,”OwnerFirstName”:”Sherley”,”OwnerLastName”:”Nguyen”,”OwnerFullName”:”Sherley Nguyen”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g19/180101/avt/c50x50/tynu-flani-avatar-816-636655328131224713.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/sherley.flavia”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri/binh-luan-4662436″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null,”Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:858964,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Phan Văn Trị”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g86/858964/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g86/858964/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g86/858964/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-phan-van-tri”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”547 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:85,”TotalView”:716,”TotalFavourite”:5,”TotalCheckins”:4,”AvgRating”:”8.6″,”AvgRatingOriginal”:8.568000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-huynh-tan-phat/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-huynh-tan-phat/album-anh”,”Latitude”:10.7432220000000,”Longitude”:106.7295850000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:46,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-huynh-tan-phat”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”85″,”TotalPictures”:46,”TotalPicturesFormat”:”46″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:16114159,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8729698,”Title”:”Đừng để bị lừa – chỉ đu0026#225;ng 1đ”,”Comment”:”Gà Otoké đựợc chiên đi chiên lại cháy đen ăn đắng cực kỳ, các bạn đừng để bị các review 10đ lừa nhé vì đó là review của nhân viên và người nhà á . 😂”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”uyenkyn”,”OwnerFirstName”:”Uyên”,”OwnerLastName”:”Chang”,”OwnerFullName”:”Uyên Chang”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g873/8729698/avt/c50x50/foody-avatar-296-636285643047385588.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/uyenkyn”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-huynh-tan-phat/binh-luan-16114159″,”Id”:16114142,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8729698,”Title”:”Gu0026#224; chiu0026#234;n chu0026#225;y đen – 70k nhưng chỉ đu0026#225;ng 15k”,”Comment”:”Mình có đặt phần cơn gà chiên ở Ôtôkê. Gà chiên cháy đen như kiểu đã chiên đi chiên lại 10 lần, ăn đắng ngét! Các bạn đừng đặt ở đây kẻo ăn bị ung thư lại cực kỳ không đáng tiền. Phần gà này có cho kh…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”uyenkyn”,”OwnerFirstName”:”Uyên”,”OwnerLastName”:”Chang”,”OwnerFullName”:”Uyên Chang”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g873/8729698/avt/c50x50/foody-avatar-296-636285643047385588.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/uyenkyn”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-huynh-tan-phat/binh-luan-16114142″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-huynh-tan-phat/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:977311,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Huỳnh Tấn Phát”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-huynh-tan-phat”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/977311/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g98/977311/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/977311/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-huynh-tan-phat”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”280 Lạc Long Quân, P. 10″,”District”:”Quận 11″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:39,”TotalView”:683,”TotalFavourite”:5,”TotalCheckins”:2,”AvgRating”:”8.5″,”AvgRatingOriginal”:8.478000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-lac-long-quan/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-lac-long-quan/album-anh”,”Latitude”:10.7662940000000,”Longitude”:106.6425150000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:16,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:13,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-11″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-lac-long-quan”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”39″,”TotalPictures”:16,”TotalPicturesFormat”:”16″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12819576,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:23578714,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc -***”,”Comment”:”Ngon xĩu xĩu xĩunGà giòn đậm vị mn tới ăn nhé😋                                “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.600000,”OwnerUserName”:”khanhvanvkt1110″,”OwnerFirstName”:”Văn”,”OwnerLastName”:”Khánh”,”OwnerFullName”:”Văn Khánh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2358/23578714/avt/c50x50/foody-avatar-8175336a-628c-453a–ba4a6e58-210522162730.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/khanhvanvkt1110″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-lac-long-quan/binh-luan-12819576″,”Id”:12808739,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:19201525,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc -***”,”Comment”:”Gà rất là ngonnnn, không gian quán rộng rãi, mng nên thử nhe                    “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”foodee_x00jl3wk”,”OwnerFirstName”:”Kim “,”OwnerLastName”:”Anh”,”OwnerFullName”:”Kim Anh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1921/19201525/avt/c50x50/foodee_x00jl3wk-avatar-359-637507935767816328.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_x00jl3wk”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-lac-long-quan/binh-luan-12808739″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-lac-long-quan/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:937948,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Lạc Long Quân”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-lac-long-quan”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g94/937948/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g94/937948/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g94/937948/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-lac-long-quan”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”315 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây”,”District”:”Quận 2″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:12,”TotalView”:1001,”TotalFavourite”:2,”TotalCheckins”:2,”AvgRating”:”7.0″,”AvgRatingOriginal”:7.032000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-duy-trinh/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-duy-trinh/album-anh”,”Latitude”:10.7880570000000,”Longitude”:106.7660130000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:31,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:4,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-2″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-duy-trinh”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”12″,”TotalPictures”:31,”TotalPicturesFormat”:”31″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:5044722,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1499835,”Title”:”Shipper nhiệt tu0026#236;nh, mu0026#243;n ăn ngon, giu0026#225; tốt.”,”Comment”:”Đây là lần đầu mình ăn đồ ăn ở Otoke. Mình đặt từ now trên shopee. Không biết chương trình khuyến mãi gì đó mà giảm hản 35k. Mình đặt 2 phần cơm mà tổng giá 70k tính luôn phí ship. Vì lần đầu ăn nên m…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”heoomon”,”OwnerFirstName”:”Trâm”,”OwnerLastName”:”Hoàng”,”OwnerFullName”:”Trâm Hoàng”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g150/1499835/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-120b0eb1-f44a-49ea-ad61-e1c3e291994c-191220153308.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/heoomon”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-duy-trinh/binh-luan-5044722″,”Id”:3949456,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1761610,”Title”:”Must try”,”Comment”:”Mình dùng phần khoai bên quán thì khoai được lắc rất đều vị. Giá cả hợp lý. Nhân viên quán rất thân thiện.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.800000,”OwnerUserName”:”bnlngoc”,”OwnerFirstName”:”Lam”,”OwnerLastName”:”Ngọc”,”OwnerFullName”:”Lam Ngọc”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g177/1761610/avt/c50x50/foody-avatar-c31e9acb-2329-4cf7–cb08205f-210707153120.jpeg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/bnlngoc”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-duy-trinh/binh-luan-3949456″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-duy-trinh/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:916798,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Nguyễn Duy Trinh”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-duy-trinh”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g92/916798/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g92/916798/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g92/916798/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-duy-trinh”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”169 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:32,”TotalView”:359,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”8.6″,”AvgRatingOriginal”:8.592000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-ky-con/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-ky-con/album-anh”,”Latitude”:10.7683950000000,”Longitude”:106.6972570000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:3,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-ky-con”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”32″,”TotalPictures”:3,”TotalPicturesFormat”:”3″,”TotalSaves”:2,”Reviews”:[“Id”:12820477,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:8973030,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Ku0026#253; Con”,”Comment”:”Gà quán rất ngon.                                                              “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”hoaikhang2501″,”OwnerFirstName”:”Hoài Khang”,”OwnerLastName”:”Khang”,”OwnerFullName”:”Hoài Khang Khang”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g898/8973030/avt/c50x50/foody-avatar-391-636327226752033205.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/hoaikhang2501″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-ky-con/binh-luan-12820477″,”Id”:12818341,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1417333,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Ku0026#253; Con”,”Comment”:”Hôm qua mua về ăn thử, gà thơm, khá ngon must try nha mng                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”nhquyn2934″,”OwnerFirstName”:”Như”,”OwnerLastName”:”Quyền”,”OwnerFullName”:”Như Quyền”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g142/1417333/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-2f3d0e73-7f17-496e-89c6-e0d9e2118991-200322174032.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/nhquyn2934″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-ky-con/binh-luan-12818341″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-ky-con/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:973788,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Ký Con”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-ky-con”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/973788/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g98/973788/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/973788/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-ky-con”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”142 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:6,”TotalView”:248,”TotalFavourite”:1,”TotalCheckins”:3,”AvgRating”:”6.7″,”AvgRatingOriginal”:6.734000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dang-van-bi/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dang-van-bi/album-anh”,”Latitude”:10.8464040000000,”Longitude”:106.7613600000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:8,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dang-van-bi”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”6″,”TotalPictures”:8,”TotalPicturesFormat”:”8″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[“Id”:9104378,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:13411886,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Đặng Văn Bi”,”Comment”:”Mình order cơm gà terayaki và cơm napan.nPackaging dễ thương, bảo vệ môi trường, có giấy ăn, seal bảo vệ. nVề đồ ăn thì cơm hơi nhão, gà nêm hơi mặn, vị ok, gà tươi. Tổng thể ăn ổn.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:6.600000,”OwnerUserName”:”foodee_pdyfdelg”,”OwnerFirstName”:”Twiffy”,”OwnerLastName”:”.”,”OwnerFullName”:”Twiffy .”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1342/13411886/avt/c50x50/foodee_pdyfdelg-avatar-847-637391585808371282.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_pdyfdelg”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dang-van-bi/binh-luan-9104378″,”Id”:8892231,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:971443,”Title”:”Đồ ăn chế biến dơ bẩn”,”Comment”:”Tôi order phần ăn gà teri mà thấy ít nhất 2 côn trùng trong đồ ăn rồi, sau đó không dám ăn nữa!”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:3.400000,”OwnerUserName”:”ngtrinhthuytien”,”OwnerFirstName”:”Tiên”,”OwnerLastName”:”Nguyễn “,”OwnerFullName”:”Tiên Nguyễn “,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g98/971443/avt/c50x50/ngtrinhthuytien-avatar-490-637392606959898321.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/ngtrinhthuytien”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dang-van-bi/binh-luan-8892231″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dang-van-bi/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:977333,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Đặng Văn Bi”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dang-van-bi”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/977333/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g98/977333/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/977333/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-dang-van-bi”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”489 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B”,”District”:”Quận 9″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:4,”TotalView”:260,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”8.8″,”AvgRatingOriginal”:8.800000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-do-xuan-hop/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-do-xuan-hop/album-anh”,”Latitude”:10.8166750000000,”Longitude”:106.7742960000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:24,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:11,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-9″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-do-xuan-hop”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”4″,”TotalPictures”:24,”TotalPicturesFormat”:”24″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:4279823,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1294945,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Đỗ Xuu0026#226;n Hợp”,”Comment”:”• Nằm ngay khúc ngã ba ĐXH và DĐH đông đúc nên nếu đi vào giờ cao điểm sẽ rất khó di chuyển.nn• Không gian khá rộng rãi, mát mẻ, tuy nhiên quán có nhiều trẻ em quá nên cũng không được yên tĩnh cho lắm…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.400000,”OwnerUserName”:”Dhejbxhd”,”OwnerFirstName”:”Meo”,”OwnerLastName”:”Cú”,”OwnerFullName”:”Meo Cú”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g130/1294945/avt/c50x50/dhejbxhd-avatar-565-637601811958069919.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/Dhejbxhd”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-do-xuan-hop/binh-luan-4279823″,”Id”:4271589,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1975482,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc – Đỗ Xuu0026#226;n Hợp”,”Comment”:”🐔 Các món gà rán ở Otoké luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ. Có lần thèm gà nên order ở chi nhánh ĐXH gần nhà ăn. 🍗 Nào là Đùi gà sốt cay, nào là 🐔 cánh gà sốt đậu. Giá 30,050đ/ 1 miếng mua ở Now, kèm hứ…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.400000,”OwnerUserName”:”Hangnguyen24788″,”OwnerFirstName”:”Hằng”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Hằng Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g198/1975482/avt/c50x50/hangnguyen24788-avatar-551-637071558961674582.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/Hangnguyen24788″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-do-xuan-hop/binh-luan-4271589″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-do-xuan-hop/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:977338,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Đỗ Xuân Hợp”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-do-xuan-hop”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/977338/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g98/977338/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/977338/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-do-xuan-hop”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”41A Nguyễn Hình ảnh Thủ, P. Hiệp Thành”,”District”:”Quận 12″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:2,”TotalView”:168,”TotalFavourite”:1,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”8.7″,”AvgRatingOriginal”:8.700000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-anh-thu/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-anh-thu/album-anh”,”Latitude”:10.8770420000000,”Longitude”:106.6428170000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:5,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:14,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-12″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-anh-thu”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”2″,”TotalPictures”:5,”TotalPicturesFormat”:”5″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[“Id”:11667745,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:12056263,”Title”:”Ngon”,”Comment”:”Mình tình cờ có việc sang Quận 12 thì thấy quán Otoke Chicken này. Vào ăn thì không gian quán rộng, có khu trò chơi cho trẻ em, vì vào lúc vắng khách nên phục vụ khá nhanh và nhân viên cũng khá nhiệt …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.000000,”OwnerUserName”:”nhathungdollar”,”OwnerFirstName”:”Nhật Hưng”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Nhật Hưng Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1206/12056263/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-d25be397-e98e-42bc-a41e-00a37462d9ba-191107223549.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/nhathungdollar”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-anh-thu/binh-luan-11667745″,”Id”:4447342,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:87789,”Title”:”THỨC ĂN NGON, Gu0026#211;I Hu0026#192;NG ĐẸP”,”Comment”:”Mình chưa có dịp đến quán ăn trực tiếp nhưng đã đặt giao hàng 2 lần qua foody. Từ lúc đặt hàng đến khi giao khoảng 30 phút là có vì công ty chỗ mình làm việc gần nhà hàng. nnOtoké Chicken đóng gói hàn…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.400000,”OwnerUserName”:”candyayumy”,”OwnerFirstName”:”Hồ”,”OwnerLastName”:”Thiên Thanh”,”OwnerFullName”:”Hồ Thiên Thanh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g9/87789/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-a881b622-8b58-43ec-8cd9-4e5363b5c71c-191027110616.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/candyayumy”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-anh-thu/binh-luan-4447342″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-anh-thu/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:977321,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Nguyễn Hình ảnh Thủ”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-anh-thu”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/977321/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g98/977321/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g98/977321/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161730.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-anh-thu”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”77B Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:182,”TotalView”:9162,”TotalFavourite”:67,”TotalCheckins”:13,”AvgRating”:”7.3″,”AvgRatingOriginal”:7.298000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ham-nghi/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ham-nghi/album-anh”,”Latitude”:10.7706890000000,”Longitude”:106.7036980000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:570,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:false,”BookingUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ham-nghi”,”DeliveryUrl”:””,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”182″,”TotalPictures”:570,”TotalPicturesFormat”:”570″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12814267,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:22335277,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc -***”,”Comment”:”Gà đậm vị, nhiều loại sauce. Đóng gói kĩ.                                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:7.600000,”OwnerUserName”:”foodee_5ubyy8ia”,”OwnerFirstName”:”bichthi2403″,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”bichthi2403″,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_5ubyy8ia”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ham-nghi/binh-luan-12814267″,”Id”:12051324,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:23578714,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc -***”,”Comment”:”Ngon😋                                                                          “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.800000,”OwnerUserName”:”khanhvanvkt1110″,”OwnerFirstName”:”Văn”,”OwnerLastName”:”Khánh”,”OwnerFullName”:”Văn Khánh”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2358/23578714/avt/c50x50/foody-avatar-8175336a-628c-453a–ba4a6e58-210522162730.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/khanhvanvkt1110″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ham-nghi/binh-luan-12051324″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ham-nghi”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/otoke-chicken-ham-nghi”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:727185,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Hàm Nghi”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ham-nghi”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g73/727185/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-7-200504113603.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g73/727185/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-7-200504113603.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g73/727185/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-7-200504113603.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ham-nghi”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”234 Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:1,”TotalView”:129,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”8.2″,”AvgRatingOriginal”:8.200000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-to-ngoc-van/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-to-ngoc-van/album-anh”,”Latitude”:10.8574210000000,”Longitude”:106.7495450000000,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:3,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-to-ngoc-van”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”1″,”TotalPictures”:3,”TotalPicturesFormat”:”3″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[“Id”:12674180,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:23935894,”Title”:”Ngon miệng – sạch sẽ – giu0026#225; phải chăng.”,”Comment”:”Bữa trưa ăn cơm hoài cũng ngán, thấy quán có ưu đãi nên đặt thử, mình cũng chưa ăn ở đây lần nào dù đi qua rất nhiều lần, bao bì đóng gói sạch sẽ và ưu tiên giấy gói, bánh gà rau củ lạ miệng cũng khá …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.200000,”OwnerUserName”:”foodee_eg71woaa”,”OwnerFirstName”:” Nguyễn Nhi”,”OwnerLastName”:”Lily”,”OwnerFullName”:” Nguyễn Nhi Lily”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2394/23935894/avt/c50x50/foodee_eg71woaa-avatar-350-637564553289792342.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_eg71woaa”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-to-ngoc-van/binh-luan-12674180″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-to-ngoc-van/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1004735,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Tô Ngọc Vân”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-to-ngoc-van”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g101/1004735/prof/s180x180/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g101/1004735/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g101/1004735/prof/s640x400/beauty-upload-api-image-200715161731.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-to-ngoc-van”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”18A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:55,”TotalView”:2979,”TotalFavourite”:30,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”7.1″,”AvgRatingOriginal”:7.128000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thi-minh-khai/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thi-minh-khai/album-anh”,”Latitude”:10.7859490000000,”Longitude”:106.7008490000001,”MainCategoryId”:1,”PictureCount”:122,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:false,”BookingUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thi-minh-khai”,”DeliveryUrl”:””,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/otoke-chicken?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”55″,”TotalPictures”:122,”TotalPicturesFormat”:”122″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:4100873,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:1904943,”Title”:”Otoku0026#233; Chicken – Gu0026#224; Ru0026#225;n Hu0026#224;n Quốc -***”,”Comment”:”Đặt giao về bình thạnh chứ chưa ra quán không biết không gian và vị trí cụ thể, bên phanxichlong hình như cũng cónĐặt qua now, giao nhanh, đồ ăn tới còn nóng giònnĐặt hamburger gà chiên và canh kim ch…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”ddminh24h”,”OwnerFirstName”:”Minh”,”OwnerLastName”:”Đỗ”,”OwnerFullName”:”Minh Đỗ”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g191/1904943/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-7f95b0de-e6bb-47c4-b58d-b770dc1fb4a1-190208230011.jpg”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/ddminh24h”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thi-minh-khai/binh-luan-4100873″,”Id”:3800546,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:90197,”Title”:”Chất lượng ngon hơn mu0026#236;nh nghĩ.”,”Comment”:”Hôm qua chở người nhà đi công chuyện tình cờ chạy ngang tiệm , nhưng đang bận không ghé mua ăn tại chỗ. Mà nhìn sơ qua , cái tiệm khá sơ sài , có trên lầu dành cho khách ăn tại chỗ , mà hầu như khách …”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.000000,”OwnerUserName”:”nguyentien83″,”OwnerFirstName”:”Tina”,”OwnerLastName”:”Nguyễn”,”OwnerFullName”:”Tina Nguyễn”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g10/90197/avt/c50x50/nguyentien83-avatar-885-636532753080111875.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/nguyentien83″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thi-minh-khai/binh-luan-3800546″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thi-minh-khai”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:1,”Name”:”Nhà hàng”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thi-minh-khai”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:751364,”Name”:”Otoké Chicken – Gà Rán Hàn Quốc – Nguyễn Thị Minh Khai”,”UrlRewriteName”:”otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thi-minh-khai”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g76/751364/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-7-200504113626.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g76/751364/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-7-200504113626.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g76/751364/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-7-200504113626.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/otoke-chicken-ga-ran-han-quoc-nguyen-thi-minh-khai”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[]],”Address”:”161 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão”,”District”:”Quận 1″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:85,”TotalView”:16452,”TotalFavourite”:326,”TotalCheckins”:14,”AvgRating”:”8.5″,”AvgRatingOriginal”:8.542000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia/album-anh”,”Latitude”:10.7682140000000,”Longitude”:106.6952430000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:758,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:1,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-1″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:true,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia”,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Chivago Chicken – Gà Rán Hàn Quốc u0026 Bia”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”85″,”TotalPictures”:758,”TotalPicturesFormat”:”758″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:15994009,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:27238465,”Title”:”Ngon”,”Comment”:”Nhìn vậy chứ ngon!                                                              “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.400000,”OwnerUserName”:”foodee_la8h3e6o”,”OwnerFirstName”:””,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”foodee_la8h3e6o”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/foodee_la8h3e6o”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia/binh-luan-15994009″,”Id”:15835800,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:13837083,”Title”:”Ngon, mọi thứ ổn.”,”Comment”:”Tôi sẽ ủng hộ tiếp tục. Hi vọng nhà hàng giữ được hương vị và phong cách phục vụ đang có.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.800000,”OwnerUserName”:”foodee_brgreyla”,”OwnerFirstName”:”Tài”,”OwnerLastName”:null,”OwnerFullName”:”Tài”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-male.png”,”OwnerGender”:”M”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/foodee_brgreyla”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia/binh-luan-15835800″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:true,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:2,”Type”:0,”Url”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia”,”Title”:null,”Text”:”Đặt bàn “,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null,”Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/table/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia”,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:859874,”Name”:”Chivago Chicken – Gà Rán Hàn Quốc u0026 Bia – Nguyễn Thái Học”,”UrlRewriteName”:”chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g86/859874/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-1-190305091546.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g86/859874/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-1-190305091546.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g86/859874/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-1-190305091546.jpg”,”DetailUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:true,”IsAd”:false,”SubItems”:[“Address”:”318 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:22,”Name”:”Món Hàn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-han-quoc”,”Id”:36,”Name”:”Món Á”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-chau-a”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:7,”TotalView”:1209,”TotalFavourite”:13,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”7.7″,”AvgRatingOriginal”:7.742000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia-nguyen-thi-thap/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia-nguyen-thi-thap/album-anh”,”Latitude”:10.7385810000000,”Longitude”:106.7134940000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:10,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia-nguyen-thi-thap”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Chivago Chicken – Gà Rán Hàn Quốc u0026 Bia”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”7″,”TotalPictures”:10,”TotalPicturesFormat”:”10″,”TotalSaves”:6,”Reviews”:[“Id”:14891429,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:20925904,”Title”:”NGON XĨU”,”Comment”:”Mình bị nghiện món Chivago ở đây rồi,đóng gói cẩn thận , còn có lớp giấy bạc thật sạch sẽ , mang về vẫn còn nóng hỏi nha. Rút xương gallbi thì siêu thơm👍👍👍👍”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.800000,”OwnerUserName”:”foodee_ymsq34s5″,”OwnerFirstName”:””,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”foodee_ymsq34s5″,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/user-default-female.png”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_ymsq34s5″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia-nguyen-thi-thap/binh-luan-14891429″,”Id”:14880653,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:22641690,”Title”:”Gu0026#192; RẤT GIu0026#210;N,Nu0026#211;NG HỎI”,”Comment”:”Mình thường xuyên ăn ở đây, hôm đi 4 người ,no căng bụng .gà giòn nóng hỏi,ngon hơn rất nhiều so với order mang về. Bánh gạo cay ngon.miến trộn vừa ăn có thịt bò mềm thơm. Sẽ ủng hôn quán dài dài.Chúc…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.800000,”OwnerUserName”:”foodee_f7qxedex”,”OwnerFirstName”:”Baoduyen”,”OwnerLastName”:”Ho”,”OwnerFullName”:”Baoduyen Ho”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2265/22641690/avt/c50x50/foody-avatar-6fa9fe73-4188-4702–d70d23ff-201219124009.jpeg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_f7qxedex”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia-nguyen-thi-thap/binh-luan-14880653″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia-nguyen-thi-thap/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1025440,”Name”:”Chivago Chicken – Gà Rán Hàn Quốc u0026 Bia – Nguyễn Thị Thập”,”UrlRewriteName”:”chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia-nguyen-thi-thap”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g103/1025440/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-200525140346.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g103/1025440/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-200525140346.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g103/1025440/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-200525140346.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/chivago-chicken-ga-ran-han-quoc-bia-nguyen-thi-thap”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[]],”Address”:”321F Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì”,”District”:”Quận Tân Phú”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:8,”TotalView”:946,”TotalFavourite”:13,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”6.2″,”AvgRatingOriginal”:6.176000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-deli-chicken/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/ga-ran-deli-chicken/album-anh”,”Latitude”:10.8014950000000,”Longitude”:106.6248000000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:13,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:19,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-phu”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/ga-ran-deli-chicken”,”BranchUrl”:””,”BranchName”:”khối hệ thống “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”8″,”TotalPictures”:13,”TotalPicturesFormat”:”13″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:13710449,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:532754,”Title”:”Cu0026#225; nhu0026#226;n mu0026#236;nh thấy Dở quu0026#225;, phu0026#237; tiền”,”Comment”:”Mình mua lần đầu, đói con mắt nên chọn mua phần gà cay phô mai size lớn +khoai tây lắc phô mai (150k gì đấy giảm còn 120k) , mà lúc nhận hết hồn, bỏ trọn lỏn vô cái hộp xốp nhỏ, gà mềm, bở nhìn kỹ vài…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.800000,”OwnerUserName”:”quidao89″,”OwnerFirstName”:”Qui”,”OwnerLastName”:”Dao”,”OwnerFullName”:”Qui Dao”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g54/532754/avt/c50x50/foody-avatar-246-637242825376059329.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/quidao89″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-deli-chicken/binh-luan-13710449″,”Id”:9174659,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:12674869,”Title”:”THu0026#193;I ĐỘ QUu0026#193; Ư Lu0026#192; KHu0026#212;NG NHIỆT Tu0026#204;NH Vu0026#192; RẤT KHu0026#212;NG CHu0026#192;O Đu0026#211;N KHu0026#193;CH”,”Comment”:”Thái độ rất không nhiệt tình và nhân viên rất không chào đón khách.nTụi mình đi tắm vào giờ Bây giờ xế chiều tầm 03.00 đến 03.00 rưỡi thì mình thấy có bạn nhân viên đang ngủ nhưng mà mình cũng lịch sự…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:1.000000,”OwnerUserName”:”wallcloud”,”OwnerFirstName”:”mèo”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”mèo”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1268/12674869/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-59a24c89-9458-471e-a7ab-717382f871f1-181012130739.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/wallcloud”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-deli-chicken/binh-luan-9174659″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/ga-ran-deli-chicken/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:753292,”Name”:”Gà Rán Deli Chicken”,”UrlRewriteName”:”ga-ran-deli-chicken”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g76/753292/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-dd-jpg-180628151911.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g76/753292/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-dd-jpg-180628151911.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g76/753292/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-dd-jpg-180628151911.jpg”,”DetailUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ga-ran-deli-chicken”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”87 Thạch Lam, P. Hiệp Tân”,”District”:”Quận Tân Phú”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:30,”TotalView”:904,”TotalFavourite”:33,”TotalCheckins”:5,”AvgRating”:”8.9″,”AvgRatingOriginal”:8.886000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-thach-lam/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-thach-lam/album-anh”,”Latitude”:10.7772921000000,”Longitude”:106.6298377000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:45,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:19,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-tan-phu”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-thach-lam”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”30″,”TotalPictures”:45,”TotalPicturesFormat”:”45″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[“Id”:10063627,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:18658810,”Title”:”Rất thu0026#237;ch hợp để đổi giu0026#243;”,”Comment”:”Đồ xiên ăn hoài ở đây. Nhiều khi chỗ làm tổ chức liên hoan mình đều đặt của quán ship tới. Giá thành đi đôi với chất lượng nên rất hài lòng. Vote 5* cho quán.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.000000,”OwnerUserName”:”thymaith507378691″,”OwnerFirstName”:”Thúy Mai”,”OwnerLastName”:”Đỗ Thị”,”OwnerFullName”:”Thúy Mai Đỗ Thị”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1866/18658810/avt/c50x50/foody-avatar-990-637200970578428668.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/thymaith507378691″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-thach-lam/binh-luan-10063627″,”Id”:10037081,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:18527697,”Title”:”Thịt mềm. Sạch sẽ”,”Comment”:”Gà miếng khá bự, màu sắc tự nhiên. Thịt mềm, nhiều khi bận công việc mình cũng hay đặt gà bên quán về cho con ăn cơm. Hôm nào có gà là chén hết sạch chén cơm đầy ụ.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.400000,”OwnerUserName”:”nanniecorwin230485″,”OwnerFirstName”:”Công Bình”,”OwnerLastName”:”Nam”,”OwnerFullName”:”Công Bình Nam”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1853/18527697/avt/c50x50/foody-avatar-601-637363817019157121.jpg”,”OwnerGender”:”male”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/nanniecorwin230485″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-thach-lam/binh-luan-10037081″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:true,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-thach-lam/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:789740,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Thạch Lam”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-thach-lam”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g79/789740/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001095345.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g79/789740/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001095345.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g79/789740/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001095345.jpg”,”DetailUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-thach-lam”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[“Address”:”19 Ngô Tất Tố, P. 21″,”District”:”Quận Bình Thạnh”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:27,”TotalView”:110,”TotalFavourite”:19,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”9.3″,”AvgRatingOriginal”:9.282000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-tat-to/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-tat-to/album-anh”,”Latitude”:10.7921563532426,”Longitude”:106.7093974552107,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:27,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:15,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-thanh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-tat-to”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”27″,”TotalPictures”:27,”TotalPicturesFormat”:”27″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:15553681,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:23240221,”Title”:”Street Food – Gu0026#224; Ru0026#225;n Pizza, Hamburger -***”,”Comment”:”Không ăn thì thôi, đã ăn là phải có đôi có cặp. Topping ngập răng, bánh mềm. Quá đã!”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.000000,”OwnerUserName”:”foodee_bkjp1619″,”OwnerFirstName”:”Trần Tiểu Vy”,”OwnerLastName”:””,”OwnerFullName”:”Trần Tiểu Vy”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g2325/23240221/avt/c50x50/foody-avatar-aba06c0d-9122-4a03–524e1963-210227184247.jpeg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_bkjp1619″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-tat-to/binh-luan-15553681″,”Id”:15540367,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:26696840,”Title”:”Street Food – Gu0026#224; Ru0026#225;n Pizza, Hamburger -***”,”Comment”:”Chả hiểu cơm thì ăn ít nhưng riêng món này thì bao nhiều cũng ít. Gà, piza, … bên đây cái gì cũng ngon.”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.800000,”OwnerUserName”:”foodee_ae6aa490″,”OwnerFirstName”:”Đoàn Kết”,”OwnerLastName”:”Yang”,”OwnerFullName”:”Đoàn Kết Yang”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/defaultavatar/s50/default-avatar-20130809-26.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_ae6aa490″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-tat-to/binh-luan-15540367″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:true,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-tat-to/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1125241,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Ngô Tất Tố”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-tat-to”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1125241/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-68b4ebf5-220111162633.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g113/1125241/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-68b4ebf5-220111162633.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1125241/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-68b4ebf5-220111162633.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-tat-to”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”216 Nguyễn Thượng Hiền, P. 4″,”District”:”Quận 3″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:45,”TotalView”:215,”TotalFavourite”:34,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”9.3″,”AvgRatingOriginal”:9.256000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thuong-hien/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thuong-hien/album-anh”,”Latitude”:10.7743432000000,”Longitude”:106.6839520000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:32,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:5,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-3″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thuong-hien”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”45″,”TotalPictures”:32,”TotalPicturesFormat”:”32″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:15996260,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:18845098,”Title”:”Rất ngon, giu0026#242;n tan”,”Comment”:”Tìm đại trên Grab mà không ngờ ngon kinh khủng. Lớp vỏ giòn tan gia vị bột rất vừa miệng. Giao hàng nhanh nữa. Sẽ trở thành khách hàng thân quen ở đây . nOkkkkkkkkkk”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.800000,”OwnerUserName”:”tammyng99″,”OwnerFirstName”:”Nguyễn”,”OwnerLastName”:”Tâm”,”OwnerFullName”:”Nguyễn Tâm”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1885/18845098/avt/c50x50/foody-avatar-f7cfdf3a-26f1-4d6a–7582d492-210402141936.jpeg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/tammyng99″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thuong-hien/binh-luan-15996260″,”Id”:15920798,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:11780690,”Title”:”Street Food – Gu0026#224; Ru0026#225;n Pizza, Hamburger – ***”,”Comment”:”Nhận phần gà nóng hổi kèm sốt ngon hết xảy. Gà mềm không hề bở, vỏ giòn.        “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:9.400000,”OwnerUserName”:”luongthetuyen”,”OwnerFirstName”:”Yến”,”OwnerLastName”:”Tiểu”,”OwnerFullName”:”Yến Tiểu”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/defaultavatar/s50/default-avatar-20130809-25.jpg”,”OwnerGender”:”female”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/luongthetuyen”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thuong-hien/binh-luan-15920798″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thuong-hien/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1084035,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Nguyễn Thượng Hiền”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thuong-hien”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g109/1084035/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-b5bcf538-210628170118.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g109/1084035/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-b5bcf538-210628170118.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g109/1084035/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-b5bcf538-210628170118.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thuong-hien”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”95/10 đường kính trắng số 17, P. Tân Thuận Tây”,”District”:”Quận 7″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:2,”TotalView”:35,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:2,”AvgRating”:”9.3″,”AvgRatingOriginal”:9.300000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-95-10-duong-so-17/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-95-10-duong-so-17/album-anh”,”Latitude”:10.7475985517137,”Longitude”:106.7193413688033,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:9,”DistrictUrl”:”https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-95-10-duong-so-17″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”2″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:12985352,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:10003742,”Title”:”Ngon”,”Comment”:”Ngon vị lạ … giao hàng hộp vệ sinh thân thiên moi trường                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:8.600000,”OwnerUserName”:”trntnti7228″,”OwnerFirstName”:”Cậu Tài”,”OwnerLastName”:”trần “,”OwnerFullName”:”Cậu Tài trần “,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1001/10003742/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-c990770e-b799-40de-8524-05c503579d6b-190417155328.jpg”,”OwnerGender”:”male”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/trntnti7228″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-95-10-duong-so-17/binh-luan-12985352″,”Id”:12984103,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:12569052,”Title”:”Gu0026#224; ru0026#225;n”,”Comment”:”Sốt gà đa dạng. Đặc biệt sốt bơ tỏi đậm đà                                      “,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:10.000000,”OwnerUserName”:”foodee_khq3qqhn”,”OwnerFirstName”:”Tran”,”OwnerLastName”:”Phuquy”,”OwnerFullName”:”Tran Phuquy”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1257/12569052/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-9b5629d1-3b4f-4902-8b82-a6430ccf675a-200324142619.jpg”,”OwnerGender”:””,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”/thanh-vien/foodee_khq3qqhn”,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:true,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-95-10-duong-so-17/binh-luan-12984103″],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-95-10-duong-so-17/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1080081,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – 95/10 đường kính trắng Số 17″,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-95-10-duong-so-17″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g109/1080081/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-aada6b67-210525152726.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g109/1080081/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-aada6b67-210525152726.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g109/1080081/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-aada6b67-210525152726.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-95-10-duong-so-17″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”361 Chiến Lược, P. Bình Trị Đông A”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:43,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:1,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chien-luoc/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chien-luoc/album-anh”,”Latitude”:10.7609820000000,”Longitude”:106.6072260000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chien-luoc”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chien-luoc/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1049005,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Chiến Lược”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chien-luoc”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049005/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001094114.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049005/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001094114.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049005/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001094114.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chien-luoc”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”1 Nguyễn Thị Đặng, KP. 2, P. Hiệp Thành”,”District”:”Quận 12″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:9,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thi-dang/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thi-dang/album-anh”,”Latitude”:10.8756569563445,”Longitude”:106.6461099341547,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:14,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-12″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thi-dang”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thi-dang/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1128121,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Nguyễn Thị Đặng”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thi-dang”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1128121/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-5e8e6700-220225101302.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g113/1128121/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-5e8e6700-220225101302.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1128121/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-5e8e6700-220225101302.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-thi-dang”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”75N/12 đường kính trắng Số 2, P. Hiệp Bình Phước”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:28,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-2/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-2/album-anh”,”Latitude”:10.8387837606039,”Longitude”:106.7183907509006,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-2″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:1,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-2/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1063419,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – đường kính trắng Số 2″,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-2″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g107/1063419/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210111140849.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g107/1063419/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210111140849.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g107/1063419/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210111140849.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-2″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”259 đường kính trắng Số 154, P. Tân Phú”,”District”:”Quận 9″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:36,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-154/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-154/album-anh”,”Latitude”:10.8648341000000,”Longitude”:106.8124066000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:11,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-9″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-154″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-154/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1049099,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – đường kính trắng Số 154″,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-154″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049099/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001131632.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049099/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001131632.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049099/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001131632.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-154″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”362 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ”,”District”:”Quận 9″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:39,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-van-tang/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-van-tang/album-anh”,”Latitude”:10.8410569000000,”Longitude”:106.8250658000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:11,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-9″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-van-tang”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-van-tang/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1049014,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Nguyễn Văn Tăng”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-van-tang”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049014/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001093937.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049014/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001093937.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049014/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001093937.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-van-tang”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”11 đường kính trắng Số 18, P. Phước Bình”,”District”:”Quận 9″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:29,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-18/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-18/album-anh”,”Latitude”:10.8164459000000,”Longitude”:106.7712417000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:11,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-9″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-18″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:2,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-18/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1049048,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – đường kính trắng Số 18″,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-18″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049048/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001103254.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049048/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001103254.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049048/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001103254.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-18″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”A81 Tô Ký, P. Đông Hưng Thuận”,”District”:”Quận 12″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:5,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-to-ky/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-to-ky/album-anh”,”Latitude”:10.8493067000000,”Longitude”:106.6329346000000,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:14,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-12″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-to-ky”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-to-ky/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1131537,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Tô Ký”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-to-ky”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g114/1131537/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-18abe6da-220330140720.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g114/1131537/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-18abe6da-220330140720.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g114/1131537/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-18abe6da-220330140720.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-to-ky”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”624 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:16,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-huong-lo-2/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-huong-lo-2/album-anh”,”Latitude”:10.7684331317671,”Longitude”:106.6102279822979,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-huong-lo-2″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-huong-lo-2/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null,”Id”:27,”Name”:”Shop Online”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1072131,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Hương Lộ 2″,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-huong-lo-2″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g108/1072131/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210405120703.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g108/1072131/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210405120703.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g108/1072131/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210405120703.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-huong-lo-2″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”14 Kênh Nước Đen, P. Bình Hưng Hòa”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:44,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-kenh-nuoc-den/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-kenh-nuoc-den/album-anh”,”Latitude”:10.7880779657922,”Longitude”:106.6161769350420,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-kenh-nuoc-den”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-kenh-nuoc-den/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1068714,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Kênh Nước Đen”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-kenh-nuoc-den”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g107/1068714/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210310142920.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g107/1068714/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210310142920.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g107/1068714/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210310142920.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-kenh-nuoc-den”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”207 đường kính trắng Số 12, P. Bình Hưng Hòa”,”District”:”Quận Bình Tân”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:48,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-12/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-12/album-anh”,”Latitude”:10.7956050000000,”Longitude”:106.6041290000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:18,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-tan”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-12″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-12/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1049091,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – đường kính trắng Số 12″,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-12″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049091/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001114857.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049091/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001114857.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049091/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001114857.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-12″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”Kiot 7, đường kính trắng Số 38, P. 14″,”District”:”Quận Gò Vấp”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:30,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-38/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-38/album-anh”,”Latitude”:10.8431390000000,”Longitude”:106.6362220000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:2,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-go-vap”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-38″,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-38/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1049102,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – đường kính trắng Số 38″,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-38″,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049102/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001133122.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049102/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001133122.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g105/1049102/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-3-201001133122.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-duong-so-38″,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”69 Tây Hoà, P. Phước Long A”,”District”:”Tp. Thủ Đức”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:5,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-tay-hoa/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-tay-hoa/album-anh”,”Latitude”:10.8261836669895,”Longitude”:106.7634624485498,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:693,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-tp-thu-duc”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-tay-hoa”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-tay-hoa/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1129476,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Tây Hòa”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-tay-hoa”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1129476/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-39b4f98b-220311111428.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g113/1129476/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-39b4f98b-220311111428.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1129476/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-39b4f98b-220311111428.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-tay-hoa”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”226 Ngô Quyền, P. 6″,”District”:”Quận 10″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:10,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-quyen/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-quyen/album-anh”,”Latitude”:10.7640556122204,”Longitude”:106.6645684840454,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:12,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-10″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-quyen”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-quyen/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1130007,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Ngô Quyền”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-quyen”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g114/1130007/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-03f3fb5e-220317123527.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g114/1130007/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-03f3fb5e-220317123527.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g114/1130007/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-03f3fb5e-220317123527.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-ngo-quyen”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”002 Lô F Chung Cư Lê Thị Riêng, P. 15″,”District”:”Quận 10″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:13,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chung-cu-le-thi-rieng/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chung-cu-le-thi-rieng/album-anh”,”Latitude”:10.7839223407236,”Longitude”:106.6638622394312,”MainCategoryId”:3,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:12,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-10″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chung-cu-le-thi-rieng”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[“Id”:1,”Type”:0,”Url”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chung-cu-le-thi-rieng/goi-mon”,”Title”:null,”Text”:”Giao tận nơi”,”Avatar”:null,”BackgroundColor”:null,”RestaurantId”:0,”Description”:null],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:3,”Name”:”Quán ăn”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1125261,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Chung Cư Lê Thị Riêng”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chung-cu-le-thi-rieng”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1125261/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-fo-31241411-220111194835.jpeg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g113/1125261/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-31241411-220111194835.jpeg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g113/1125261/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-fo-31241411-220111194835.jpeg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-chung-cu-le-thi-rieng”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[],”Address”:”501 Nguyễn Hình ảnh Thủ, P. Hiệp Tân”,”District”:”Quận 12″,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:0,”TotalView”:25,”TotalFavourite”:0,”TotalCheckins”:0,”AvgRating”:”_._”,”AvgRatingOriginal”:0.000000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-anh-thu/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-anh-thu/album-anh”,”Latitude”:10.8821018000000,”Longitude”:106.6318952000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:0,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:14,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-12″,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:false,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:””,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/street-food-ga-ran-pizza-hamburger?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger “,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”0″,”TotalPictures”:0,”TotalPicturesFormat”:”0″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[],”ReviewsTest”:null,”IsOpening”:false,”HasVideo”:false,”MasterCategoryId”:1,”Services”:[],”Floor”:”Id”:0,”Code”:null,”Name”:null,”NameEn”:null,”Avatar”:”https://images.foody.vn/default/s50/no-image.png”,”Màu sắc”:null,”Description”:null,”DescriptionEn”:null,”Categories”:[“Id”:11,”Name”:”Ăn vặt/vỉa hè”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:null],”BookingMobileUrl”:””,”PromotionPlainTitle”:null,”Id”:1066157,”Name”:”Street Food – Gà Rán Pizza, Hamburger – Nguyễn Hình ảnh Thủ”,”UrlRewriteName”:”street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-anh-thu”,”PicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g107/1066157/prof/s180x180/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210205195832.jpg”,”PicturePathLarge”:”https://images.foody.vn/res/g107/1066157/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210205195832.jpg”,”MobilePicturePath”:”https://images.foody.vn/res/g107/1066157/prof/s640x400/foody-upload-api-foody-mobile-foody-upload-api-foo-210205195832.jpg”,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/street-food-ga-ran-pizza-hamburger-nguyen-anh-thu”,”DocumentType”:0,”ShowInSearchResult”:false,”IsAd”:false,”SubItems”:[]],”Address”:”551 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26″,”District”:”Quận Bình Thạnh”,”City”:”TP. HCM”,”Phone”:null,”Promotions”:[],”Cuisines”:[“Id”:1,”Name”:”Món Việt”,”NameEn”:null,”ASCIIName”:null,”DetailUrl”:”/ho-chi-minh/dia-diem-phong-cach-viet-nam”],”SpecialDesc”:null,”TotalReview”:64,”TotalView”:6623,”TotalFavourite”:10,”TotalCheckins”:8,”AvgRating”:”7.4″,”AvgRatingOriginal”:7.442000,”ReviewUrl”:”/ho-chi-minh/3-rau xanh-ga-ran-pizza-tra-sua-xo-viet-nghe-tinh/binh-luan”,”AlbumUrl”:”/ho-chi-minh/3-rau xanh-ga-ran-pizza-tra-sua-xo-viet-nghe-tinh/album-anh”,”Latitude”:10.8091500000000,”Longitude”:106.7119890000000,”MainCategoryId”:11,”PictureCount”:99,”Status”:2,”IconUrl”:null,”FriendAction”:”TotalCount”:0,”FriendActions”:[],”HasAlredyAddedToList”:false,”AdsProviders”:[],”DistrictId”:15,”DistrictUrl”:”/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-binh-thanh”,”CategoryGroupKey”:null,”Distance”:null,”HasBooking”:false,”HasDelivery”:true,”BookingUrl”:””,”DeliveryUrl”:”https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/3-rau xanh-ga-ran-pizza-tra-sua-xo-viet-nghe-tinh”,”BranchUrl”:”https://www.foody.vn/thuong-hieu/3-rau xanh-thuc-an-nhanh?c=ho-chi-minh”,”BranchName”:”khối hệ thống 3 Râu – Thức Ăn Nhanh”,”BankCards”:[],”Location”:”ho-chi-minh”,”TotalReviewsFormat”:”64″,”TotalPictures”:99,”TotalPicturesFormat”:”99″,”TotalSaves”:0,”Reviews”:[“Id”:14419334,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:14404794,”Title”:”3 Ru0026#226;u – Gu0026#224; Ru0026#225;n, Pizza u0026amp; Tru0026#224; Sữa – Xu0026#244; Viết Nghệ Tĩnh”,”Comment”:”Mình đã gắn bó với gà rán Ba Râu rất lâu, và rất nhiều lần, hnay order nhận được phần gà mình thất vọng vô cùng, gà thì có vị Chua, khoai tây thì như cũ chiên lại vậy, nước ngọt thì gần như ko còn gas…”,”Guest”:null,”MoneySpend”:null,”VisitAgain”:null,”GuestId”:null,”MoneySpendId”:null,”VisitAgainId”:null,”SelectMenu”:null,”CreatedOn”:”/Date(-62135596800000)/”,”AvgRating”:4.200000,”OwnerUserName”:”foodee_vt4dvwo8″,”OwnerFirstName”:”Ai Nhu”,”OwnerLastName”:”Tran”,”OwnerFullName”:”Ai Nhu Tran”,”OwnerAvatar”:”https://images.foody.vn/usr/g1441/14404794/avt/c50x50/beauty-upload-api-foody-avatar-9d61c6b1-297a-4e6a-a844-bb95a9e0b0e0-190905144705.jpg”,”OwnerGender”:”F”,”OwnerIsVerified”:false,”OwnerTrustPercent”:0,”OwnerTotalPictures”:0,”OwnerTotalReviews”:0,”TotalPictures”:0,”PostedByDevice”:null,”ReviewType”:0,”YoutubeCode”:null,”Pictures”:null,”Comments”:null,”TotalComments”:0,”TotalHelpfuls”:0,”TotalLikes”:0,”HasLiked”:false,”TotalDislikes”:0,”HasDisliked”:false,”VerifyingPercent”:0,”UserLevel”:null,”PointRank”:0,”Hashtags”:null,”Banners”:null,”ResUrlRewriteName”:null,”ResLocation”:null,”TranslateSource”:null,”IsOld”:false,”ViaSocialType”:null,”IsAllowComment”:false,”DisplayType”:null,”IsLatestCurrentUserReview”:false,”CreateOnTimeDiff”:null,”UserLiekeds”:null,”IsOwner”:null,”TotalViews”:null,”Video”:null,”IsActive”:false,”OwnerProfileUrl”:”https://www.foody.vn/thanh-vien/foodee_vt4dvwo8″,”OwnerDisplayName”:null,”ShortReview”:false,”Url”:”/ho-chi-minh/3-rau-ga-ran-pizza-tra-sua-xo-viet-nghe-tinh/binh-luan-14419334″,”Id”:14051776,”RestaurantID”:0,”RestaurantStatus”:0,”UserID”:9091518,”Title”:”Vừa mắc lại vừa dở.”,”Comment”:”Giá bánh pizza mắc ngang, hoặc mắc hơn cả Dominou0027s Pizza. 1 cái bánh lớn d